Ýëåêòðîííûé óêàçàòåëü òðóäîâ È. Í. Øèëî

Áèîãðàôèÿ / Áèáëèîãðàôèÿ / Íàçàä
Êèðèëëèöà


1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1983 - 1984 - 1985 - 1987 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021


1976

1. Zhukevich, K.I. Model' optimizatsii gruppovogo ispol'zovaniya tekhniki v zadannyj period / K.I. Zhukevich, I.N. Shilo // Kompleksnaya mekhanizatsiya, ehlektrifikatsiya i avtomatizatsiya sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva : tezisy dokladov k respublikanskoj konferentsii molodykh uchenykh, Minsk, 16-17 sentyabrya 1976 g. / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR ; redkol.: M.M. Severnev [i dr.]. - Minsk, 1976. - Ch. 1. - S. 52.

2. Osobennosti tekhnologii i organizatsii uborki zernovykh kul'tur v usloviyakh BSSR : rekomendatsii / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR ; razrab.: N.E. Andrikov [i dr.]. - Minsk : Uradzhaj, 1976. - 160 s. - Razrab. takzhe: Shilo I.N.

3. Ratsional'noe ispol'zovanie tekhniki na poseve zernovykh / K.I. Zhukevich [i dr.] // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : respublikanskij mezhvedomstvennyj tematicheskij nauchno-tekhnicheskij sbornik / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR ; redkol.: V.V. Katsygin [i dr.]. - Minsk, 1976. - Vyp. 19. - S. 26-32. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

4. Rezervy povysheniya proizvoditel'nosti zernouborochnykh mashin / K. Zhukevich [i dr.] // Tekhnika v sel'skom khozyajstve. - 1976. - ¹ 6. - S. 16-18. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

5. Shilo, I.N. Voprosy teorii rascheta optimal'nogo sootnosheniya kombajnov i transportnykh sredstv pri gruppovom ikh ispol'zovanii na uborke zernovykh / I.N. Shilo // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : sbornik nauchnykh rabot aspirantov / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR ; redkol.: A.T. Vagin [i dr.]. - Minsk, 1976. - S. 84-93.

1977

6. Zhukevich, K.I. Obosnovanie optimal'nogo sootnosheniya kombajnov i transportnykh sredstv pri gruppovom ikh ispol'zovanii na uborke silosnykh kul'tur / K.I. Zhukevich, P.A. Kunkevich, I.N. Shilo // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : respublikanskij mezhvedomstvennyj tematicheskij nauchno-tekhnicheskij sbornik / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR ; redkol.: M.M. Severnev [i dr.]. - Minsk, 1977. - Vyp. 20 : Ehkspluatatsiya i remont mashinno-traktornogo parka. - S. 3-22.

7. Shilo, I.N. Ratsional'nye sposoby dvizheniya zernouborochnykh kombajnov / I.N. Shilo // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : sbornik nauchnykh rabot aspirantov / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR ; redkol.: M.M. Severnev [i dr.]. - Minsk, 1977. - S. 134-146.

1978

8. Podolyak, A.N. Kompleksnye uborochno-traktornye otryady na khlebnoj nive / A.N. Podolyak, I.N. Shilo // Rezervy khlebnoj nivy / pod red. V.S. Shevelukhi, F.P. Sen'ko. - Minsk, 1978. - S. 59-64.

9. Uborka kartofelya kompleksnymi tekhnologicheskimi otryadami v usloviyakh BSSR : rekomendatsii / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR ; podgot.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 1978. - 62 s.

10. Shilo, I.N. Optimizatsiya kombajnovo-transportnykh zven'ev na uborke zernovykh kul'tur / I.N. Shilo // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : sbornik nauchnykh rabot aspirantov / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR ; redkol.: M.M. Severnev [i dr.]. - Minsk, 1978. - S. 180-187.

1979

11. Zhukevich, K.I. Po opytu ipatovskikh khleborobov / K.I. Zhukevich, I.N. Shilo // Tekhnika v sel'skom khozyajstve. - 1979. - ¹ 8. - S. 12-14.

12. Tekhnologiya i organizatsiya zagotovki kormov iz trav v usloviyakh BSSR : rekomendatsii / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut ehkonomiki i organizatsii sel'skogo khozyajstva ; podgot.: R.N. Maksutov [i dr.]. - Minsk : Uradzhaj, 1979. - 143 s. - Podgot. takzhe: Shilo I.N.

1980

13. Zhukevich, K.I. Gruppovaya rabota mashin - osnova potochnogo tekhnologicheskogo protsessa / K.I. Zhukevich, A.V. Muchinskij, I.N. Shilo // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva. - 1980. - ¹ 6. - S. 34-36.

14. Zhukevich, K.I. Optimizatsiya potochnykh protsessov uborki zernovykh kul'tur s rezervirovaniem kombajnov / K.I. Zhukevich, I.N. Shilo // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : mezhvedomstvennyj tematicheskij sbornik / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR ; redkol.: M.M. Severnev [i dr.]. - Minsk, 1980. - Vyp. 23 : Ehlektrifikatsiya i avtomatizatsiya. Ehkspluatatsiya i remont MTP. - S. 141-148.

15. Organizatsiya potochnykh mekhanizirovannykh rabot v usloviyakh spetsializatsii i kontsentratsii rastenievodstva : rekomendatsii / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR, Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut ehkonomiki i organizatsii sel'skogo khozyajstva ; podgot.: A.A. Grakhovskij [i dr.]. - Minsk : Uradzhaj, 1980. - 135 s. - Podgot. takzhe: Shilo I.N.

1981

16. Operativnoe planirovanie rabot i formirovanie kompleksnykh tekhnologicheskikh otryadov na uborke zernovykh kul'tur v tsekhakh mekhanizatsii sel'skokhozyajstvennykh predpriyatij Mogilevskoj oblasti : metodicheskie rekomendatsii / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR ; podgot.: V.M. Ivanov [i dr.]. - Minsk, 1981. - 18 s. - Podgot. takzhe: Shilo I.N.

17. Shilo, I.N. Ispol'zovanie tekhniki v potochnykh liniyakh uborki zernovykh kul'tur (v usloviyakh BSSR) : avtoreferat dissertatsii … kandidata tekhnicheskikh nauk : 05.20.03 / I.N. Shilo ; Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva Nechernozemnoj zony SSSR. - Minsk, 1981. - 20 s.

18. Shilo, I.N. Opyt raboty mekhanizirovannogo otryada na zagotovke senazha i silosa / I.N. Shilo, E.S. Mel'nikov, M.I. Bunchuk ; Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR. - Minsk, 1981. - [40] s.

1983

19. Opyt ispol'zovaniya kormouborochnoj tekhniki v mezhtsekhovykh otryadakh / K.I. Zhukevich [i dr.] // Tekhnika v sel'skom khozyajstve. - 1983. - ¹ 7. - S. 16-17. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

1984

20. Shilo, I.N. Obosnovanie vmestimosti priemnogo bunkera kartofelesortiroval'nogo punkta / I.N. Shilo, E.S. Mel'nikov, A.V. Muchinskij // Sovershenstvovanie protsessov mekhanizatsii zemledeliya i remonta mashinno-traktornogo parka : sbornik nauchnykh trudov / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva Nechernozemnoj zony SSSR ; redkol.: I.S. Nagorskij (gl. red.) [i dr.]. - Minsk, 1984. - S. 110-113.

21. Shilo, I.N. Opyt ispol'zovaniya nakopitelya peregruzhatelya k priemnomu bunkeru KSP15B v kolkhoze “50-letie Oktyabrya” Molodechnenskogo rajona/ I.N. Shilo, A.V. Muchinskij, K.I. Zhukevich. - Minsk, 1984. - (Inform. listok / BelNIINTI ; ¹ 173).

1985

22. Mel'nikov, E.S. Modelirovanie vzaimodejstviya tekhnicheskikh sredstv v potochnykh liniyakh proizvodstva osnovnykh mekhanizirovannykh rabot v rastenievodstve / E.S. Mel'nikov, I.N. Shilo // Sovershenstvovanie protsessov mekhanizatsii zemledeliya i ehkspluatatsii mashinno-traktornogo parka : sbornik nauchnykh trudov / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR ; redkol.: E.I. Agibalov [i dr.]. - Minsk, 1985. - S. 119-128.

23. Organizatsiya raboty mezhkhozyajstvennykh otryadov na zagotovke senazha i silosa : rekomendatsii / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva Nechernozemnoj zony SSSR ; razrab.: V.V. Zhuravlev [i dr.]. - Mogilev, 1985. - 41 s. - Razrab. takzhe: Shilo I.N.

1987

24. Baranskij, A.N. Vliyanie obespechennosti tekhnikoj na sroki provedeniya rabot i poteri produktsii / A.N. Baranskij, I.N. Shilo // Mekhanizatsiya i avtomatizatsiya sel'skogo khozyajstva : sbornik nauchnykh trudov / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva Nechernozemnoj zony SSSR ; redkol.: E.I. Agibalov [i dr.]. - Minsk, 1987. - Vyp. 1. - S. 33-39.

25. Baranskij, A.N. Model' formirovaniya zonal'noj sistemy mashin / A.N. Baranskij, I.N. Shilo // Mekhanizatsiya i avtomatizatsiya sel'skogo khozyajstva : sbornik nauchnykh trudov / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva Nechernozemnoj zony SSSR ; redkol.: E.I. Agibalov [i dr.]. - Minsk, 1987. - Vyp. 1. - S. 79-81.

26. Sistema mashin dlya kompleksnoj mekhanizatsii rastenievodstva Belorussii, Litvy, Latvii i Ehstonii na 1986-1990 gg. / I.N. Shilo [i dr.] ; NPO “Belsel'khozmekhanizatsiya”. - Minsk, 1987. - 312 s.

27. Sistema mashin dlya kompleksnoj mekhanizatsii rastenievodstva Belorussii, Litvy, Latvii i Ehstonii na 1986-1990 gg. / I.N. Shilo [i dr.] ; NPO “Belsel'khozmekhanizatsiya” ; red. V.P. Vishnyakova, N.V. Dorkina. - Minsk, 1987. - 147 s.

28. Ukrupnennye normativy stoimosti nauchno-issledovatel'skikh i opytno-konstruktorskikh rabot v NPO “Belsel'khozmekhanizatsiya” : spravochnik / I.N. Shilo [i dr.] ; NPO “Belsel'khozmekhanizatsiya”. - Minsk, 1987. - 24 s.

29. Shilo, I.N. Osnovnye napravleniya nauchno-tekhnicheskogo progressa v mekhanizatsii rastenievodstva i zhivotnovodstva / I.N. Shilo // Prognoz razvitiya i razmeshcheniya sel'skogo khozyajstva Belorusskoj SSR na period do 2005 g. / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut ehkonomiki i organizatsii sel'skogo khozyajstva. - Minsk, 1987. - S. 40-51.

1989

30. Intensifikatsiya sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva i formirovanie sistemy mashin : sbornik statej / Nauchno-proizvodstvennoe ob''edinenie “Belsel'khozmekhanizatsiya” ; pod red. I.S. Nagorskogo, I.N. Shilo. - Minsk, 1989. - 105 s.

31. Nagorskij, I.S. Osnovnye printsipy formirovaniya zonal'noj sistemy mashin / I.S. Nagorskij, I.N. Shilo // Intensifikatsiya sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva i formirovanie sistemy mashin : sbornik statej / Nauchno-proizvodstvennoe ob''edinenie “Belsel'khozmekhanizatsiya” ; pod red. I.S. Nagorskogo, I.N. Shilo. - Minsk, 1989. - S. 11-24.

32. Nagorskij, I.S. Sovershenstvovanie sistemy mashin dlya agropromyshlennogo kompleksa zapadnogo regiona / I.S. Nagorskij, I.N. Shilo // Mekhanizatsiya i avtomatizatsiya tekhnologicheskikh protsessov v agropromyshlennom komplekse : tezisy dokladov Vsesoyuznoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Novosibirsk, 10-12 oktyabrya 1989 g. / Sibirskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva, Vsesoyuznyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva. - Moskva, 1989. - Ch. 1 : Sovershenstvovanie mashinnykh tekhnologij i kompleksov mashin dlya rastenievodstva. - S. 143-145.

33. Normativy godovoj zagruzki sel'skokhozyajstvennykh mashin na XIII pyatiletku (v chasakh, uslovnykh i fizicheskikh edinitsakh raboty) / Vsesoyuznyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; razrab.: A.I. Mitrofanov [i dr.]. - Moskva, 1989. - 156 s. - Razrab. takzhe: Shilo I.N.

34. Normativy po planirovaniyu sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva BSSR / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut ehkonomicheskikh problem APK ; sost.: G.V. Zenkevich [i dr.]. - Minsk, 1989. - 302 s. - Sost. takzhe: Shilo I.N.

35. Shilo, I.N. Obobshchennyj pokazatel' dlya kompleksnoj otsenki mashin i tekhnologij / I.N. Shilo, E.G. Rodov // Intensifikatsiya sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva i formirovanie sistemy mashin : sbornik statej / Nauchno-proizvodstvennoe ob''edinenie “Belsel'khozmekhanizatsiya” ; pod red. I.S. Nagorskogo, I.N. Shilo. - Minsk, 1989. - S. 49-53.

1990

36. Dmitriev, A.M. Kontseptsiya razvitiya sel'skokhozyajstvennoj tekhniki dlya kormoproizvodstva / A.M. Dmitriev, I.N. Shilo // Puti razvitiya sistemy mashin dlya kompleksnoj mekhanizatsii rastenievodstva i zhivotnovodstva Latvii, Belorussii, Litvy i Ehstonii : sbornik statej / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva Latvijskoj respubliki, NPO “Stars” ; redkol.: Eh.K. Lachgalvis [i dr.]. - Riga, 1990. - S. 14-21.

37. Shilo, I.N. Kompleksnaya otsenka mashin i tekhnologij po obobshchennomu pokazatelyu / I.N. Shilo // Puti razvitiya sistemy mashin dlya kompleksnoj mekhanizatsii rastenievodstva i zhivotnovodstva Latvii, Belorussii, Litvy i Ehstonii : sbornik statej / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva Latvijskoj respubliki, NPO “Stars” ; redkol.: Eh.K. Lachgalvis [i dr.]. - Riga, 1990. - S. 28-32.

1991

38. Dmitriev, A.M. Perspektivnyj tipazh kormouborochnoj tekhniki dlya Belorussii / A.M. Dmitriev, I.N. Shilo, V.A. Shurinov // Tekhnika v sel'skom khozyajstve. - 1991. - ¹ 3. - S. 37-38.

39. Kontseptsiya razrabotki spetsial'noj sistemy mashin / A.M. Dmitriev [i dr.] // Vsesoyuznaya konferentsiya “Problemy likvidatsii posledstvij avarii na Chernobyl'skoj AEhS v agropromyshlennom proizvodstve - pyat' let spustya: itogi, problemy i perspektivy” : tezisy dokladov / Vsesoyuznyj nauchno-issledovatel'skij institut sel'skokhozyajstvennoj radiologii ; otv. red. R.M. Aleksakhin. - Obninsk, 1991. - T. 2. - S. 15-17. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

40. Tekhniko-ehkonomicheskaya ehffektivnost' primeneniya kompleksa mashin dlya vyrashchivaniya klyukvy krupnoplodnoj i sposoby ikh podderzhaniya v rabotosposobnom sostoyanii / V.P. Marmalyukov [i dr.] // Ehkologo-biologicheskoe izuchenie yagodnykh rastenij semejstva Brusnichnye i opyt osvoeniya ikh promyshlennoj kul'tury v SSSR : tezisy dokladov mezhrespublikanskogo rabochego seminara, Gantsevichi, 23-27 sentyabrya 1991 g. / Tsentral'nyj botanicheskij sad Akademii nauk BSSR. - Gantsevichi, 1991. - S. 116. - Avt. takzhe: Shilo I.H.

41. Shilo, I.N. Materialoemkost' mashin i tekhnologij / I.N. Shilo, E.G. Rodov // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : mezhvedomstvennyj tematicheskij sbornik / Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva nechernozemnoj zony SSSR ; redkol.: E.I. Agibalov [i dr.]. - Minsk, 1991. - Vyp. 34. - S. 109-116.

42. Shilo, I.N. Otsenka reshenij pri proektirovanii tekhnologicheskikh protsessov v sel'skom khozyajstve / I.N. Shilo, I.S. Nagorskij // Tezisy dokladov Vsesoyuznoj nauchnoj konferentsii “Ispol'zovanie, nadezhnost' i remont mashin, ehlektronizatsiya protsessov i tekhnicheskikh sredstv v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve aridnoj zony”, Ashkhabad, 24-27 sentyabrya 1991 g. / Turkmenskij sel'skokhozyajstvennyj institut. - Ashkhabad, 1991.

1992

43. Sistema mashin dlya kompleksnoj mekhanizatsii rastenievodstva Respubliki Belarus' na 1991-1995 gg. / A.M. Aleksejchik [i dr.] ; Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva. - Minsk, 1992. - 73 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

44. Spetsializatsiya, razmery, razmeshchenie i organizatsiya territorii krest'yanskikh (fermerskikh) khozyajstv : rekomendatsii / Komitet po zemel'noj reforme i zemleustrojstvu pri Sovete Ministrov Respubliki Belarus' ; podgot.: V.A. Kovalenko [i dr.] - Minsk, 1992. - 82 s. - Podgot. takzhe: Shilo I.N.

1993

45. Shilo, I.N. Optimizatsiya strategii tekhnicheskogo osnashcheniya sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva v usloviyakh razlichnykh form khozyajstvovaniya : avtoreferat disertatsii ... doktora tekhnicheskikh nauk : 05.20.03 / I.N. Shilo ; Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva. - Minsk, 1993. - 36 s.

46. Shilo, I.N. Osobennosti tekhnicheskogo osnashcheniya krest'yanskikh khozyajstv / I.N. Shilo, E.G. Rodov. - Minsk : Belorusskij filial VNIITEhIagroprom, 1993.

1994

47. Nagorskij, I.S. Nauchnoe obespechenie tekhnicheskogo progressa v sel'skom khozyajstve Respubliki Belarus' / I.S. Nagorskij, I.N. Shilo // Nauchno-tekhnicheskij progress v inzhenerno-tekhnicheskoj sfere Rossii : materialy nauchno-prakticheskoj konferentsii, Moskva, 26-27 oktyabrya 1993 g. / Komitet Rossijskoj Federatsii po mashinostroeniyu, Glavnoe upravlenie po razvitiyu sel'skokhozyajstvennogo i traktornogo mashinostroeniya. - Moskva, 1994. - S. 55-60.

1995

48. Vozdelyvanie rapsa : tipovye tekhnologicheskie protsessy : otraslevoj reglament / Minsel'khozprod Respubliki Belarus' ; razrab.: V.V. Agejchik [i dr.]. - Minsk, 1995. - 22 s. - Razrab. takzhe: Shilo I.N.

1996

49. Kolos, V.A. Osobennosti ehnergeticheskogo analiza sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva v usloviyakh ehkonomicheskoj integratsii nezavisimykh gosudarstv / V.A. Kolos, I.N. Shilo, V.B. Lovkis // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : tezisy dokladov mezhdunarodnoj konferentsii, Minsk, 16-17 fevralya 1996 g. / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; redkol.: I.S. Nagorskij [i dr.]. - Minsk, 1996. - S. 10.

50. Kontseptsiya razvitiya mekhanizatsii i avtomatizatsii sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva Respubliki Belarus' na period do 2000 goda / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Akademiya agrarnykh nauk Respubliki Belarus', Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; otv. ispoln. I.S. Nagorskij, M.M. Severnev. - Minsk : Uradzhaj, 1996. - 95 s. - Ispoln. takzhe: Shilo I.N.

51. Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : tezisy dokladov mezhdunarodnoj konferentsii, Minsk, 16-17 fevralya 1996 g. / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; redkol.: I.S. Nagorskij [i dr.]. - Minsk, 1996. - 110 s. - Red. takzhe : Shilo I.N.

52. Rekomendatsii po perspektivnym kompleksam mashin dlya mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva Respubliki Belarus' na period do 2000 goda / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; sost.; F.F. Min'ko [i dr.]. - Minsk, 1996. - 88 s. - Sost. takzhe: Shilo I.N.

53. Sel'skokhozyajstvennaya tekhnika : katalog / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva , Belorusskaya mashinoispytatel'naya stantsiya ; podgot.: F.F. Min'ko [i dr.]. - Minsk, 1996. - 216 s. - Podgot. takzhe: Shilo I.N.

54. Shilo, I.N. K otsenke potentsiala resursosberezheniya nauchno-tekhnicheskikh razrabotok dlya sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva / I.N. Shilo, V.A. Kolos, V.B. Lovkis // Mizhnanorodna naukovo-tekhnichna konferentsiya “Perspektivi rozvitku mekhanizatsii, elektrifikatsii, sil's'kogospodars'kogo virobnitstva” : tezi dopov³dej, Glevakha, 1-3 zhovtnya 1996 r. / Institut mekhanizatsi¿ ta elektrifikatsi¿ sil's'kogo gospodarstva Ukra¿ns'ko¿ akademi¿ agrarnikh nauk, Institut tekhnichnogo servisu ; redkol.: I.P. Maslo [ta in.]. - Glevakha, 1996. - S. 7.

55. Shilo, I.N. Material'no-tekhnicheskoe osnashchenie khozyajstv i tekhnicheskij servis v APK / I.N. Shilo // Sistemy vedeniya sel'skogo khozyajstva Respubliki Belarus' / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut ehkonomiki i informatsii APK ; redkol.: V.S. Leonov [i dr.]. - Minsk, 1996. - Gl. 19, § 17. - S. 214-216.

56. Shilo, I.N. Metodicheskoe obespechenie formirovaniya sistemy mashin dlya sel'skogo khozyajstva / I.N. Shilo // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : tezisy dokladov mezhdunarodnoj konferentsii, Minsk, 16-17 fevralya 1996 g. / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; redkol.: I.S. Nagorskij [i dr.]. - Minsk, 1996. - S. 36-37.

57. Shilo, I.N. O kontseptsii razvitiya mekhanizatsii sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva Respubliki Belarus' / I.N. Shilo, I.S. Nagorskij // Nauchno-tekhnicheskij progress v inzhenernoj sfere APK i povyshenie tekhnicheskogo urovnya mashin : sbornik. - Moskva, 1996.

58. Shilo, I.N. Opredelenie prioritetov sovershenstvovaniya sostava mashinno-traktornogo parka sel'skokhozyajstvennogo predpriyatiya / I.N. Shilo // Modelirovanie sel'skokhozyajstvennykh protsessov i mashin : tezisy vtoroj respublikanskoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii, Minsk, 21-23 maya 1996 g. / Belorusskij agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: D.S. Gerasimovich [i dr.]. - Minsk, 1996. - S. 180.

59. Shilo, I.N. Optimizatsiya ob''emov proizvodstva sel'skokhozyajstvennoj tekhniki / I.N. Shilo, E.G. Rodov // Modelirovanie sel'skokhozyajstvennykh protsessov i mashin : tezisy vtoroj respublikanskoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii, Minsk, 21-23 maya 1996 g. / Belorusskij agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: D.S. Gerasimovich [i dr.]. - Minsk, 1996. - S. 179-180.

60. Shilo, I.N. Optimizatsiya parametrov pochvoobrabatyvayushche-posevnykh kompleksov mashin / I.N. Shilo, N.D. Lepeshkin // Modelirovanie sel'skokhozyajstvennykh protsessov i mashin : tezisy vtoroj respublikanskoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii, Minsk, 21-23 maya 1996 g. / Belorusskij agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: D.S. Gerasimovich [i dr.]. - Minsk, 1996. - S. 182.

61. Shilo, I.N. Osobennosti optimizatsii sostava tekhnicheskikh sredstv dlya mnogoukladnogo sel'skogo khozyajstva / I.N. Shilo, E.G. Rodov // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : mezhvedomstvennyj tematicheskij sbornik / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; redkol.: I.S. Nagorskij [i dr.]. - Minsk, 1996. - Vyp. 35 : Mekhanizatsiya zemledeliya, zhivotnovodstva i kormoproizvodstva. - S. 9-17.

62. Shilo, I.N. Rezervy snizheniya resursopotrebleniya v sel'skom khozyajstve / I.N. Shilo, A.P. Shpak // Nauchnye osnovy perspektivnogo razvitiya agropromyshlennogo kompleksa Respubliki Belarus' / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut ehkonomiki i informatsii APK ; red. V.G. Gusakov, A.P. Shpak. - Minsk, 1996. - S. 71-73.

63. Shilo, I.N. Formirovanie mashinno-traktornogo parka khozyajstv s uchetom ogranichenij po resursam / I.N. Shilo // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : mezhvedomstvennyj tematicheskij sbornik / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; redkol.: I.S. Nagorskij [i dr.]. - Minsk, 1996. - Vyp. 35 : Mekhanizatsiya zemledeliya, zhivotnovodstva i kormoproizvodstva. - S. 3-9.

1997

64. Burdyko, V.M. Tekhnicheskij potentsial sel'skogo khozyajstva : problemy i puti ikh resheniya / V.M. Burdyko, I.N. Shilo, E.G. Rodov // NTI i rynok. - 1997. - ¹ 9. - S. 36-37.

65. Kolos, V.A. K metodike otsenki ehffektivnosti nauchno-tekhnicheskikh razrabotok / V.A. Kolos, I.N. Shilo, V.B. Lovkis // Ehkspluatatsiya, remont i vosstanovlenie sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Gorki, 24-28 iyunya 1997 g. / Belorusskaya sel'skokhozyajstvennaya akademiya ; redkol.: A.V. Klochkov [i dr.]. - Gorki, 1997. - S. 19-20.

66. Kolos, V.A. K otsenke tekhniko-ehkonomicheskogo urovnya NIOKR / V.A. Kolos, I.N. Shilo, A.V. Korotkevich // Agropanorama. - 1997. - ¹ 3. - S. 26-27.

67. Nagorskij, I.S. Prognoz obespechennosti agropromyshlennogo kompleksa Respubliki Belarus' tekhnikoj / I.S. Nagorskij, I.N. Shilo, V.M. Burdyko // Ehkspluatatsiya, remont i vosstanovlenie sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Gorki, 24-28 iyunya 1997 g. / Belorusskaya sel'skokhozyajstvennaya akademiya ; redkol.: A.V. Klochkov [i dr.]. - Gorki, 1997. - S. 7-10.

68. Respublikanskaya programma sozdaniya sel'skokhozyajstvennoj tekhniki, mashin i oborudovaniya dlya proizvodstva i pererabotki sel'skokhozyajstvennoj produktsii na 1998-2000 gg. / Belorusskij nauchnyj tsentr informatsii i marketinga APK ; razrab.: F.F. Min'ko [i dr.]. - Minsk, 1998. - 85 s. - Razrab. takzhe: Shilo I.N.

69. Shilo, I.N. K otsenke intensifikatsii proizvodstva / I.N. Shilo, V.A. Kolos // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 18-19 sentyabrya 1997 g. / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; red. A.V. Erashova. - Minsk, 1997. - S. 43.

70. Shilo, I.N. Nauchno-metodicheskie printsipy formirovaniya sistemy mashin v sovremennykh usloviyakh / I.N. Shilo // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 18-19 sentyabrya 1997 g. / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; red. A.V. Erashova. - Minsk, 1997. - S. 38.

71. Shilo, I.N. Novye metodicheskie podkhody k otsenke potentsiala ehnergosberezheniya nauchno-tekhnicheskikh razrabotok v sel'skom khozyajstve / I.N. Shilo, V.A. Kolos, A. Gzhybek // Prace naukowe / Instytut budownictwa, mechanizacji i elektryfikacji rolnictwa. - Warszawa, 1997.

72. Shilo, I.N. Prognozirovanie ehkspluatatsionnykh pokazatelej novykh sredstv mekhanizatsii / I.N. Shilo, E.G. Rodov // Agropanorama. - 1997. - ¹ 3. - S. 11-13.

73. Shilo, I.N. Prognozirovanie ehkspluatatsionnykh pokazatelej novykh sredstv mekhanizatsii na ehtape formirovaniya sistemy mashin / I.N. Shilo, E.G. Rodov // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 18-19 sentyabrya 1997 g. / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; red. A.V. Erashova. - Minsk, 1997. - S. 45-46.

74. Shilo, I.N. Obosnovanie tekhnologicheskikh skhem pochvoobrabatyvayushche-posevnykh kompleksov mashin / I.N. Shilo, N.D. Lepeshkin // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 18-19 sentyabrya 1997 g. / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; red. A.V. Erashova. - Minsk, 1997. - S. 51.

75. Shilo, I.N. O prodlenii srokov sluzhby sel'skokhozyajstvennoj tekhniki / I.N. Shilo, E.G. Rodov // Ehkspluatatsiya, remont i vosstanovlenie sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Gorki, 24-28 iyunya 1997 g. / Belorusskaya sel'skokhozyajstvennaya akademiya ; redkol.: A.V. Klochkov [i dr.]. - Gorki, 1997. - S. 12-15.

76. Shilo, I.N. Osnovnye problemy mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva i napravleniya resursosberezheniya v sovremennykh usloviyakh / I.N. Shilo // Agropanorama. - 1997. - ¹ 3. - S. 7-10.

1998

77. Agropromyshlennyj kompleks Respubliki Belarus' : reklamnoe izdanie / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus' ; pod red. I.P. Shakolo. - Minsk : Uradzhaj, 1998.- 67 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

78. Kolos, V.A. Metodika resursnoj otsenki k razrabotke novykh tekhnologij i tekhnicheskikh sredstv dlya zhivotnovodstva / V.A. Kolos, I.N. Shilo // Nauchno-tekhnicheskie problemy mekhanizatsii i avtomatizatsii zhivotnovodstva : sbornik statej / Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij i proektno-tekhnologicheskij institut mekhanizatsii zhivotnovodstva ; gl. red. N.M. Morozov. - Podol'sk, 1998. - T. 7, ch. 2. - S. 47-52.

79. Kolos, V.A. Metodika resursometrii nauchno-tekhnicheskoj produktsii / V.A. Kolos, I.N. Shilo // Povyshenie ehffektivnosti ispol'zovaniya sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Gorki, 10-12 noyabrya 1998 g. / Belorusskaya sel'skokhozyajstvennaya akademiya ; redkol.: V.A. Sharshunov [i dr.]. - Gorki, 1998. - Ch. 1. - S. 35-38.

80. Kolos, V.A. Otsenka nauchno-tekhnicheskogo urovnya NIOKR s pozitsii ehnergoresursosberezheniya / V.A. Kolos, I.N. Shilo // Ehnergosberezhenie v sel'skom khozyajstve : tezisy dokladov mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii, Moskva, 5-7 oktyabrya 1998 g. / Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij institut ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva. - Moskva, 1998. - Ch. 1. - S. 108-110.

81. Kolos, V.A. Resursnaya otsenka nauchno-tekhnicheskoj produktsii pri podgotovke proekta na ee razrabotku / V.A. Kolos, I.N. Shilo, Yu.N. Sap'yan // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : mezhvedomstvennyj tematicheskij sbornik / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; red. V.P. Lisovskij. - Minsk, 1998. - Vyp. 36. - S. 5-16.

82. Mekhanizatsiya zagotovki kormov iz trav i silosnykh kul'tur : rekomendatsii / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; podgot.: F.F. Min'ko [i dr.]. - Minsk, 1998. - 60 s. - Podgot. takzhe: Shilo I.N.

83. Mekhanizatsiya tekhnologicheskikh protsessov na svinovodcheskikh fermakh i kompleksakh : rekomendatsii / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; sost.: F.F. Min'ko [i dr.]. - Minsk, 1998. - 45 s. - Sost. takzhe: Shilo I.N.

84. Normativy trudovykh i material'nykh zatrat dlya biznes-planirovaniya i vnedreniya khozrascheta v sel'skokhozyajstvennykh predpriyatiyakh / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut ehkonomiki i informatsii APK ; sost.: D.P. Yurkov [i dr.]. - Minsk : Uradzhaj, 1998. - 183 s. - Sost. takzhe: Shilo I.N.

85. Shilo, I.N. Metodologicheskie aspekty opredeleniya prioritetov tekhnicheskogo osnashcheniya sel'skogo khozyajstva v sovremennykh usloviyakh / I.N. Shilo, V.M. Burdyko // Povyshenie ehffektivnosti ispol'zovaniya sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Gorki, 10-12 noyabrya 1998 g. / Belorusskaya sel'skokhozyajstvennaya akademiya ; redkol.: V.A. Sharshunov [i dr.]. - Gorki, 1998 - Ch. 1. - S. 31-35.

86. Shilo, I.N. Metodologicheskie aspekty sovershenstvovaniya sistemy mashin dlya sel'skogo khozyajstva / I.N. Shilo // Vestsi Akadehmii agrarnykh navuk Rehspubliki Belarus'. - 1998. - ¹ 3. - S. 84-88.

87. Shilo, I.N. Osnovnye napravleniya tekhnicheskogo perevooruzheniya sel'skogo khozyajstva Respubliki Belarus' / I.N. Shilo, V.M. Burdyko // Zaklad promocji / Instytut budownictwa, mechanizacji i elektryfikacji rolnictwa. - Warszawa, 1998. - S. 43-48.

88. Shilo, I.N. Sistemnyj podkhod k otsenke novykh sredstv mekhanizatsii / I.N. Shilo, V.A. Kolos // Modelirovanie i prognozirovanie agrarnykh ehnergosberegayushchikh protsessov i tekhnologij : materialy mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet, Belorusskaya assotsiatsiya agroinzhenerov, ZAO "Agrotekhnauka" ; red. Yu.V. Chigarev, A.V. Krutov. - Minsk, 1998. - Ch. 2. - S. 57-60.

89. Shilo, I.N. Sovershenstvovanie sredstv mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva na osnove resursno-ehnergeticheskogo analiza protsessov i tekhnologij / I.N. Shilo, V.A. Kolos, A. Gzhybek // Prace naukowe / Instytut budownictwa, mechanizacji i elektryfikacji rolnictwa. - Warszawa, 1998. - S. 43-48.

90. Shilo, I.N. Ehnergosberegayushchie i ehkologicheskie aspekty tekhnologii soderzhaniya svinej na glubokoj podstilke / I.N. Shilo, V.N. Dashkov, V. Gutman // Prace naukowe / Instytut budownictwa, mechanizacji i elektryfikacji rolnictwa. - Warszawa, 1998. - S. 67-70.

1999

91. Burdyko, V.M. Osnovnye napravleniya tekhnicheskogo perevooruzheniya sel'skogo khozyajstva Belorussii / V.M. Burdyko, I.N. Shilo // Traktory i sel'skokhozyajstvennye mashiny. - 1999. - ¹ 1. - S. 13-15.

Napravleniya tekhnicheskogo razvitiya v proizvodstve i pererabotke l'na-dolguntsa v Belarusi / I.N. Shilo [i dr.] // Problemy vozdelyvaniya i pererabotki l'na : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii / Smolenskij nauchno-issledovatel'skij institut sel'skogo khozyajstva. - Smolensk, 1999. - S. 13-17.

92. Shilo, I.N. Puti snizheniya resursopotrebleniya na zhivotnovodcheskikh fermakh / I.N. Shilo, A.G. Belyj // Sovremennye problemy sel'skokhozyajstvennoj mekhaniki : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva. - Minsk, 1999. - Ch. 1. - S. 68-72.

93. Shilo, I.N. Sistemnyj podkhod k otsenke ehffektivnosti mashin i tekhnologij / I.N. Shilo, V.M. Burdyko // Sovremennye problemy sel'skokhozyajstvennoj mekhaniki : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva. - Minsk, 1999. - Ch. 1. - S. 61-63.

94. Dashkov, V.N. Condition strategy of agriculture mechanization development in the Repablic of Belarus / V.N. Dashkov, I.N. Shilo // Situation and trends in agricultural engineering: renewable energy in agriculture : proceedings agricultural engineering conference of Central and East European Countries, 11-12 november 1999, Potsdam-Bornim / Leibniz Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim. - Potsdam-Bornim, 1999. - Vol. 23. - P. 51-56.

2000

95. Vozdelyvanie viki yarovoj : tipovye tekhnologicheskie protsessy : OR MSKhP RB 0215-00. - Vved. 17.04.00 / razrab.: N.P. Lukashevich [i dr.] // Obrabotka pochvy. Zernovye i zernobobovye kul'tury : sbornik otraslevykh reglamentov / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus'. - Minsk, 2000. - S. 129-140. - Razrab. takzhe: Shilo I.N.

96. Vozdelyvanie grechikhi : tipovye tekhnologicheskie protsessy : OR MSKhP RB 0215-00. - Vved. 17.04.00 / razrab.: T.A. Anokhina [i dr.] // Obrabotka pochvy. Zernovye i zernobobovye kul'tury : sbornik otraslevykh reglamentov / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus'. - Minsk, 2000. - S. 129-140. - Razrab. takzhe: Shilo I.N.

97. Vozdelyvanie ovsa : tipovye tekhnologicheskie protsessy : OR MSKhP RB 0215-00. - Vved. 17.04.00 / razrab.: V.P. Molchan [i dr.] // Obrabotka pochvy. Zernovye i zernobobovye kul'tury : sbornik otraslevykh reglamentov / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus'. - Minsk, 2000. - S. 79-86. - Razrab. takzhe: Shilo I.N.

98. Vozdelyvanie prosa : tipovye tekhnologicheskie protsessy : OR MSKhP RB 0215-00. - Vved. 17.04.00 / razrab.: V.P. Samsonov [i dr.] // Obrabotka pochvy. Zernovye i zernobobovye kul'tury : sbornik otraslevykh reglamentov / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus'. - Minsk, 2000. - S. 119-128. - Razrab. takzhe: Shilo I.N.

99. Vozdelyvanie yachmenya pivovarennogo : tipovye tekhnologicheskie protsessy : OR MSKhP RB 0215-00. - Vved. 17.04.00 / razrab.: M.A. Kadyrov [i dr.] // Obrabotka pochvy. Zernovye i zernobobovye kul'tury : sbornik otraslevykh reglamentov / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus'. - Minsk, 2000. - S. 79-86. - Razrab. takzhe: Shilo I.N.

100. Vozdelyvanie yachmenya prodovol'stvennogo : tipovye tekhnologicheskie protsessy : OR MSKhP RB 0215-00. - Vved. 17.04.00 / razrab.: M.A. Kadyrov [i dr.] // Obrabotka pochvy. Zernovye i zernobobovye kul'tury : sbornik otraslevykh reglamentov / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus'. - Minsk, 2000. - S. 65-78. - Razrab. takzhe: Shilo I.N.

101. Dashkov, V.N. Zadachi tekhnicheskogo pereosnashcheniya sel'skogo khozyajstva Respubliki Belarus' / V.N. Dashkov, I.S. Nagorskij, I.N. Shilo // Mekhanizatsiya ta elektrifikatsiya sil'skogo gospodarstva : mizhvidomchij tematichnij naukovij zbirnik / Ukra¿ns'ka akademiya agrarnikh nauk, Institut mekhanizatsi¿ ta elektrifikatsi¿ sil's'kogo gospodarstva ; vidpovid. red.: Ya.S. Gukov [ta ³n.]. - Glevakha, 2000. - Vip. 83. - S. 63-68.

102. Dashkov, V.N. Mekhanizatsiya sel'skogo khozyajstva Respubliki Belarus' (sostoyanie i puti razvitiya) / V.N. Dashkov, I.N. Shilo // Obshchie problemy tekhnicheskogo obespecheniya agropromyshlennogo proizvodstva : nauchnye trudy / Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij institut sel'skogo khozyajstva ; gl. red. V.I. Aniskin. - Moskva, 2000. - T. 130. - S. 150-157.

103. Kratkij spravochnik normativov trudovykh i material'nykh zatrat dlya vedeniya sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva / M.N. Antonenko [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva Respubliki Belarus', Akademiya agrarnykh nauk Respubliki Belarus', Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut agrarnoj ehkonomiki ; sost. Ya.N. Brechko, M.E. Sumanov ; pod red. V.G. Gusakova, V.A. Popova. - Minsk, 2000. - 192 s. - Avt. takzhe: Shilo N.I.

104. Tekhnicheskoe pereosnashchenie otraslej APK / A.P. Shpak [i dr.] // Mekhanizm rynochnogo razvitiya APK Belarusi (nauchnye osnovy) / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut agrarnoj ehkonomiki ; redkol.: V.G. Gusakov [i dr.]. - Minsk, 2000. - § 5.3. - S. 76-78. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

2001

105. Avtomatizirovannaya ehnergosberegayushchaya ventilyatsionno-otopitel'naya sistema dlya zhivotnovodcheskikh pomeshchenij / I.N. Shilo [i dr.] // Agrarnaya ehnergetika v KhKhI veke : materialy mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii, Minsk 25-26 sentyabrya 2001 g. / RUP “Belniiagroehnergo” ; pod. red V.I. Rusana. - Minsk, 2001. - S. 151-153.

106. Dashkov, V.N. Sostoyanie i perspektivy razvitiya mekhanizatsii proizvodstva zerna Respubliki Belarus' / V.N. Dashkov, I.N. Shilo // Aktual'nye problemy mekhanizatsii sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva : materialy mezhdunarodnoj konferentsii, Gorki, 12-14 oktyabrya 2000 g. : v 2 ch. / Belorusskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyajstvennaya akademiya ; redkol.: V.A. Sharshunov [i dr.]. - Gorki, 2001. - Ch. 1. - S. 59-65.

107. Dashkov, V.N. Resursosberezhenie – osnovnoj printsip razvitiya mekhanizatsii / V.N. Dashkov, I.N. Shilo // Adaptivnye sistemy zemledeliya v Belarusi / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva Respubliki Belarus', Akademiya agrarnykh nauk Respubliki Belarus' ; pod obshch. red. A.A. Popkova. - Minsk, 2001. - § 13.1. - S. 271-274.

108. K 70-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Akademii agrarnykh nauk Respubliki Belarus' i Rossijskoj akademii sel'skokhozyajstvennykh nauk Igorya Stanislavovicha Nagorskogo / G.I. Ganush [i dr.] // Vestsi Akadehmii agrarnykh navuk Rehspubliki Belarus'. - 2001. - ¹ 1. - S. 87-88.

109. Matematicheskoe modelirovanie sel'skokhozyajstvennykh ob''ektov - osnova proektirovaniya tekhnologij i mashin XXI veka : materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii, Minsk, 27-28 fevralya 2001 g. / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; redkol.: V.N. Dashkov [i dr.]. - Minsk, 2001. - 302 s. - Red. takzhe: Shilo I.N.

110. Shilo, I.N. Material'no-tekhnicheskoe osnashchenie khozyajstv i tekhnicheskij servis v APK / I.N. Shilo // Adaptivnye sistemy zemledeliya v Belarusi / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva Respubliki Belarus', Akademiya agrarnykh nauk Respubliki Belarus' ; pod obshch. red. A.A. Popkova. - Minsk, 2001. - § 13.13. - S. 297-300.

111. Shilo, I.N. Osnovnye napravleniya resheniya problem mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva v sovremennykh usloviyakh / I.N. Shilo // Agropanorama. - 2001. - ¹ 2. - S. 4-6.

112. Shilo, I.N Sistemnyj podkhod k otsenke ehffektivnykh sredstv mekhanizatsii / I. N. Shilo // Matematicheskoe modelirovanie sel'skokhozyajstvennykh ob''ektov – osnova proektirovaniya tekhnologij i mashin KhKhI veka : materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii, Minsk, 27-28 fevralya 2001 g. / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; redkol.: V.N. Dashkov [i dr.]. - Minsk, 2001. - S. 14-17.

113. Dashkov, V. Energy saving technologies – the basis of agricultural development in Belarus / V. Dashkov, I. Shilo // Approaching agricultural technology and economic development of Central and Eastern Europe, 2-3 july 2001, Halle (Saale) : proceedings / Institut fur Agrartechnik. - Potsdam-Bornim, 2001. - P. 165-166.

114. Shilo, I. Grain production mechanization in the Republic of Belarus / I. Shilo, V. Dashkov // Approaching agricultural technology and economic development of Central and Eastern Europe, 2-3 july 2001, Halle (Saale) : proceedings / Institut fur Agrartechnik. - Potsdam-Bornim, 2001. - P. 167-168.

2002

115. Vabishchevich, A.G. Kombinirovannye agregaty na baze samokhodnogo shassi / A.G. Vabishchevich, I.N. Shilo // Nauchno-tekhnicheskij progress v oblasti mekhanizatsii, ehlektrifikatsii i avtomatizatsii sel'skogo khozyajstva : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii : v 2 t. / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; redkol.: V.N. Dashkov [i dr.]. - Minsk, 2002. - T. 1. - S. 120-123.

116. Dashkov, V.N. Zadachi agroinzhenernoj nauki v obespechenii intensifikatsii sel'skogo khozyajstva Belarusi / V.N. Dashkov, I.S. Nagorskij, I.N. Shilo // Safe and economical agricultural technologies : proceedings of the international conference, july 25-26, 2002 / Academy of Agriculture and Forestry Sciences of Latvia [et al.]. - Priekuli, 2002. - P. 14-17.

117. Dashkov, V.N. Tekhnicheskij potentsial sel'skogo khozyajstva Belarusi (sostoyanie i puti razvitiya) / V.N. Dashkov, I.S. Nagorskij, I.N. Shilo // Ehkologiya i sel'skokhozyajstvennaya tekhnika : materialy 3-j nauchno-prakticheskoj konferentsii, Sankt-Peterburg, 5-6 iyunya 2002 g. : v 3 t. / Severo-zapadnyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva. - Sankt-Peterburg, 2002. - T. 1 : Obshchie ehkologicheskie aspekty pri razrabotke tekhnologij i tekhnicheskikh sredstv, ispol'zuemykh v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve (plenarnoe zasedanie). - S. 37-45.

118. Dashkov, V.N. Tekhnicheskoe perevooruzhenie sel'skogo khozyajstva Belarusi / V.N. Dashkov, I.S. Nagorskij, I.N. Shilo // Zdorov'e – pitanie – biologicheskie resursy : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii : v 2 t. / Nauchno-issledovatel'skij institut sel'skogo khozyajstva Severo-Vostoka im. N.V. Rudnitskogo. - Kirov, 2002. - T. 1 : Selektsiya i semenovodstvo. Zemledelie. - S. 74-85.

119. Spravochnik normativov trudovykh i material'nykh zatrat dlya vedeniya sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva / M.N. Antonenko [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva Respubliki Belarus', Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Nauchno-issledovatel'skoe respublikanskoe uchrezhdenie “BelNII agrarnoj ehkonomiki” ; pod red. V.G. Gusakova. - Izd. 2-e, pererab. i dop. - Minsk, 2002. - 440 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

120. Tendentsii sozdaniya kombinirovannykh agregatov dlya vypolneniya mekhanizirovannykh rabot v rastenievodstve / I.N. Shilo [i dr.] // Ehkologiya i sel'skokhozyajstvennaya tekhnika : materialy 3-j nauchno-prakticheskoj konferentsii, Sankt-Peterburg, 5-6 iyunya 2002 g. : v 3 t. / Severo-zapadnyj nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii i ehlektrifikatsii sel'skogo khozyajstva. - Sankt-Peterburg, 2002. - T. 2 : Ehkologicheskie aspekty proizvodstva produktsii rastenievodstva i zhivotnovodstva. - S. 112-118.

121. Shilo, I.N. Mekhanizatsiya proizvodstvennykh protsessov rastenievodstva v lichnykh podsobnykh khozyajstvakh / I.N. Shilo, A.G. Vabishchevich, V.F. Lipkin // Nauchno-tekhnicheskij progress v oblasti mekhanizatsii, ehlektrifikatsii i avtomatizatsii sel'skogo khozyajstva : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 12-14 iyunya 2002 g. : v 2 t. / Belorusskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; redkol.: V.N. Dashkov [i dr.]. - Minsk, 2002. - T. 1. - S. 38-41.

122. Shilo, I.N. Puti ehkonomii toplivno-ehnergeticheskikh resursov v sel'skom khozyajstve : metodicheskoe posobie / I.N. Shilo, G.F. Dobysh, A.V. Muchinskij ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchebno-metodicheskij tsentr Minsel'khozproda. - Minsk, 2002. - 63 s.

2003

123. Beloded, N.I. Informatsionnye tekhnologii v organizatsii uchebnogo protsessa v BGATU / N.I. Beloded, I.N. Shilo // Avtomaticheskij kontrol' i avtomatizatsiya proizvodstvennykh protsessov : materialy mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii, Minsk, 22-24 oktyabrya 2003 g. / Belorusskij gosudarstvennyj tekhnologicheskij universitet ; gl. red. I.M. Zharskij. - Minsk, 2003. - S. 274-276.

124. Beloded, N.I. Informatsionnye tekhnologii v organizatsii uchebnogo protsessa BGATU / N.I. Beloded, I.N. Shilo // Model'nye programmy restrukturizatsii i reformirovaniya APK : materialy 2-j mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii, Minsk, 23-24 oktyabrya 2003g. : v 2 ch. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: I.I. Len'kov [i dr.]. - Minsk, 2003. - Ch. 2 : Informatsionnye tekhnologii dlya obrabotki ehkonomicheskoj informatsii i prinyatiya upravlencheskikh reshenij. - S. 13-17.

125. Beloded, N.I. Primenenie informatsionnykh tekhnologij v organizatsii uchebnogo protsessa BGATU / N.I. Beloded, I.N. Shilo // Matematicheskoe modelirovanie ehkonomicheskikh protsessov perekhodnogo perioda : materialy I Mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii, Minsk, 29-31 oktyabrya 2003 g. / Belorusskij gosudarstvennyj ehkonomicheskij universitet ; redkol.: V.Ya. Asanovich [i dr.]. - Minsk, 2003. - S. 371-374.

126. Beloded, N.I. Primenenie informatsionnykh tekhnologij v uchebnom protsesse / N.I. Beloded, I.N. Shilo // Materialy KhIV mezhdunarodnoj konferentsii “Primenenie novykh tekhnologij v obrazovanii”, 26 - 27 iyunya 2003 g., Troitsk / Ministerstvo obrazovaniya Rossijskoj Federatsii [i dr.] ; redkol.: S.I. Zolotova [i dr.]. - Troitsk, 2003. - S. 299-301.

127. Tendentsii sozdaniya kombinirovannykh agregatov dlya vypolneniya mekhanizirovannykh rabot v rastenievodstve / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2003. - ¹ 5. - S. 4-6.

128. Tekhnicheskij servis v APK : uchebno-metodicheskoe posobie / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchebno-metodicheskij tsentr Minsel'khozproda ; sost.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2003. - 44 s.

129. Shilo, N.I. Ispol'zovanie informatsionnykh tekhnologij v Belorusskom gosudarstvennom agrarnom tekhnicheskom universitete / I.N. Shilo, N.I. Beloded // Informatsionnye i setevye tekhnologii - obrazovatel'naya sreda KhKhI veka : materialy respublikanskoj nauchno-metodicheskoj konferentsii (Minsk, 19-20 iyunya 2003 g.) / pod red. M.M. Bolbasa, L.K. Volchenkovoj, V.V. Sidorik ; Belorusskij natsional'nyj tekhnicheskij universitet. - Minsk, 2003.

130. Shilo, I.N. Resursosberegayushchie tekhnologii sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva : monografiya / I.N. Shilo, V.N. Dashkov. - Minsk, 2003. - 183 s.

131. Shilo, I.N. Sostoyanie, ispol'zovanie i perspektivy razvitiya informatsionnykh tekhnologij v BGATU / I.N. Shilo, N.I. Beloded // Sovremennye problemy obespecheniya kachestva inzhenernogo obrazovaniya : materialy respublikanskoj nauchno-metodicheskoj konferentsii, Minsk, 15-16 maya 2003 g. / Belorusskij natsional'nyj tekhnicheskij universitet ; pod red. M.M. Bolbasa [i dr.]. - Minsk, 2003. - S. 98-101.

2004

132. Antonyuk, V.A. K obosnovaniyu struktury parka zernouborochnykh kombajnov / V.A. Antonyuk, I.N. Shilo, A.A. Goncharko // Agropanorama. - 2004. - ¹ 6. - S. 11-14.

133. Optimizatsiiya sostava sredstv mekhanizatsii dlya rastenievodstva : metodicheskie rekomendatsii / I.I. Piunovskij [i dr.] ; Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Respublikanskoe unitarnoe nauchno-issledovatel'skoe predpriyatie “Institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva”. - Minsk, 2004. - 38 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

134. Proektirovanie mekhanizirovannykh protsessov v rastenievodstve : konspekt lektsij / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”, Kafedra ehkspluatatsii mashinno-traktornogo parka ; sost. A.V. Novikov, V.D. Labodaev, I.N. Shilo. - Minsk, 2004. - 116 s.

135. Remont mashin. Kursovoe i diplomnoe proektirovanie : uchebnoe posobie / V.P. Miklush [i dr.] ; Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; pod obshch. red. V.P. Miklush. - Minsk, 2004. - 490 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

136. Resursosberegayushchie tekhnologii v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 19-21 oktyabrya 2004 g. : v 2 t. / Respublikanskoe unitarnoe nauchno-issledovatel'skoe predpriyatie “Institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva NAN Belarusi” ; redkol.: V.N. Dashkov [i dr]. - Minsk, 2004. - T. 1. - 299 s. - Red. takzhe: Shilo I.N.

137. Resursosberegayushchie tekhnologii v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 19-21 oktyabrya 2004 g. : v 2 t. / Respublikanskoe unitarnoe nauchno-issledovatel'skoe predpriyatie “Institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva NAN Belarusi” ; redkol.: V.N. Dashkov [i dr]. - Minsk, 2004. - T. 2. - 225 s. - Red. takzhe: Shilo I.N.

138. Chebotarev, V.P. Vybor i obosnovanie privoda rezhushchikh apparatov / V.P. Chebotarev [i dr.] // Resursosberegayushchie tekhnologii v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : sbornik statej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 19-21 oktyabrya 2004 g. : v 2 t. / Respublikanskoe unitarnoe nauchno-issledovatel'skoe predpriyatie “Institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva NAN Belarusi”; redkol.: V.N. Dashkov [i dr.]. - Minsk, 2004. - T. 1. - S. 69-73.

139. Shilo, I.N. Metodicheskie aspekty obosnovaniya srokov sluzhby zernouborochnykh kombajnov / I.N. Shilo, A.A. Goncharko // Resursosberegayushchie tekhnologii v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : sbornik statej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 19-21 oktyabrya 2004 g. : v 2 t. / Respublikanskoe unitarnoe nauchno-issledovatel'skoe predpriyatie “Institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva NAN Belarusi” ; redkol.: V.N. Dashkov [i dr.]. - Minsk, 2004. - T. 1. - S. 65-69.

2005

140. Kazarovets, N.V. Osnovnye napravleniya povysheniya kachestva podgotovki spetsialistov / N.V. Kazarovets, I.N. Shilo // Optimizatsiya sistemy agrarnogo obrazovaniya v usloviyakh organizatsionno-ehkonomicheskoj transformatsii APK : materialy nauchno-prakticheskoj konferentsii, Gorki, 27-28 yanvarya 2005 g. / Belorusskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyajstvennaya akademiya ; redkol.: A.R. Tsyganov [i dr.]. - Gorki, 2005. - S. 13-14.

141. Kompleksnaya programma razvitiya Belorusskogo gosudarstvennogo agrarnogo tekhnicheskogo universiteta na 2005-2010 gody / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; pod obshch. red. N.V. Kazarovtsa ; sost.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2005. - 76 s.

142. Metody issledovanij i rezul'taty razrabotok tekhniki dlya resursosberegayushchikh tekhnologij sel'skogo khozyajstva : sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii molodykh uchenykh Minsk, 18-20 oktyabrya 2005 g. : v 2 t. / Respublikanskoe unitarnoe nauchno-issledovatel'skoe predpriyatie “Institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva NAN Belarusi” ; redkol.: V.N. Dashkov [i dr.]. - Minsk, 2005. - T. 1. - 205 s. - Red. takzhe: Shilo I.N.

143. Metody issledovanij i rezul'taty razrabotok tekhniki dlya resursosberegayushchikh tekhnologij sel'skogo khozyajstva : sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii molodykh uchenykh, Minsk, 18-20 oktyabrya 2005 g. : v 2 t. / Respublikanskoe unitarnoe nauchno-issledovatel'skoe predpriyatie “Institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva NAN Belarusi” ; redkol.: V.N. Dashkov [i dr.]. - Minsk, 2005. - T. 1. - 202 s. - Red. takzhe: Shilo I.N.

144. Miklush, V.P. Prioritetnye napravleniya razvitiya i sovershenstvovaniya sistemy tekhnicheskogo servisa v APK Respubliki Belarus' / V.P. Miklush, I.N. Shilo, V.G. Samosyuk // Opyt, problemy i perspektivy razvitiya tekhnicheskogo servisa sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 6-8 aprelya 2004 g. : v 3 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchebno-metodicheskij tsentr Minsel'khozproda ; redkol.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2005. - Ch. 1. - S. 10-17.

145. Novaya model' spetsialista-agrariya / N.V. Kazarovets [i dr.] // Optimizatsiya sistemy agrarnogo obrazovaniya v usloviyakh organizatsionno-ehkonomicheskoj transformatsii APK : materialy nauchno-prakticheskoj konferentsii. Gorki, 27-28 yanvarya 2005 g. / Belorusskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyajstvennaya akademiya ; redkol.: A.R. Tsyganov [i dr.]. - Gorki, 2005. - S. 50-53. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

146. Organizatsionnye aspekty ehffektivnogo funktsionirovaniya vuza / N.V. Kazarovets [i dr.] // Optimizatsiya sistemy agrarnogo obrazovaniya v usloviyakh organizatsionno-ehkonomicheskoj transformatsii APK: materialy nauchno-prakticheskoj konferentsii, Gorki, 27-28 yanvarya 2005 g. / Belorusskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyajstvennaya akademiya ; redkol.: A.R. Tsyganov [i dr.]. - Gorki, 2005. - S. 40-43. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

147. Opyt, problemy i perspektivy razvitiya tekhnicheskogo servisa sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 6-8 aprelya 2004 g. : v 4 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchebno-metodicheskij tsentr Minsel'khozproda ; redkol.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2005. - Ch. 1. - 199 s.

148. Proektirovanie mekhanizirovannykh protsessov v rastenievodstve : uchebnaya programma / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchebno-metodicheskij tsentr Minsel'khozproda ; sost.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2005. - 12 s.

149. Sistema mashin na 2006-2010 gg. dlya realizatsii nauchno-obosnovannykh tekhnologij proizvodstva produktsii osnovnykh sel'skokhozyajstvennykh kul'tur / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya respubliki Belarus', Ministerstvo promyshlennosti Respubliki Belarus', Gosudarstvennyj komitet po nauke i tekhnologiyam Respubliki Belarus' ; ispoln.: P.A. Vityaz' [i dr.]. - Minsk, 2005. - 75 s. - Ispoln. takzhe: Shilo I.N.

150. Tekhnicheskoe obespechenie protsessov v zemledelii: uchebnaya programma / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchebno-metodicheskij tsentr Minsel'khozproda ; sost.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2005. - 17 s.

151. Shilo, I.N. Vliyanie urozhajnosti i sostoyaniya khlebostoya na pokazateli raboty zernouborochnykh kombajnov / I.N. Shilo, A.A. Goncharko // Metody issledovanij i rezul'taty razrabotok tekhniki dlya resursosberegayushchikh tekhnologij sel'skogo khozyajstva : sbornik statej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii molodykh uchenykh, Minsk, 18-20 oktyabrya 2005 g. : v 2 t. / RUNIP “Institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva NAN Belarusi” ; redkol.: V.N. Dashkov [i dr.]. - Minsk, 2005. - T. 1. - S. 110-112.

152. Shilo, I.N. K voprosu ob ehnergonasyshchennosti traktorov / I.N. Shilo, E.G. Rodov, A.V. Lenskij // Agropanorama. - 2005. - ¹ 5. - S. 10-13.

2006

153. Borovko, L.V. Istoriya Belorusskogo gosudarstvennogo agrarnogo tekhnicheskogo universiteta (v sobytiyakh, faktakh, tsifrakh) / L.V. Borovko ; redkol.: N.V. Kazarovets [i dr.]. - Minsk, 2006. - 347 s. - Red. takzhe: Shilo I.N.

154. Zhatka dlya razdel'noj uborki zernovykh kul'tur k ehnergonasyshchennym traktoram / I.N. Shilo [i dr.] // Opyt, problemy i perspektivy razvitiya tekhnicheskogo servisa sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 6-8 aprelya 2004 g. : v 3 ch. / Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet” ; redkol.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2006. - Ch. 2. - S. 3-6.

155. Izmenenie svojstv torfyanogo pochvogrunta pod vozdejstviem mashinno-traktornykh agregatov / I.N. Shilo [i dr.] // Torf v reshenii problem ehnergetiki sel'skogo khozyajstva i ehkologii : materialy mezhdunarodnoj konferentsii, Minsk, 29 maya-2 iyunya 2006 g. / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi [i dr.] ; pod red. N.N. Bambalova. - Minsk, 2006. - S. 77-79.

156. Issledovanie protsessa razmyva osazhdennoj fraktsii melkodispersnoj sredy / D.F. Kol'ga [i dr.] // Agropanorama. - 2006. - ¹ 2. - S. 2-5. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

157. Kazarovets, N.V. Tendentsii i perspektivy razvitiya agrarnogo tekhnicheskogo obrazovaniya / N.V. Kazarovets, I.N. Shilo // Nauchno-tekhnicheskij progress v mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva (teoriya, ehksperiment, praktika, podgotovka kadrov) : akademicheskie chteniya / RUNIP “Institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva NAN Belarusi” ; pod obshch. red. I.S. Nagorskogo. - Minsk, 2006. - S. 47-55.

158. Opyt, problemy i perspektivy razvitiya tekhnicheskogo servisa sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 6-8 aprelya 2004 g. : v 4 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchebno-metodicheskij tsentr Minsel'khozproda, Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet” ; redkol.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2006. - Ch. 2. - 205 s.

159. Opyt, problemy i perspektivy razvitiya tekhnicheskogo servisa sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 6-8 aprelya 2004 g. : v 4 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchebno-metodicheskij tsentr Minsel'khozproda, Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet” ; redkol.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2006. - Ch. 3. - 230 s.

160. Opyt, problemy i perspektivy razvitiya tekhnicheskogo servisa sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 6-8 aprelya 2004 g. : v 4 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchebno-metodicheskij tsentr Minsel'khozproda ; redkol.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2006. - Ch. 4. - 147 s.

161. Shilo, I.N. Vliyanie pochvennykh uslovij na formirovanie mashinno-traktornykh agregatov / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2006. - ¹ 1. - S. 7-10.

162. Shilo, I.N. Obosnovanie parametrov ochistitelya golovok korneplodov / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, V.A. Vol'skij // Agropanorama. - 2006. - ¹ 3. - S. 2-4.

163. Shilo, I.N. Ob uluchshenii kachestva obucheniya studentov / I.N. Shilo, V.I. Khodosevich // Aktual'nye problemy razvitiya agrarno-tekhnicheskogo obrazovaniya : sbornik statej 5-j mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 8-9 iyunya 2006 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. - Minsk, 2006. - S. 198-200.

164. Shilo, I.N. Povyshenie kachestva diplomnogo proektirovaniya – odna iz glavnykh zadach formirovaniya spetsialista agroinzhenernogo profilya / I.N. Shilo, A.V. Novikov, V.V. Timoshenko // Aktual'nye problemy razvitiya agrarno-tekhnicheskogo obrazovaniya : sbornik statej 5-j mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 8-9 iyunya 2006 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. - Minsk, 2006. - S. 84-85.

165. Ehnergeticheskaya ehffektivnost' mnogoosnykh dvizhitelej mashinno-traktornykh agregatov / I.N. Shilo [i dr.] // Torf v reshenii problem ehnergetiki sel'skogo khozyajstva i ehkologii : materialy mezhdunarodnoj konferentsii, Minsk, 29 maya-2 iyunya 2006 g. / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi [i dr.] ; pod red. N.N. Bambalova. - Minsk, 2006. - S. 79-81.

2007

166. Vvedenie v spetsial'nost' : metodicheskie ukazaniya po proforientatsionnoj rabote na agromekhanicheskom fakul'tete / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”, Kafedra ehkspluatatsii mashinno-traktornogo parka ; sost.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2007. - 78 s.

167. Vliyanie sroka sluzhby kompleksov «Poles'e» na zatraty na tekhnicheskoe obsluzhivanie i remont pri zagotovke kormov i uborke sakharnoj svekly / I.N. Shilo [i dr.] // Sel'skokhozyajstvennye mashiny dlya uborki zernovykh kul'tur, kormov i korneplodov : sbornik dokladov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Gomel', 22-23 marta 2007 g. / Ministerstvo promyshlennosti RB [i dr.]. - Gomel', 2007. - S. 271-272.

168. Kazarovets, N.V. Na puti integratsii / N.V. Kazarovets, I.N. Shilo // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii Minsk, 17-19 oktyabrya 2007 g. : v 2 t. / Nauchno-prakticheskij tsentr Natsional'noj akademii nauk Belarusi po mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; redkol.: V.N. Dashkov - Minsk, 2007. - T. 1. - S. 11-20.

169. Kazarovets, N.V. Podgotovke agroinzhenernykh kadrov – dolzhnoe vnimanie / N.V. Kazarovets, I.N. Shilo // Sel'skokhozyajstvennye mashiny dlya uborki zernovykh kul'tur, kormov i korneplodov : sbornik dokladov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Gomel', 22-23 marta 2007 g. / Ministerstvo promyshlennosti RB [i dr.]. - Gomel', 2007. - S. 21-28.

170. Lenskij, A.V. Metodologicheskie aspekty optimizatsii parka i formirovaniya sistemy mashin / A.V. Lenskij, E.G. Rodov, I.N. Shilo // Agropanorama. - 2007. - ¹ 6. - S. 3-9.

171. Modelirovanie sistem mashin s uchetom ehkologicheskoj bezopasnosti agrolandshaftov / Yu.V. Chigarev [i dr.] // Agropanorama. - 2007. - ¹ 3. - S. 5-8. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

172. Pod''emno-transportnye mashiny i mekhanizmy : metodicheskie ukazaniya k laboratornym rabotam i prakticheskim zanyatiyam / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet, Kafedra soprotivleniya materialov i detalej mashin ; sost.: K.V. Sashko [i dr.]. - Minsk, 2007. - 160 s. - Sost. takzhe: Shilo I.N.

173. Proektirovanie mekhanizirovannykh protsessov v rastenievodstve : metodicheskie ukazaniya k kursovoj rabote po distsipline / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”, Kafedra ehkspluatatsii mashinno-traktornogo parka ; sost.: A.P. Lyakhov[ i dr.]. - Minsk, 2007. - 45 s. - Sost. takzhe: Shilo I.N.

174. Snizhenie uplotneniya pochvy upravleniem nagruzkami pnevmokolesnykh dvizhitelej / I.N. Shilo [i dr.] // V³snik Khar'k³vsk³go nats³onal'nogo tekhn³chnogo un³versitetu s³l'skogo gospodarstva ³m. Petra Vasilenka. - 2007. - Vip. 62. - S. 2-4.

175. Sravnitel'naya otsenka zernouborochnykh kombajnov importnogo i otechestvennogo proizvodstva / I.N. Shilo [i dr.] // Sel'skokhozyajstvennye mashiny dlya uborki zernovykh kul'tur, kormov i korneplodov : sbornik dokladov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Gomel', 22-23 marta 2007 g. / Ministerstvo promyshlennosti RB [i dr.]. - Gomel', 2007. - S. 29-30.

176. Tekhnicheskoe obespechenie protsessov v zemledelii : uchebno-metodicheskoe posobie po vypolneniyu diplomnykh proektov / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; sost.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2007. - 155 s.

177. Shilo, I.N. Issledovanie vliyaniya vibrodinamicheskikh nagruzok pnevmokompleksnykh dvizhitelej na uplotnenie pochvy metodom podobiya / I.N. Shilo, Yu.V. Chigarev, N.N. Romanyuk // Agropanorama. - 2007. - ¹ 2. - S. 2-5.

178. Shilo, I.N. Nauchnoe obespechenie formirovaniya i realizatsii sistemy mashin / I.N. Shilo, E.G. Rodov // Agropanorama. - 2007. - ¹ 5. - S. 6-8.

179. Shilo, I. N. Ot traditsionnykh tekhnologij obucheniya – k innovatsionnym: uchim uchit'sya samostoyatel'no / I. N. Shilo // Agroinzhener. - 2007. - ¹ 18. - S. 50-54.

180. Shilo, I.N. Podgotovka spetsialistov po okhrane truda dlya APK / I.N. Shilo, V.P. Miklush, A.A. Shupilov // Vyshehjshaya shkola. - 2007. - ¹ 1. - S. 50-54.

181. Shilo, I.N. Raschet plotnosti pochvy ot dejstvuyushchikh nagruzok mashinno-traktornykh agregatov / I.N. Shilo, Yu.V. Chigarev, N.N. Romanyuk // Problemy intensyfikacji produkcji zwierze?cej z uwzgle?dnieniem ochrony s?rodowiska i standardo?w UE : materialy na konferencje? / Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. - Warszawa, 2007. - S. 303-310.

182. Shilo, I.N. Sovremennye podkhody k podgotovke praktikoorientirovannykh spetsialistov po okhrane truda dlya APK / I.N. Shilo, V.P. Miklush, A.A. Shupilov // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 16-j Mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke «Belagro-2006», g. Minsk, 8 iyunya 2006 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus' [i dr.]. - Minsk, 2007. - S. 62-72.

183. Shilo, I.N. Sovremennye tekhnicheskie sredstva dlya plyushcheniya zerna / I.N. Shilo, N.A. Vorob'ev // Agropanorama. - 2007. - ¹ 4. - S. 6-10.

2008

184. Vysshee obrazovanie. Pervaya stupen'. Spetsial'nost' – 1-74 06 06 Material'no-tekhnicheskoe obespechenie agropromyshlennogo kompleksa / I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk : RIVSh, 2008. - 34 s.

185. Vysshee obrazovanie. Pervaya stupen'. Spetsial'nost' – 1-54 01 01 Metrologiya, standartizatsiya i sertifikatsiya : standart / I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk : RIVSh, 2008. - 31 s.

186. Vysshee obrazovanie. Pervaya stupen'. Spetsial'nost' 1-36 12 01 Proektirovanie i proizvodstvo sel'skokhozyajstvennoj tekhniki. Kvalifikatsiya - inzhener / I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk : Ministerstvo obrazovaniya Respubliki Belarus', 2008. - 33 s. - (Obrazovatel'nyj standart Respubliki Belarus').

187. Vysshee obrazovanie. Pervaya stupen'. Spetsial'nost' – 1-74 06 03 Remontno-obsluzhivayushchee proizvodstvo v sel'skom khozyajstve / I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk : RIVSh, 2008. - 38 s.

188. Vysshee obrazovanie. Pervaya stupen'. Spetsial'nost' 1-74 06 01 Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva. Kvalifikatsiya - inzhener / I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk : Ministerstvo obrazovaniya Respubliki Belarus', 2008. - 35 s. - (Obrazovatel'nyj standart Respubliki Belarus').

189. Vysshee obrazovanie. Pervaya stupen'. Spetsial'nost' – 1-74 06 02 Tekhnicheskoe obespechenie protsessov khraneniya i pererabotki sel'skokhozyajstvennoj produktsii : standart / I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk : RIVSh, 2008. - 33 s.

190. Vysshee obrazovanie. Pervaya stupen'. Spetsial'nost' – 1-74 06 07 Upravlenie okhranoj truda v sel'skom khozyajstve / I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk : RIVSh, 2008. - 35 s.

191. Vysshee obrazovanie. Pervaya stupen'. Spetsial'nost' – 1-74 06 05 Ehnergeticheskoe obespechenie sel'skogo khozyajstva (po napravleniyam) / I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk : RIVSh, 2008. - 36 s.

192. Issledovanie veroyatnostnykh kharakteristik mikroprofilya poverkhnostej polej, podgotovlennykh pod posev / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2008. - ¹ 1. - S. 2-4.

193. Kazarovets, N.V. Kachestvo podgotovki spetsialistov - na uroven' sovremennykh trebovanij / N.V. Kazarovets, I.N. Shilo // Sel'skokhozyajstvennaya mekhanika. Vek XXI : akademicheskie chteniya / RUP “Nauchno-prakticheskij tsentr Natsional'noj akademii nauk Belarusi po mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva”. - Minsk, 2008. - S. 67-71.

194. Metodika sravnitel'noj otsenki tekhnicheskogo urovnya detalej rabochikh organov sel'skokhozyajstvennoj tekhniki / I.N. Shilo [i dr.] // Inzhenernyj vestnik. - 2008. - ¹ 2. - S. 4-6.

195. O potentsial'nosti vektornogo polya deformatora / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2008. - ¹ 2. - S. 3-6.

196. Osnovy inzhenernogo tvorchestva : uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedenij, obuchayushchimsya po agroinzhenernym spetsial'nostyam / I.N. Shilo [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2008. - 248 s.

197. Snizhenie uplotneniya pochvy upravleniem dempfiruyushchimi svojstvami pnevmokolesnykh dvizhitelej / I.N. Shilo [i dr.] // Vestnik Belorussko-Rossijskogo universiteta. - 2008. - ¹ 1. - S. 57-62.

198. Chigarev, Yu.V. Uplotnenie pochvy mashinno-traktornym agregatom pri nerovnom rel'efe / Yu.V. Chigarev, I.N. Shilo, N.N. Romanyuk // Mekhanika mashin, mekhanizmov i materialov. - 2008. - ¹ 2. - S. 29-34.

199. Shilo, I.N. Auditornye zanyatiya so studentami zaochnoj formy obucheniya / I.N. Shilo, L.A. Rasol'ko // Vyshehjshaya shkola. - 2008. - ¹ 3. - S. 29-32.

200. Shilo, I.N. Dinamicheskoe vzaimodejstvie kolesa s pochvoj v zavisimosti ot profilya polya / I.N. Shilo, Yu.V. Chigarev, N.N. Romanyuk // Inzynieria rolnicza a srodowisko : XIII miedzynarodowa konferencja naukowa, 19-21 maja 2008 Miedzyzdroje, Polska / Akademia Rolnicza w Szczecinie, Instytut Inzynierii Rolniczej AR w Szczecinie. - Szczecin, 2008. - S. 269-270.

201. Shilo, I.N. K obosnovaniyu moshchnosti privoda val'tsov plyushchilki / I.N. Shilo, N.A. Vorob'ev, E.M. Prishchepova // Agropanorama. - 2008. - ¹ 3. - S. 25-28.

202. Shilo, I.N. O rekonstruktsii zernosushilki M-819 / I.N. Shilo, E.I. Mikhajlovskij // Agropanorama. - 2008. - ¹ 6. - S. 12-16.

203. Shilo, I.N. Tekhniko-ehkonomicheskie pokazateli snizheniya uplotneniya pochv pnevmokolesnymi dvizhitelyami / I.N. Shilo, Yu.V. Chigarev, N.N. Romanyuk // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 17-j mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke “Belagro-2007” , g. Minsk, 6-7 iyunya 2007 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus' [i dr.]. - Minsk, 2008. - Ch. 2. - S. 26-35.

204. Shilo, I.N. Ehffektivnost' ehkspluatatsii zernouborochnykh kombajnov / I.N. Shilo, A.A. Goncharko // Vestnik Belorusskoj gosudarstvennoj sel'skokhozyajstvennoj akademii. - 2008. - ¹ 3. - S. 112-115.

205. Shilo, I.N. Ehffektivnost' ehkspluatatsii zernouborochnykh kombajnov / I.N. Shilo, A.A. Goncharenko, A.A. Zelenovskij // Nauchno-innovatsionnaya deyatel'nost' v APK : sbornik nauchnykh statej 3-j mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 29-30 maya 2008 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; red. G.I. Ganush. - Minsk, 2008. - Ch. 2. - S. 143-146.

206. Ehkspluatatsiya sel'skokhozyajstvennoj tekhniki. Ch. 1 / A.V. Novikov [i dr.] / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchebno-metodicheskij tsentr Minsel'khozproda. - Minsk, 2008. - 106 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

207. Ehkspluatatsiya sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : praktikum : uchebnoe posobie dlya uchashchikhsya spetsial'nosti “Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva” uchrezhdenij, obespechivayushchikh poluchenie srednego spetsial'nogo obrazovaniya / I.N. Shilo [i dr.] ; pod red. I.N. Shilo. - Minsk : Belarus', 2008. - 252 s.

208. Ehnergosberegayushchie tekhnologii vozdelyvaniya zernovykh kul'tur v Respublike Belarus' : posobie dlya studentov uchrezhdenij, obespechivayushchikh poluchenie vysshego obrazovaniya po agroinzhenernym spetsial'nostyam / I.N. Shilo [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2008. - 171 s.

209. Ehnergosberegayushchie tekhnologii i tekhnicheskie sredstva v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 12-13 iyunya 2008 g. : v 2 ch. Ch. 1 / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; red.: A.A. Brench [i dr.]. - Minsk, 2008. - 395 s. - Red. takzhe: Shilo I.N.

210. Ehnergosberegayushchie tekhnologii i tekhnicheskie sredstva v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 12-13 iyunya 2008 g. : v 2 ch. Ch. 2 / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; red.: A.V. Kuz'mitskij [i dr.]. - Minsk, 2008. - 395 s. - Red. takzhe: Shilo I.N.

2009

211. Avtomaticheskij zakhvat dlya shtuchnykh gruzov : patent 12415 Respublika Belarus', MPK (2006) B 66C 1/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070120 ; zayavl. 06.02.07 ; opubl. 30.10.09.

212. Baraban dlya namotki kanata mekhanizma pod''ema gruza krana : patent 12230 Respublika Belarus', MPK (2006) B 66D 1/28 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet". - ¹ a 20070126 ; zayavl. 06.02.07 ; opubl. 30.08.09.

213. Baraban s ustrojstvom krepleniya kontsa kanata : patent 12280 Respublika Belarus', MPK (2006) B 66D 1/28 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet". - ¹ a 20070121 ; zayavl. 06.02.07 ; opubl. 30.08.09.

214. Vykapyvayushchij rabochij organ korneklubneuborochnoj mashiny : patent 12316 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01D 19/02, A 01D 25/04 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070209 ; zayavl. 28.02.07 ; opubl. 30.08.09.

215. Vykopochnaya mashina : patent 11766 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01S 11/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet". - ¹ a 20061283 ; zayavl. 15.12.06 ; opubl. 30.04.09.

216. Glubokorykhlitel' : patent 12393 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01B 35/00, A 01D 13/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet". - ¹ a 20070213 ; zayavl. 28.02.07 ; opubl. 30.10.09.

217. Gruzozakhvatnoe ustrojstvo : patent 12350 Respublika Belarus', MPK (2006) B 66C 1/10 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet". - ¹ a 20070119 ; zayavl. 06.02.07 ; opubl. 30.08.09.

218. Gruzozakhvatnoe ustrojstvo dlya lezhashchego v ryad gruza : patent 12221 Respublika Belarus', MPK (2006) B 66C 1/12 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet". - ¹ a 20070127 ; zayavl. 06.02.07 ; opubl. 30.08.09.

219. Diagnostika i tekhnicheskoe obsluzhivanie mashin : tipovaya uchebnaya programma / I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk : BGATU, 2009. - 16 s.

220. Diagnostika i tekhnicheskoe obsluzhivanie mashin dlya sel'skogo khozyajstva : uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedenij / A.V. Novikov [i dr.] / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2009. - 400 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

221. Doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii “Opyt, problemy i perspektivy razvitiya tekhnicheskogo servisa v APK”, posvyashchennoj 55-letiyu so dnya obrazovaniya Belorusskogo gosudarstvennogo agrarnogo tekhnicheskogo universiteta i 100-letiyu so dnya rozhdeniya pervogo rektora doktora tekhnicheskikh nauk, professora Suslova Viktora Pavlovicha (15-18 aprelya 2009 g.) : v 2 ch. Ch. 1 / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”, Fakul'tet “Tekhnicheskij servis v APK”, Respublikanskoe ob''edinenie “Belagroservis” ; red.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2009. - 473 s.

222. Doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii “Opyt, problemy i perspektivy razvitiya tekhnicheskogo servisa v APK”, posvyashchennoj 55-letiyu so dnya obrazovaniya Belorusskogo gosudarstvennogo agrarnogo tekhnicheskogo universiteta i 100-letiyu so dnya rozhdeniya pervogo rektora doktora tekhnicheskikh nauk, professora Suslova Viktora Pavlovicha (15-18 aprelya 2009 g.) : v 2 ch. Ch. 2 / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”, Fakul'tet “Tekhnicheskij servis v APK”, Respublikanskoe ob''edinenie “Belagroservis” ; red.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk, 2009. - 366 s.

223. Doklady Mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii “Traktory, avtomobili, mobil'nye ehnergeticheskie sredstva: problemy i perspektivy razvitiya”, posvyashchennoj 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora tekhnicheskikh nauk, professora Skotnikova Valeriya Aleksandrovicha (11-14 fevralya 2009 g.) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; red.: A.V. Kuz'mitskij [i dr.]. - Minsk, 2009. - 557 s. - Red. takzhe: Shilo I.N.

224. K voprosu sozdaniya protivoehrozionnogo pluga dlya gladkoj pakhoty / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2009. - ¹ 1. - S. 4-7.

225. K opredeleniyu vibrodinamicheskikh nagruzok na dvizhiteli mashinno-traktornykh agregatov / I.N. Shilo [i dr.] // Doklady mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii “Opyt, problemy i perspektivy razvitiya tekhnicheskogo servisa v APK” (15-18 aprelya 2009 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2009. - Ch. 2. - S. 138-141.

226. Kazarovets, N.V. Napravleniya i perspektivy razvitiya nauchno-issledovatel'skoj raboty v Belorusskom gosudarstvennom agrarnom tekhnicheskom universitete / N.V. Kazarovets, I.N. Shilo, M.A. Prishchepov // Doklady mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii “Opyt, problemy i perspektivy razvitiya tekhnicheskogo servisa v APK” (15-18 aprelya 2009 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2009. - Ch. 1. - S. 7-11.

227. Kazarovets Nikolaj Vladimirovich : [k 60-letiyu so dnya rozhdeniya belorusskogo uchenogo v oblasti sel'skokhozyajstvennykh nauk] / N.N. Kotkovets [i dr.] // Belorusskoe sel'skoe khozyajstvo. - 2009. - ¹ 3. - S. 86. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

228. Koleso nizkogo davleniya i povyshennogo dempfirovaniya : patent 12456 Respublika Belarus', MPK (2006) B 60C 11/02 / I.N. Shilo, Yu.V. Chigarev, N.N. Romanyuk, K.V. Sashko, M.G. Meleshko, A.D. Kuznetsov, I.N. Uss, V.G. Ermalenok, N.N. Stasyukevich ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070717 ; zayavl. 12.06.07 ; opubl. 30.10.09.

229. Kormushka dlya sel'skokhozyajstvennykh zhivotnykh : patent 12753 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01K 5/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20071269 ; zayavl. 17.10.07 ; opubl. 30.12.09.

230. Korneizvlekayushchee ustrojstvo dlya korneplodov : patent 12346 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01D 25/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070118 ; zayavl. 06.02.07 ; opubl. 30.08.09.

231. Mashina dlya vykapyvaniya rastenij / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2009. - ¹ 4. - S. 2-4.

232. Mashina dlya obrezki botvy korneplodov na kornyu : patent 12085 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01D 23/02 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet". - ¹ a 20061258 ; zayavl. 12.12.06 ; opubl. 30.06.09.

233. Metodologicheskie printsipy formirovaniya sistemy mashin dlya realizatsii innovatsionnykh tekhnologij proizvodstva produktsii v rastenievodstve / I. Shilo [i dr.] // Agrarnaya ehkonomika. - 2009. - ¹ 5. - S. 46-50.

234. Mekhanizatsiya protsessa snyatiya zashchitnoj plenki s posevov ovoshchnykh kul'tur / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2009. - ¹ 5. - S. 12-16.

235. Na ocherednom rubezhe: k 55-letiyu [Belorusskogo gosudarstvennogo agrarnogo tekhnicheskogo] universiteta : yubilejnoe izdanie : v 2 kn. Kn. 1 / N.V. Kazarovets [i dr.] ; red. A.I. Metel'skij. - Minsk : Bonem, 2009. - 179 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

236. Na ocherednom rubezhe: k 55-letiyu universiteta [Belorusskogo gosudarstvennogo agrarnogo tekhnicheskogo universiteta] : yubilejnoe izdanie : v 2 kn. Kn. 2. BGATU v biografiyakh rabotnikov i vypusknikov / N.V. Kazarovets [i dr.] ; red. V.P. Stepantsov. - Minsk : Bonem, 2009. - 175 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

237. Obosnovanie teplotekhnicheskikh i konstruktivnykh parametrov topki vozdukhonagrevatelya V-800, rabotayushchej na mestnykh vidakh tverdogo topliva / V.P. Chebotarev [i dr.] // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : mezhvedomstvennyj tematicheskij sbornik / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Respublikanskoe unitarnoe predpriyatie “Nauchno-prakticheskij tsentr Natsional'noj akademii nauk Belarusi po mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva”. - Minsk, 2009. - Vyp. 43, t. 1. - S. 138-147. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

238. Obrazovatel'nye tekhnologii podgotovki spetsialistov po spetsial'nosti “Metrologiya, standartizatsiya i sertifikatsiya v APK” / I.N. Shilo [i dr.] // Doklady mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii “Opyt, problemy i perspektivy razvitiya tekhnicheskogo servisa v APK” (15-18 aprelya 2009 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2009. - Ch. 2. - S. 305-307.

239. Opredelenie dinamicheskikh i prochnostnykh svojstv plyushcheniya zerna / I.N. Shilo [i dr.] // Doklady mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii “Traktory, avtomobili, mobil'nye ehnergeticheskie sredstva: problemy i perspektivy razvitiya”, Minsk, 11-14 fevralya 2009 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. - Minsk, 2009. - S. 244-248.

240. Opredelenie shiriny zakhvata i vybrosnogo okna valkovoj zhatki ZhT-6 / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2009. - ¹ 6. - S. 2-5.

241. Orudie dlya glubokogo rykhleniya pochvy : patent 12092 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01B 13/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet". - ¹ a 20070421 ; zayavl. 14.04.07 ; opubl. 30.06.09.

242. Otsenka tekhnicheskogo urovnya detalej rabochikh organov sel'skokhozyajstvennoj tekhniki / I.N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 18-j mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke “Belagro-2008”, g. Minsk, 12 iyunya 2008 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva Respubliki Belarus' [i dr.]. - Minsk, 2009. - S. 49.

243. Plug : patent 12331 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01B 17/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070622 ; zayavl. 24.05.07 ; opubl. 30.08.09.

244. Podborshchik produktov urozhaya, preimushchestvenno lista myaty, s zemli : patent 12330 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01D 51/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070536 ; zayavl. 08.05.07 ; opubl. 30.08.09.

245. Pochvoobrabatyvayushchij katok : patent 11879 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01B 29/04 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet". - ¹ a 20061264 ; zayavl. 12.12.06 ; opubl. 30.04.09.

246. Pochvoobrabatyvayushchij rabochij organ / I.N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 18-j mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke “Belagro-2008”, g. Minsk, 12 iyunya 2008 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva Respubliki Belarus' [i dr.]. - Minsk, 2009. - S. 45-48.

247. Puti povysheniya ehffektivnosti ispol'zovaniya zernosushilki M-819 / I.N. Shilo [i dr.] // Vestsi Natsyyanal'naj akadehmii navuk Belarusi. Ser. agrarnykh navuk. - 2009. - ¹ 4. - S. 108-113.

248. Rabochij organ pochvoobrabatyvayushchej mashiny / I.N. Shilo [i dr.] // Vestnik Belorusskoj gosudarstvennoj sel'skokhozyajstvennoj akademii. - 2009. - ¹ 3. - S. 130-132.

249. Rabochij organ pochvoobrabatyvayushchej mashiny : patent 11765 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01B 35/24 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20061263 ; zayavl. 12.12.06 ; opubl. 30.04.09.

250. Remennaya sortirovka korneklubneplodov : patent 12158 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01B 13/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070123 ; zayavl. 06.02.07 ; opubl. 30.08.09.

251. Rotatsionnaya borona : patent 12318 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01B 21/06 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070124 ; zayavl. 06.02.07 ; opubl. 30.08.09.

252. Separator dlya otdeleniya klubnej kartofelya ot botvy, sornyakov i zagryaznenij : patent 12628 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01D 33/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070419 ; zayavl. 14.04.07 ; opubl. 30.12.09.

253. Snizhenie poter' korneplodov v protsesse uborki / I.N. Shilo [i dr.] // Ehnergosberezhenie – vazhnejshee uslovie innovatsionnogo razvitiya APK : materialy mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii, Minsk, 23-24 oktyabrya 2009 g. : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstv i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2009. - Ch. 2. - S. 99-100.

254. Snizhenie ehnergozatrat pri udalenii botvy korneplodov na kornyu / I.N. Shilo [i dr.] // Ehnergosberezhenie – vazhnejshee uslovie innovatsionnogo razvitiya APK : materialy mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii, Minsk, 23-24 oktyabrya 2009 g. : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstv i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2009. - Ch. 2. - S. 100-102.

255. Sovershenstvovanie konstruktsii pluga / I.N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 18-j mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke “Belagro-2008”, g. Minsk, 12 iyunya 2008 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva Respubliki Belarus' [i dr.]. - Minsk, 2009. - S. 36-41.

256. Spiral'no-shnekovyj vysevayushchij apparat : patent 12842 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01S 15/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20071112 ; zayavl. 13.09.07 ; opubl. 28.02.09.

257. Tekhnicheskoe obespechenie protsessov v rastenievodstve. Kursovoe i diplomnoe proektirovanie : posobie dlya studentov uchrezhdenij, obespechivayushchikh poluchenie vysshego obrazovaniya po spetsial'nosti 1-74 06 01 “Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva” / I.N. Shilo [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet” ; pod red. I.N. Shilo. - Minsk, 2009. - 389 s.

258. Transportiruyushchee ustrojstvo dlya korneklubneplodov : patent 12297 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01D 33/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070122 ; zayavl. 06.02.07 ; opubl. 30.08.09.

259. Ustrojstvo dlya bor'by s ehroziej pochv na sklone : patent 12290 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01B 13/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070782 ; zayavl. 25.06.07 ; opubl. 30.08.09.

260. Ustrojstvo dlya vykapyvaniya korneplodov : patent 12087 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01D 17/06 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet". - ¹ a 20070211 ; zayavl. 28.02.07 ; opubl. 30.06.09.

261. Ustrojstvo dlya izvlecheniya korneplodov iz pochvy : patent 12464 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01D 17/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070207 ; zayavl. 28.02.07 ; opubl. 30.10.09.

262. Ustrojstvo dlya izvlecheniya korneplodov iz pochvy : patent 12465 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01D 17/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070424 ; zayavl. 14.04.07 ; opubl. 30.10.09.

263. Ustrojstvo dlya otdeleniya rastitel'nykh i pochvennykh primesej ot korneklubneplodov : patent 12394 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01D 33/08 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070426 ; zayavl. 14.04.07 ; opubl. 30.10.09.

264. Ustrojstvo dlya sbora poter' korneplodov : patent 11936 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01D 25/00, A 01D 33/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet". - ¹ a 20070116 ; zayavl. 06.02.07 ; opubl. 30.06.09.

265. Ustrojstvo dlya separatsii korneplodov : patent 12723 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01D 17/00, A 01D 33/00, A 01D 19/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070781 ; zayavl. 25.06.07 ; opubl. 30.12.09.

266. Ustrojstvo dlya snyatiya zashchitnoj plenki s posevov ovoshchnykh kul'tur : patent 12159 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01G 13/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070212 ; zayavl. 28.02.07 ; opubl. 30.08.09.

267. Ustrojstvo dlya snyatiya zashchitnoj plenki s posevov ovoshchnykh kul'tur : patent 12168 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01G 13/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070417 ; zayavl. 28.02.07 ; opubl. 30.08.09.

268. Ustrojstvo dlya udaleniya botvy korneplodov na kornyu : patent 11665 Respublika Belarus', MPK (2006) A 01D 23/02 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20061262 ; zayavl. 12.12.06 ; opubl. 28.02.09.

269. Shilo, I.N. Intensifikatsiya protsessa uplotneniya pochvy i vyravnivaniya ee poverkhnosti / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk // Doklady Mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii “Traktory, avtomobili, mobil'nye ehnergeticheskie sredstva: problemy i perspektivy razvitiya”, Minsk,11-14 fevralya 2009 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. - Minsk, 2009. - S. 425-428. - Avt takzhe: Shilo I.P.

270. Shilo, I.N. Metodika rascheta plotnosti pochvy ot dejstvuyushchikh vibrodinamicheskikh nagruzok pnevmokolesnykh dvizhitelej / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, Yu.V. Chigarev // Doklady mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii “Opyt, problemy i perspektivy razvitiya tekhnicheskogo servisa v APK” (15-18 aprelya 2009 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2009. - Ch. 2. - S. 132-137.

271. Shilo, I.N. Metodicheskie aspekty otsenki tekhnicheskogo urovnya sredstv mekhanizatsii i formirovaniya sistemy mashin / I.N. Shilo, L.A. Marinich // Doklady mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii “Traktory, avtomobili, mobil'nye ehnergeticheskie sredstva: problemy i perspektivy razvitiya”, Minsk, 11-14 fevralya 2009 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. - Minsk, 2009. - S. 16-21.

272. Shilo, I.N. O podgotovke spetsialistov po metrologii, standartizatsii i sertifikatsii dlya APK / I.N. Shilo, V.B. Lovkis // Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya “Metrologiya – 2009” : sbornik dokladov, g. Minsk, 14-15 aprelya 2009 g. / Gosudarstvennyj komitet po standartizatsii, Belorusskij gosudarstvennyj institut metrologii, Belorusskij natsional'nyj tekhnicheskij universitet ; red.: V.N. Koreshkov [i dr.] - Minsk, 2009. - S. 172-175.

273. Shilo, I.N. O podgotovke spetsialistov po ehkspluatatsii ehlektronnykh sistem i ustrojstv sel'skokhozyajstvennoj tekhniki / I.N. Shilo, A.I. Bobrovnik // Doklady mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii “Traktory, avtomobili, mobil'nye ehnergeticheskie sredstva: problemy i perspektivy razvitiya”, Minsk, 11-14 fevralya 2009 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. - Minsk, 2009. - S. 23-27.

274. Shilo, I.N. Osobennosti podgotovki agroinzhenerov v sovremennykh usloviyakh / I.N. Shilo, V.A. Agejchik // Sistemnyj analiz i prognozirovanie ehkonomiki : sbornik nauchnykh statej 5-j mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii, Minsk, 21-23 maya 2009 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. - Minsk, 2009. - S. 16-21.

275. Shilo, I.N. Plyushchenie furazhnogo zerna val'tsami s rifleno-stupenchatoj rabochej poverkhnost'yu / I.N. Shilo, N.A. Vorob'ev // Doklady mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii “Traktory, avtomobili, mobil'nye ehnergeticheskie sredstva: problemy i perspektivy razvitiya”, Minsk, 11-14 fevralya 2009 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. - Minsk, 2009. - S. 264-267.

276. Shilo, I.N. Povysheniyu kachestva obrazovaniya - pristal'noe vnimanie / I.N. Shilo, I.N. Shilo // Vyshehjshaya shkola. - 2009. - ¹ 4. - S. 25-29.

277. Shilo, I.N. Povyshenie ehffektivnosti ispol'zovaniya zernosushilki M-819 / I.N. Shilo, V.P. Chebotarev, E.I. Mikhajlovskij // Vests³ Natsyyanal'naj akadehmii navuk Belarus³. Ser. agrarnykh navuk. - 2009. - ¹ 4. - S. 108-113.

278. Shilo, I.N. Povysheniyu kachestva obrazovaniya - postoyannoe vnimanie / I.N. Shilo // Na ocherednom rubezhe : k 55-letiyu [Belorusskogo gosudarstvennogo agrarnogo tekhnicheskogo] universiteta : v 2 kn. / N.V. Kazarovets [i dr.]. - Minsk, 2009. - Kn. 1. - S. 92-119.

279. Shilo, I.N. Povysheniyu kachestva obrazovaniya – pristal'noe vnimanie / I.N. Shilo // Vyshehjshaya shkola. - 2009. - ¹ 4. - S. 25-29.

280. Shilo, I.N. Sovremennye tekhnicheskie sredstva dlya drobleniya furazhnogo zerna / I.N. Shilo, N.A. Vorob'ev, A.V. Gud // Vestnik Belorusskoj gosudarstvennoj sel'skokhozyajstvennoj akademii. - 2009. - ¹ 3. - S. 117-121.

281. Shilo, I.N. Upravleniyu kachestvom – osoboe vnimanie / I.N. Shilo // Agroinzhener. - 2009. - 9 iyunya. - S. 2.

282. Ehkonomicheskaya ehffektivnost' ehnergosberegayushchego rastenievodstva / I.N. Shilo [i dr.] // Ehnergosberezhenie – vazhnejshee uslovie innovatsionnogo razvitiya APK : materialy mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii, Minsk, 23-24 oktyabrya 2009 g. : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstv i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2009. - Ch. 2. - S. 35-38.

283. Ehksperimental'naya ustanovka i metodika issledovanij val'tsevoj drobilki / I. N. Shilo [i dr.] // Ehnergosberezhenie – vazhnejshee uslovie innovatsionnogo razvitiya APK : materialy mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii, Minsk, 23-24 oktyabrya 2009 g. : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstv i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2009. - S. 58-60.

284. Ehkspluatatsiya sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : spravochnye materialy. Ch. 2 / A.V. Novikov [i dr.] / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchebno-metodicheskij tsentr Minsel'khozproda. - Minsk, 2009. - 128 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

285. Ehnergosberegayushchee rastenievodstvo: real'nost' i perspektivy / I.N. Shilo [i dr.] // Ehnergosberezhenie – vazhnejshee uslovie innovatsionnogo razvitiya APK : materialy mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii, Minsk, 23-24 oktyabrya 2009 g. : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstv i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2009. - Ch. 2. - S. 32-35.

286. Kazarovets, N.V. Continuous and integrated system of training of the specialists of agroengineering complex of the Republic of Belarus / N.V. Kazarovets, I.N. Shilo, V.N. Dashkov // Proceedings of the 6th research and development conference of Central and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering (CEE AGENG), Raudondvaris, Lithuania, 30 june - 02 july 2009 / Institute of Agricultural Engineering, Lithuanian University of Agriculture. - Kaunas, 2009. - P.155-159.

2010

287. Agrotekhnicheskie osnovy primeneniya razdel'noj i dvukhfaznoj uborki zernovykh / V.P. Chebotarev [i dr.] // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : mezhvedomstvennyj tematicheskij sbornik / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Respublikanskoe unitarnoe predpriyatie “Nauchno-prakticheskij tsentr Natsional'noj akademii nauk Belarusi po mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva”. - Minsk, 2010. - Vyp. 44, t. 1. - S. 119-122. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

288. Baraban dlya namotki kanata / I.N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologii, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 19-j Mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke "Belagro-2009", g. Minsk, 2-5 iyunya 2009 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Respublikanskoe ob''edinenie “Belagroservis”, Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2010. - S. 149-152.

289. Baraban mekhanizma pod''ema gruza s ehffektivnym ustrojstvom dlya krepleniya kontsa kanata / I.N. Shilo [i dr.] // Inzhenernyj vestnik. - 2010. - ¹ 1. - S. 8-14.

290. Vykapyvayushchij rabochij organ kartofeleuborochnoj mashiny / I.N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy povysheniya kvalifikatsii i perepodgotovki kadrov agropromyshlennogo kompleksa : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (24-26 noyabrya 2010 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet” ; red.: N.V. Kazarovets [i dr.]. - Minsk, 2010. - Ch. 2. - S. 18-20.

291. Gruzozakhvatnoe ustrojstvo : patent 12949 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01D 23/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20071265 ; zayavl. 17.10.07 ; opubl. 28.02.10.

292. Diagnostika i tekhnicheskoe obsluzhivanie mashin : praktikum : uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedenij no spetsial'nostyam «Remontno-obsluzhivayushchee proizvodstvo v sel'skom khozyajstve», «Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva», «Proektirovanie i proizvodstvo sel'skokhozyajstvennoj tekhniki» / A.V. Novikov [i dr.] ; red. A.V. Novikov ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk : BGATU, 2010. - 342 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

293. Diagnostika i tekhnicheskoe obsluzhivanie mashin dlya sel'skogo khozyajstva : uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedenij po spetsial'nostyam "Remontno-obsluzhivayushchee proizvodstvo v sel'skom khozyajstve", "Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva", "Proektirovanie i proizvodstvo sel'skokhozyajstvennoj tekhniki" / A.V. Novikov [i dr.] ; red. A.V. Novikov ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - 2-e izd. - Minsk : BGATU, 2010. - 400 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

294. Zagortach seyalki : patent 13158 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01B 19/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070388 ; zayavl. 12.04.07 ; opubl. 30.04.10.

295. Zubovaya borona : patent 13334 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01B 23/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070589 ; zayavl. 18.05.07 ; opubl. 30.06.10.

296. Innovatsionnye tekhnologii proizvodstva zernovykh kormov v Respublike Belarus' / I.N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy povysheniya kvalifikatsii i perepodgotovki kadrov agropromyshlennogo kompleksa : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (24-26 noyabrya 2010 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet” ; red.: N.V. Kazarovets [i dr.]. - Minsk, 2010. - Ch. 2. - S. 25-28.

297. Issledovanie kopirovaniya rel'efa polya katkami kartofeleuborochnykh mashin / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2010. - ¹ 4. - S. 18-21.

298. K obosnovaniyu parametrov riflej val'tsovoj drobilki / I.N. Shilo [i dr.] // Sovremennaya sel'skokhozyajstvennaya tekhnika: issledovanie, proektirovanie, primenenie : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 26-28 maya 2010 goda) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2010. - Ch. 1. - S. 42-44.

299. Kartofelekopatel' : patent 13160 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01D 17/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet". - ¹ a 20080253 ; zayavl. 05.03.08 ; opubl. 30.04.10.

300. Kazarovets, N.V. Programma razvitiya innovatsionnogo obrazovaniya v Belorusskom gosudarstvennom agrarnom tekhnicheskom universitete na 2010-2014 gody / N.V. Kazarovets, I.N. Shilo, M.A. Prishchepov. - Minsk : BGATU, 2010. - 74 s.

301. Kazarovets, N.V. Sbornik lokal'nykh normativnykh aktov po voprosam kadrovogo obespecheniya / N.V. Kazarovets, A.V. Bakun, I.N. Shilo. - Minsk : BGATU, 2010. - 148 s.

302. Kartofelekopatel' : patent 13160 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01D 17/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20080253 ; zayavl. 05.03.08 ; opubl. 30.04.10.

303. Kartofelekopatel' : patent 13439 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01D 17/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20080472 ; zayavl. 14.04.08 ; opubl. 30.08.10.

304. Katok seyalki : patent 13007 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01B 29/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070128 ; zayavl. 06.02.07 ; opubl. 30.04.10.

305. Kovshovyj ehlevator : patent 13636 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01F 12/46, B 65G 17/12 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20080702 ; zayavl. 02.06.07 ; opubl. 30.10.10.

306. Kormushka dlya sel'skokhozyajstvennykh zhivotnykh : patent 13620 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01K 5/00, A 01K 1/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20081058 ; zayavl. 11.08.08 ; opubl. 30.10.10.

307. Korneplodoizvlekayushchee ustrojstvo : patent 12956 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01D 25/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20071113 ; zayavl. 13.09.07 ; opubl. 28.02.10.

308. Kul'tivator : patent 13173 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01B 33/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070204 ; zayavl. 28.02.07 ; opubl. 30.04.10.

309. Mashina dlya konturnoj obrezki plodovykh derev'ev : patent 12843 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01G 3/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20071268 ; zayavl. 17.10.07 ; opubl. 28.02.10.

310. Mashina dlya podgotovki gryad kartofelya k uborke / I.N. Shilo [i dr.] // Sovremennaya sel'skokhozyajstvennaya tekhnika: issledovanie, proektirovanie, primenenie : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 26-28 maya 2010 goda) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2010. - Ch. 1. - S. 129-131.

311. Mashina dlya uborki botvy korneplodov : patent 12896 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01D 23/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, V.A. Vol'skij ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet". - ¹ a 20070621 ; zayavl. 24.05.07 ; opubl. 28.02.10.

312. Nauchnoe i informatsionnoe obespechenie proizvodstvennykh protsessov v sel'skom khozyajstve Respubliki Belarus' / N V. Kazarovets [i dr.] // XI mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya "Avtomatizatsiya i informatsionnoe obespechenie proizvodstvennykh protsessov v sel'skom khozyajstve" : sbornik dokladov XI mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (14-15 sentyabrya 2010 g., g. Uglich) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva Rossijskoj Federatsii [i dr.]. - Moskva, 2010. - Ch. 1. - S. 90-100. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

313. Obosnovanie osnovnykh teplotekhnicheskikh i konstruktivnykh parametrov topki teplogeneratora TT-360M, rabotayushchego na mestnykh vidakh tverdogo topliva / V.P. Chebotarev [i dr.] // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : mezhvedomstvennyj tematicheskij sbornik / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Respublikanskoe unitarnoe predpriyatie “Nauchno-prakticheskij tsentr Natsional'noj akademii nauk Belarusi po mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva”. - Minsk, 2010. - Vyp. 44, t. 1. - S. 123-130. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

314. Obosnovanie rezhimov raboty zhatvennogo agregata pri razlichnom sostoyanii khlebostoya / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2010. - ¹ 2. - S. 4-6.

315. Opredelenie normativov zatrat na remont i tekhnicheskoe obsluzhivanie traktorov dlya uslovij sel'skokhozyajstvennykh predpriyatij Minskoj oblasti / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2010. - ¹ 4. - S. 35-38.

316. Opredelenie propusknoj sposobnosti drobilki s riflenoj rabochej poverkhnost'yu val'tsov / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2011. - ¹ 3. - S. 2-5.

317. Ochistitel' korneplodov : patent 13167 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01D 33/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070928 ; zayavl. 19.07.07 ; opubl. 30.04.10.

318. Perspektivy primeneniya sistem monitoringa v rastenievodstve Belarusi / L.A. Marinich [i dr.] // Belorusskoe sel'skoe khozyajstvo. - 2010. - ¹ 7. - S. 54-59. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

319. Perspektivnye konstruktsii rabochikh organov pochvoobrabatyvayushchikh mashin / I.N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy povysheniya kvalifikatsii i perepodgotovki kadrov agropromyshlennogo kompleksa : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (24-26 noyabrya 2010 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet” ; red.: N.V. Kazarovets [i dr.]. - Minsk, 2010. - Ch. 2. - S. 15-18.

320. Pitatel' pogruzchika korneplodov : patent 13543 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01D 51/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20081001 ; zayavl. 29.07.08 ; opubl. 30.08.10.

321. Plug navesnoj simmetrichnyj : patent 12955 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01B 3/00, A 01B 49/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20070780 ; zayavl. 25.06.07 ; opubl. 28.02.10.

322. Povyshenie rabotosposobnosti detalej rabochikh organov sel'skokhozyajstvennykh mashin / I.N. Shilo [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk : BGATU, 2010. - 319 s.

323. Povyshenie ehkonomicheskoj ehffektivnosti raboty kul'tivatora / I.N. Shilo [i dr.] // Nauchno-innovatsionnaya deyatel'nost' v agropromyshlennom komplekse : sbornik nauchnykh statej 4-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 20-21 maya 2010 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. - Minsk, 2010. - Ch. 1. - S. 109-111.

324. Povyshenie ehffektivnosti raboty korpusa pluga / I.N. Shilo [i dr.] // Nauchno-innovatsionnaya deyatel'nost' v agropromyshlennom komplekse : sbornik nauchnykh statej 4-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 20-21 maya 2010 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. - Minsk, 2010. - Ch. 1. - S. 107-109.

325. Podborshchik korneklubneplodov : patent 12877 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01D 51/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20071270 ; zayavl. 17.10.07 ; opubl. 28.02.10.

326. Protravitel' semyan : patent 13381 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01S 1/06 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20071338 ; zayavl. 05.11.07 ; opubl. 30.06.10.

327. Protravitel' semyan : patent 13537 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01C 1/06, A 01C 1/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20081059 ; zayavl. 11.08.08 ; opubl. 30.08.10.

328. Rabochij organ pochvoobrabatyvayushchej mashiny : patent 13785 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01B 33/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20080252 ; zayavl. 05.03.08 ; opubl. 30.12.10.

329. Raschet i opredelenie osnovnykh teplotekhnicheskikh i konstruktivnykh parametrov topki vozdukhonagrevatelya V-800, rabotayushchej na mestnykh vidakh topliva / I.N. Shilo [i dr.] // Vestsi Natsyyanal'naj akadehmii navuk Belarusi. Ser. agrarnykh navuk. - 2010. - ¹ 3. - S. 89-96.

330. Raschet parametrov mekhanicheskogo predokhranitelya rabochego organa mashiny dlya glubokoj obrabotki pochvy / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2010. - ¹ 1. - S. 2-5.

331. Rezul'taty issledovaniya kachestva drobleniya furazhnogo zerna val'tsovoj drobilkoj / I.N. Shilo [i dr.] // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 19-20 oktyabrya 2010 g.) : v 2 t. / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Respublikanskoe unitarnoe predpriyatie “Nauchno-prakticheskij tsentr Natsional'noj akademii nauk Belarusi po mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva”. - Minsk, 2010. - T. 2. - S. 71-73.

332. Rotor kustoreza : patent 13010 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01G 3/00, A 01G 23/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20071114 ; zayavl. 13.09.07 ; opubl. 30.04.10.

333. Tekhniko-ehkonomicheskie aspekty ehnergosberegayushchego rastenievodstva / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2010. - ¹ 1. - S. 35-40.

334. Ustrojstvo dlya vneseniya mineral'nykh udobrenij : patent 13584 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01S 15/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20081004 ; zayavl. 29.07.08 ; opubl. 30.08.10.

335. Ustrojstvo dlya vykapyvaniya korneplodov / I.N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologii, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 19-j Mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke "Belagro-2009", g. Minsk, 2-5 iyunya 2009 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Respublikanskoe ob''edinenie “Belagroservis”, Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2010. - S. 70-72.

336. Ustrojstvo dlya otdeleniya korneplodov ili luka ot primesej : patent 13673 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01D 33/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20081077 ; zayavl. 14.08.08 ; opubl. 30.10.10.

337. Ustrojstvo dlya ochistki korneklubneplodov : patent 13535 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01D 33/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20080673 ; zayavl. 26.05.08 ; opubl. 30.08.10.

338. Ustrojstvo dlya uborki ovoshchej : patent 13739 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01D 45/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20081076 ; zayavl. 14.08.08 ; opubl. 30.10.10.

339. Chizel'-glubokorykhlitel' s izmenyaemoj glubinoj obrabotki pochv / Yu.V. Chigarev [i dr.] // Sovremennaya sel'skokhozyajstvennaya tekhnika: issledovanie, proektirovanie, primenenie : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 26-28 maya 2010 goda) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2010. - Ch. 1. - S. 89-92. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

340. Chizel'noe orudie dlya obrabotki pochv / I.N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologii, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 19-j Mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke "Belagro-2009", g. Minsk, 2-5 iyunya 2009 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Respublikanskoe ob''edinenie “Belagroservis”, Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2010. - S. 73-77.

341. Shilo, I.N. Vosstanovlenie s modernizatsiej zernoochistitel'no-sushil'nykh kompleksov s sushilkami M-819 - vazhnyj faktor ehnergosberezheniya v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve respubliki / I.N. Shilo, E.I. Mikhajlovskij, A. V. Lenskij // Nauchno-innovatsionnaya deyatel'nost' v agropromyshlennom komplekse : sbornik nauchnykh statej 4-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 20-21 maya 2010 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. - Minsk, 2010. - Ch. 1. - S. 112-116.

342. Shilo, I.N. K voprosu sozdaniya samokhodnogo kartofeleuborochnogo kombajna v Respublike Belarus' / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, P.V. Klavsut' // Aktual'nye problemy povysheniya kvalifikatsii i perepodgotovki kadrov agropromyshlennogo kompleksa : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (24-26 noyabrya 2010 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet” ; red.: N.V. Kazarovets [i dr.]. - Minsk, 2010. - Ch. 2. - S. 21-24.

343. Shilo, I. N. Kvalifikatsiya prepodavatelej - vazhnejshij faktor realizatsii modeli innovatsionnogo obrazovaniya / I.N. Shilo, L.I. Glazovskaya // Aktual'nye problemy povysheniya kvalifikatsii i perepodgotovki kadrov agropromyshlennogo kompleksa : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, (24-26 noyabrya 2010 g.) : v 2 ch. / red. E.I. Mikhajlovskij, S.V. Volosozhar ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2010. - Ch. 1. - S. 46-49.

344. Shilo, I.N. Perspektivnye tekhnologii proizvodstva zernovykh kormov v Respublike Belarus' / I.N. Shilo, N.A. Vorob'ev, A.V. Gud // Aktual'nye voprosy razvitiya sel'skogo khozyajstva ES i Belarusi v kontekste uglubleniya protsessov mezhdunarodnoj integratsii : doklady mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 4-6 oktyabrya 2010 goda) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2010. - S. 86-92.

345. Shilo, I.N. Stabilizatsiya glubiny khoda lemekhov kartofeleuborochnykh mashin / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, P.V. Klavsut' // Agropanorama. - 2010. - ¹ 3. - S. 5-9.

346. Shilo, I.N. Ustrojstvo stabilizatsii glubiny khoda podkapyvayushchikh organov korneklubneuborochnykh mashin / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, P.V. Klavsut' // Sovremennaya sel'skokhozyajstvennaya tekhnika: issledovanie, proektirovanie, primenenie : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 26-28 maya 2010 goda) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2010. - Ch. 1. - S. 146-150.

347. Ehkspluatatsiya sel'skokhozyajstvennoj tekhniki v primerakh i zadachakh : uchebnoe posobiya dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedenij po agrotekhnicheskim spetsial'nostyam / A.V. Novikov [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”, Kafedra ehkspluatatsii mashinno-traktornogo parka. - 2-e izd., pererab. i dop. - Minsk : BGATU, 2010. - 160 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

2011

348. Borona : patent 14428 Respublika Belarus', MPK A 01B 19/08 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Fedorova ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20090333 ; zayavl. 10.03.09 ; opubl. 30.06.11.

349. Borona gibkaya dlya glubokogo rykhleniya pochvy / I.N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 20-j Mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke "Belagro-2010", g. Minsk, 10 iyunya 2010 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Respublikanskoe ob''edinenie "Belagroservis", Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2011. - S. 81-83.

350. Borona gibkaya dlya glubokogo rykhleniya pochvy : patent 15159 Respublika Belarus', MPK A 01B 19/02 (2006.01), A 01B 23/02 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20090995 ; zayavl. 06.07.09 ; opubl. 30.12.11.

351. Vibrator dlya stryakhivaniya yagod : patent 14384 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01D 46/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20081278 ; zayavl. 10.10.08 ; opubl. 30.06.11.

352. Grebenka kamneuborochnoj mashiny : patent 13975 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01B 43/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20080130 ; zayavl. 06.02.08 ; opubl. 28.02.11.

353. Diagnostika i tekhnicheskoe obsluzhivanie mashin : praktikum : uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedenij no spetsial'nostyam «Remontno-obsluzhivayushchee proizvodstvo v sel'skom khozyajstve», «Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva», «Proektirovanie i proizvodstvo sel'skokhozyajstvennoj tekhniki» / A.V. Novikov [i dr.] ; red. A.V. Novikov ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - 2-e izd. peresmotr. - Minsk : BGATU, 2011. - 342 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

354. Diskovoe pochvoobrabatyvayushchee orudie / I.N. Shilo [i dr.] // Innovatsionnye tekhnologii v proizvodstve i pererabotke sel'skokhozyajstvennoj produktsii : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 14-15 aprelya 2011 g. : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2011. - Ch. 1. - S. 298-301.

355. Dyuzhev, A.A. Metodicheskie aspekty otsenki tekhnicheskogo urovnya zernouborochnykh kombajnov / A.A. Dyuzhev, I.N. Shilo // Agropanorama. - 2011. - ¹ 1. - S. 5-7.

356. Zakhvatnoe ustrojstvo dlya kipovykh gruzov : patent 14829 Respublika Belarus', MPK B 66C 1/10 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20090805 ; zayavl. 03.06.09 ; opubl. 30.10.11.

357. Innovatsionnye resheniya v konstruktsiyakh pochvoobrabatyvayushchikh mashin / I.N. Shilo [i dr.] // Innovatsionnye tekhnologii v proizvodstve i pererabotke sel'skokhozyajstvennoj produktsii : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 14-15 aprelya 2011 g. : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2011. - Ch. 1. - S. 304-307.

358. Innovatsionnye tekhnologii v proizvodstve i pererabotke sel'skokhozyajstvennoj produktsii : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 14-15 aprelya 2011 g. : v 2 ch. Ch. 1 / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”, Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij ; red.: V.B. Lovkis [i dr.]. - Minsk : BGATU, 2011. - 350 s. - Red. takzhe: Shilo I.N.

359. Innovatsionnye tekhnologii v proizvodstve i pererabotke sel'skokhozyajstvennoj produktsii : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 14-15 aprelya 2011 g. : v 2 ch. Ch. 2 / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”, Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij ; red.: V.B. Lovkis [i dr.]. - Minsk : BGATU, 2011. - 287 s. - Red. takzhe: Shilo I.N.

360. Kazarovets, N.V. Model' idejno-vospitatel'noj deyatel'nosti po sozdaniyu uslovij dlya professional'nogo i lichnostnogo stanovleniya studentov Uchrezhdeniya obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet" / N.V. Kazarovets, I.N. Shilo, T.N. Vashchaeva // Sovremennye podkhody k organizatsii ideologicheskoj i vospitatel'noj raboty v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh: iz opyta raboty vysshikh uchebnykh zavedenij (po itogam respublikanskogo seminara 11 maya 2011 g.) / Ministerstvo obrazovaniya Respubliki Belarus', Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet” ; pod obshch. red. N.V. Kazarovtsa. - Minsk, 2011. - S. 9-17.

361. Katok pochvoobrabatyvayushchij : patent 14548 Respublika Belarus', MPK A 01B 29/00 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Fedorova ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20081363 ; zayavl. 29.10.08 ; opubl. 30.06.11.

362. Kolesnyj dvizhitel' : patent 15275 Respublika Belarus', MPK B 60B 15/08 (2006.01), B 60C 27/20 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20091391 ; zayavl. 30.09.09 ; opubl. 30.12.11.

363. Konstruktsii dvizhitelej mobil'nykh ehnergosredstv dlya snizheniya uplotneniya pochv / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2011. - ¹ 5. - S. 2-8.

364. Korpus pluga : patent 15177 Respublika Belarus', MPK A 01B 17/00 (2006.01), A 01B 15/08 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20090636 ; zayavl. 04.05.09 ; opubl. 30.12.11.

365. Mekhanizm podveski soshnika seyalki : patent 14219 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01S 7/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20081179 ; zayavl. 16.09.08 ; opubl. 30.04.11.

366. Mikhajlovskij, E.I. Ehkspluatatsiya zernoochistitel'no-sushil'nykh kompleksov otechestvennykh proizvoditelej : posobie / E.I. Mikhajlovskij, I.N. Shilo. - Minsk : BGATU, 2011. - 348 s.

367. Navesnoj mnogokorpusnyj plug : patent 14165 Respublika Belarus', MPK (2009) A 01B 15/00 / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, N.N. Stasyukevich ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20081279 ; zayavl. 10.10.08 ; opubl. 30.05.11.

368. Opredelenie propusknoj sposobnosti drobilki s riflenoj rabochej poverkhnost'yu val'tsov / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2011. - ¹ 3. - S. 2-5.

369. Opredelenie propusknoj sposobnosti izmel'chayushchikh mashin s riflenoj rabochej poverkhnost'yu val'tsov / I.N. Shilo [i dr.] // Innovatsionnye tekhnologii v proizvodstve i pererabotke sel'skokhozyajstvennoj produktsii : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 14-15 aprelya 2011 g. : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2011. - Ch. 1. - S. 197-200.

370. Proizvodstvennaya ehkspluatatsiya mashinno-traktornogo parka : uchebnoe posobie dlya uchashchikhsya uchrezhdenij, realizuyushchikh obrazovatel'nye programmy srednego spetsial'nogo obrazovaniya po spetsial'nosti "Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva" / A.V. Novikov [i dr.] ; red. A.V. Novikov. - Minsk : IVTs Minfina, 2011. - 326 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

371. Rabochij organ kul'tivatora : patent 14948 Respublika Belarus', MPK A 01B 35/32 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20090730 ; zayavl. 21.05.09 ; opubl. 30.10.11.

372. Rabochij organ kul'tivatora : patent 14955 Respublika Belarus', MPK A 01B 35/32 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20090727 ; zayavl. 21.05.09 ; opubl. 30.10.11.

373. Samoochishchayushchijsya rabochij organ kul'tivatora / I.N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 20-j Mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke "Belagro-2010", g. Minsk, 10 iyunya 2010 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Respublikanskoe ob''edinenie “Belagroservis”, Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2011. - S. 83-86.

374. Tekhnicheskoe obespechenie proizvodstva produktsii rastenievodstva : praktikum : uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedenij po spetsial'nosti "Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva" / A.V. Novikov [i dr.] ; red. A.V. Novikov ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk : BGATU, 2011. - 407 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

375. Tekhnologii i tekhnicheskoe obespechenie proizvodstva produktsii rastenievodstva. Kursovoe proektirovanie : posobie dlya studentov uchrezhdenij, obespechivayushchikh poluchenie vysshego obrazovaniya po spetsial'nosti 1-74 06 01 Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva / T.A. Neparko [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk : BGATU, 2011. - 285 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

376. Ustrojstvo dlya skashivaniya sornykh rastenij v mezhduryad'yakh plodovykh i yagodnykh kul'tur : patent 14553 Respublika Belarus', MPK A 01D 34/64 (2006.01), A 01D 34/84 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20090131 ; zayavl. 02.02.09 ; opubl. 30.06.11.

377. Ustrojstvo stabilizatsii glubiny khoda lemekhov kartofeleuborochnykh mashin / I.N. Shilo [i dr.] // Innovatsionnye tekhnologii v proizvodstve i pererabotke sel'skokhozyajstvennoj produktsii : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 14-15 aprelya 2011 g. : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2011. - Ch. 1. - S. 324-328.

378. Shilo, I.N. Pamyati uchitelya. K 80-letiyu akademika Natsional'noj akademii nauk Belarusi i Rossijskoj akademii sel'skokhozyajstvennykh nauk I.S. Nagorskogo / I.N. Shilo, V.N. Dashkov // Agropanorama. - 2011. - ¹ 1. - S. 2-4.

379. Shilo, I.N. Snizhenie povrezhdeniya kartofelya pri uborke / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, P.V. Klavsut' // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 20-j Mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke "Belagro-2010", g. Minsk, 10 iyunya 2010 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Respublikanskoe ob''edinenie “Belagroservis”, Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2011. - S. 87-92.

380. Shilo, I.N. Sovremennoe oborudovanie i mashiny dlya posleuborochnoj obrabotki zerna : spravochnik / I.N. Shilo, E.. Mikhajlovskij ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk : BGATU, 2011. - 505 s.

381. Ehkspluatatsiya sel'skokhozyajstvennoj tekhniki v primerakh i zadachakh : uchebnoe posobie dlya studentov vuzov po agrotekhnicheskim spetsial'nostyam / A.V. Novikov [i dr.] ; Minsel'khozprod RB, Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet” ; [pod red. A.V. Novikova]. - 2-e izd., pererab. i dop. - Minsk : BGATU, 2011. - 164 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

2012

382. Val'tsovaya plyushchilka dlya zerna : patent 15375 Respublika Belarus', MPK B 02C 4/06 (2006.01) / I.N. Shilo, N.A. Vorob'ev, E.M. Prishchepova ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20090731 ; zayavl. 21.05.09 ; opubl. 28.02.12.

383. Vykapyvayushchij rabochij organ kartofeleuborochnoj mashiny : patent 15336 Respublika Belarus', MPK A 01D 13/00 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20091528 ; zayavl. 28.10.09 ; opubl. 28.02.12.

384. Dvizhitel' : patent 15433 Respublika Belarus', MPK B 60B 19/00 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20091400 ; zayavl. 01.10.09 ; opubl. 28.02.12.

385. Dvizhitel' kolesnyj : patent 15959 Respublika Belarus', MPK B 60B 15/08 (2006.01), B 60C 27/20 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20100326 ; zayavl. 05.03.10 ; opubl. 30.06.12.

386. Zubovaya borona : patent 15432 Respublika Belarus', MPK A 01B 23/06 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, M.A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20091322 ; zayavl. 14.09.09 ; opubl. 28.02.12.

387. Innovatsionnye resheniya v konstruktsiyakh mashin dlya obrabotki pochv / I.N. Shilo [i dr.] // Rol' nepreryvnogo obrazovaniya i vuzovskoj nauki v innovatsionnom razvitii APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 26-28 yanvarya 2012 goda / red. V.F. Matyushenko ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2012. - S. 34-38.

388. Issledovanie geometricheskikh kharakteristik mikroprofilej poverkhnostej polej / I.N. Shilo [i dr.] // ²zden³ster, n?tizheler = Issledovaniya, rezul'taty. - 2012. - ¹ 3. - S. 154-160.

389. K voprosu sokhraneniya ehkologicheskoj bezopasnosti agroehkolandshaftov / I.N. Shilo [i dr.] // Ehkologicheskoe sostoyanie prirodnoj sredy i nauchno-prakticheskie aspekty sovremennykh meliorativnykh tekhnologij : sbornik nauchnykh trudov / red. S.A. Ardasheva, L.A. Davydova ; Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij institut gidrotekhniki i melioratsii im. A.N. Kostyakova, Ryazanskij gosudarstvennyj agrotekhnologicheskij universitet im. P.A. Kostycheva. - Moskva ; Ryazan', 2012. - Vyp. 5. - S. 121-124.

390. K voprosu povysheniya proizvoditel'nosti tekhnologicheskogo protsessa skashivaniya travy / I.N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 21-j Mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke "Belagro-2011" (g. Minsk, 9 iyunya 2011 g.) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Respublikanskoe ob''edinenie “Belagroservis”, Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2012. - S. 127-130.

391. Kazarovets, N.V. Rol' nepreryvnogo obrazovaniya i vuzovskoj nauki v innovatsionnom razvitii APK / N.V. Kazarovets, I.N. Shilo // Rol' nepreryvnogo obrazovaniya i vuzovskoj nauki v innovatsionnom razvitii APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 26-28 yanvarya 2012 goda / red. V.F. Matyushenko ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2012. - S. 7-18.

392. Kazarovets, N.V. Integratsiya nauki i obrazovaniya pri podgotovke praktikoorientirovannykh spetsialistov APK / N.V. Kazarovets, I.N. Shilo, N.N. Romanyuk // Evrazijskaya integratsiya: rol' nauki i obrazovaniya v realizatsii innovatsionnykh programm : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Ural'sk, 2012 g. / Zapadno-Kazakhstanskij agrarno-tekhnicheskij universitet. - Ural'sk, 2012. - S. 39-47.

393. Kolesnyj dvizhitel' : patent 15955 Respublika Belarus', MPK B 60B 15/08 (2006.01), B 60C 27/20 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20100169 ; zayavl. 08.02.10 ; opubl. 30.06.12.

394. Komponenty zarubezhnykh ehlektricheskikh i ehlektronnykh sistem : posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedenij gruppy spetsial'nostej 74 06 "Agroinzheneriya" / I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk : BGATU, 2012. - 263 s.

395. Konstruktsiya traktorov i avtomobilej : posobie dlya studentov uchrezhdenij vysshego obrazovaniya, obuchayushchikhsya po spetsial'nosti 1-74 06 01 "Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva" / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet” ; sost.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk : BGATU, 2012. - 814 s.

396. Kul'tivatornaya sektsiya : patent 15837 Respublika Belarus', MPK A 01B 35/24 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20091399 ; zayavl. 01.10.09 ; opubl. 30.04.12.

397. Mekhanizatsiya protsessa uborki korneplodov / I.N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 21-j Mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke "Belagro-2011" (g. Minsk, 9 iyunya 2011 g.) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Respublikanskoe ob''edinenie “Belagroservis”, Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2012. - S. 123-127.

398. Ochistitel' korneplodov : patent 15490 Respublika Belarus', MPK A 01D 33/08 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20091576 ; zayavl. 05.11.09 ; opubl. 28.02.12.

399. Pakhotnyj agregat : patent 15366 Respublika Belarus', MPK A 01B 39/06 (2006.01), A 01B 39/28 (2006.01), A 01B 63/02 (2006.01) / V.V. Mikhalkov, A.I. Bobrovnik, I.N. Shilo ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20090729 ; zayavl. 21.05.09 ; opubl. 28.02.12.

400. Proizvoditel'nost' drobilki s riflenoj rabochej poverkhnost'yu val'tsov / I.N. Shilo [i dr.] // Agropromyshlennyj kompleks: kontury budushchego : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh, g. Kursk, 14-16 noyabrya 2012 g. / [redkol.: V.A. Semykin i dr.] ; Kurskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyajstvennaya akademiya. - Kursk, 2012. - Ch. 1. - S. 99-102.

401. Prutkovyj ehlevator korneklubneuborochnoj mashiny : patent 15622 Respublika Belarus', MPK A 01D 33/08 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20091524 ; zayavl. 28.10.09 ; opubl. 30.04.12.

402. Rol' nepreryvnogo obrazovaniya i vuzovskoj nauki v innovatsionnom razvitii APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konferentsii, 26-28 yanvarya 2012 goda / pod obshch. red. N.V. Kazarovtsa ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk : BGATU, 2012. - 371 s. - Red. takzhe: Shilo I.N.

403. Sektsiya kul'tivatora : patent 16020 Respublika Belarus', MPK A 01B 61/04 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20100274 ; zayavl. 25.02.10 ; opubl. 30.06.12.

404. Romanyuk N.N. Metod podobiya pri issledovanii vliyaniya vibrodinamicheskikh nagruzok pnevmokolesnykh dvizhitelej na uplotnenie pochvy / N.N. Romanyuk, I.N. Shilo, Yu.V. Chigarev // 3i: intellect, idea, innovation - intellekt, ideya, innovatsiya. - 2012. - ¹ 2. - S. 253-257.

405. Smesitel' sypuchikh materialov : patent 16309 Respublika Belarus', MPK A 01B 61/04 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20100277 ; zayavl. 25.02.10 ; opubl. 30.08.12.

406. Sistema perspektivnykh mashin i oborudovaniya dlya realizatsii innovatsionnykh tekhnologij proizvodstva osnovnykh vidov produktsii zhivotnovodstva i ptitsevodstva na 2011-2015 gody : (rekomendatsii po primeneniyu) / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi [i dr.] ; sost.: V.G. Samosyuk [i dr.]. - Minsk : [NPTs NAN Belarusi po mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva], [2012]. - 89 s. - Sost. takzhe: Shilo I.N.

407. Smesitel' sypuchikh materialov : patent 16294 Respublika Belarus', MPK B 01F 7/08 (2006.01), B 01F 3/18 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20100539 ; zayavl. 09.04.10 ; opubl. 30.08.12.

408. Teoreticheskoe issledovanie moshchnosti privoda val'tsevoj drobilki / I.N. Shilo [i dr.] // Rol' nepreryvnogo obrazovaniya i vuzovskoj nauki v innovatsionnom razvitii APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 26-28 yanvarya 2012 goda / red. V.F. Matyushenko ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2012. - S. 70-73.

409. Tekhnicheskoe obespechenie proizvodstva produktsii rastenievodstva : uchebnik dlya studentov uchrezhdenij vysshego obrazovaniya po spetsial'nosti "Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva" / A.V. Novikov [i dr.] ; red. A.V. Novikov. - Minsk : Novoe znanie ; Moskva : INFRA-M, 2012. - 512 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

410. Tekhnicheskoe obespechenie proizvodstva produktsii rastenievodstva. Diplomnoe proektirovanie : uchebnoe posobie dlya studentov vuzov po spetsial'nosti "Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva" / A.V. Novikov [i dr.] ; pod red. A.V. Novikova. - Minsk : Novoe znanie, 2012 ; Moskva : INFRA-M, 2012. - 494 s. - (Vysshee obrazovanie). - Avt. takzhe: Shilo I.N.

411. Traktory. Ustrojstvo. Tekhnicheskoe obsluzhivanie. Remont. "BELARUS", seriya 1000-2000 : uchebnoe posobie. Ch. 1 / A.A. Pukhovoj [i dr.]. - Astana : KATU, 2012. - 534 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

412. Traktory. Ustrojstvo. Tekhnicheskoe obsluzhivanie. Remont. "BELARUS", seriya 1000-2000 : uchebnoe posobie. Ch. 2 / A.A. Pukhovoj [i dr.]. - Astana : KATU, 2012. - 253 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

413. Tekhnicheskoe obsluzhivanie sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : uchebnoe posobie dlya uchashchikhsya uchrezhdenij obrazovaniya, realizuyushchikh obrazovatel'nye programmy srednego spetsial'nogo obrazovaniya po spetsial'nostyam "Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva", "Remontno-obsluzhivayushchee proizvodstvo v sel'skom khozyajstve" / A.V. Novikov [i dr.] ; red. A.V. Novikov. - Minsk : RIPO, 2012. - 351 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

414. Tukovysevayushchij apparat : patent 15553 Respublika Belarus', MPK A 01C 15/08 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, M.A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20091325 ; zayavl. 14.09.09 ; opubl. 28.02.12.

415. Uzel krepleniya rabochego organa sel'skokhozyajstvennoj mashiny : patent 15705 Respublika Belarus', MPK A 01B 61/04 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20091565 ; zayavl. 05.11.09 ; opubl. 30.04.12.

416. Ustrojstvo dlya ochistki sortiroval'nogo resheta : patent 16285 Respublika Belarus', MPK A 01F 12/44 (2006.01), B 07B 1/54 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20100744 ; zayavl. 15.05.10 ; opubl. 30.08.12.

417. Shilo, I. Vibrator dlya yagod / I. Shilo, V. Agejchik, Yu. Agejchik // Izobretatel'. - 2012. - ¹ 1. - S. 4-5.

418. Shilo, I. Spiralevidnaya traektoriya - klyuch k uspekhu / I. Shilo, V. Agejchik, M. Agejchik // Izobretatel'. - 2012. - ¹ 10. - S. 4-5.

419. Shilo, I.N. Konstruktsiya ustrojstva dlya korneplodouborochnoj mashiny / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, V.A. Agejchik // Modernizatsiya sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva na baze innovatsionnykh mashinnykh tekhnologij i avtomatizirovannykh sistem : XII mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya : sbornik dokladov XII mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii (10-12 sentyabrya 2012 g., g. Uglich). - Moskva, 2012. - Ch. 1. - S. 591-595.

420. Shilo, I.N. Razvitie nepreryvnoj integrirovannoj sistemy agroinzhenernogo obrazovaniya (iz opyta raboty assotsiatsii "Agroinzhener") / I.N. Shilo, V.B. Lovkis, L.I. Glazovskaya // Rol' nepreryvnogo obrazovaniya i vuzovskoj nauki v innovatsionnom razvitii APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 26-28 yanvarya 2012 goda / red. V.F. Matyushenko ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2012. - S. 249-252.

421. Shilo, I.N. Sovershenstvovanie konstruktsij mashin dlya uborki korneplodov / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, V.A. Agejchik // Modernizatsiya sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva na baze innovatsionnykh mashinnykh tekhnologij i avtomatizirovannykh sistem : XII mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya : sbornik dokladov XII mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii (10-12 sentyabrya 2012 g., g. Uglich). - Moskva, 2012. - Ch. 1. - S. 586-591.

422. Shilo, I.N. Sovershenstvovanie konstruktsii mekhanizma pod''ema gruza / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, V.A. Agejchik // Vestnik Ryazanskogo gosudarstvennogo agrotekhnologicheskogo universiteta im. P.A. Kostycheva, 2012. - ¹ 4. - S. 95-99.

423. Shilo, I.N. Sokhranenie ehkologicheskoj bezopasnosti agroehkolandshaftov prognozirovaniem sistem mashin / I. N. Shilo, Yu. V, Chigarev, N. N. Romanyuk // 3i: intellect, idea, innovation - intellekt, ideya, innovatsiya. - 2012. - ¹ 2. - S. 29-34.

2013

424. Borona aktivnaya : patent 17165 Respublika Belarus', MPK A 01B 21/02 (2006.01), A 01B 21/06 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101731 ; zayavl. 01.12.10 ; opubl. 30.06.13.

425. Vertikal'nyj shnekovyj izmel'chitel'-smesitel' kormov / I.N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy agroinzhenerii i ikh innovatsionnye resheniya : sbornik nauchnykh trudov : po materialam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, posvyashchennoj yubileyu spetsial'nykh kafedr inzhenernogo fakul'teta / Ryazanskij gosudarstvennyj agrotekhnologicheskij universitet. - Ryazan', 2013. - S. 17-21.

426. Vertikal'nyj ehlevator dlya kuskovogo gruza : patent 17295 Respublika Belarus', B 65G 17/12 (2006.01), B 65G 17/32 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20110194 ; zayavl. 16.02.11 ; opubl. 30.06.13.

427. Vertikal'nyj ehlevator dlya kuskovykh gruzov : patent 16999 Respublika Belarus', MPK B 65G 17/12 (2006.01), B 65G 17/32 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101576 ; zayavl. 03.11.10 ; opubl. 30.04.13.

428. Diagnostika i tekhnicheskoe obsluzhivanie mashin : uchebnik dlya studentov uchrezhdenij vysshego obrazovaniya po spetsial'nostyam "Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva", "Remontno-obsluzhivayushchee proizvodstvo v sel'skom khozyajstve", "Metrologiya, standartizatsiya i sertifikatsiya" / A.V. Novikov [i dr.] ; pod red. A.V. Novikova. - Minsk : IVTs Minfina, 2013. - 339 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

429. Diskovoe pochvoobrabatyvayushchee orudie : patent 16911 Respublika Belarus', MPK A 01B 7/00 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101170 ; zayavl. 02.08.10 ; opubl. 28.02.13.

430. Diskovoe pochvoobrabatyvayushchee orudie : patent 17094 Respublika Belarus', MPK A 01B 7/00 (2006.01), A 01B 35/18 (2006.01), A 01B 35/20 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101578 ; zayavl. 03.11.10 ; opubl. 30.04.13.

431. Diskovyj tormoznoj mekhanizm : patent 17092 Respublika Belarus', MPK F 16D 55/22 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101255 ; zayavl. 23.08.10 ; opubl. 30.04.13.

432. Issledovanie vliyaniya rezhimnykh faktorov val'tsovogo izmel'chitelya na fraktsionnyj sostav produktov izmel'cheniya zerna ozimoj rzhi / I.N. Shilo [i dr.] // Pererabotka i upravlenie kachestvom sel'skokhozyajstvennoj produktsii : doklady Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konferentsii, 21-22 marta 2013 goda / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - S. 154-157.

433. Issledovanie vliyaniya osnovnykh rezhimnykh faktorov val'tsovogo izmel'chitelya na udel'nye zatraty ehnergii izmel'cheniya ozimoj rzhi / I.N. Shilo [i dr.] // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konferentsii (Minsk, 28-30 noyabrya 2013 g.) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - S. 286-289.

434. K voprosu sozdaniya original'nogo ustrojstva dlya prigotovleniya vitaminizirovannoj kormovoj smesi / I.N. Shilo [i dr.] // ²zden³ster, n?tizheler = Issledovaniya, rezul'taty. - 2013. - ¹ 3. - S. 217-222.

435. Kapustouborochnyj kombajn / I.N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy agroinzhenerii i ikh innovatsionnye resheniya : sbornik nauchnykh trudov : po materialam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, posvyashchennoj yubileyu spetsial'nykh kafedr inzhenernogo fakul'teta / Ryazanskij gosudarstvennyj agrotekhnologicheskij universitet. - Ryazan', 2013. - S. 26-29.

436. Kapustouborochnyj kombajn : patent 17155 Respublika Belarus', MPK A 01D 45/26 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101857 ; zayavl. 21.12.10 ; opubl. 30.06.13.

437. Kovshovyj ehlevator : patent 17102 Respublika Belarus', MPK A 01F 12/46 (2006.01), B 65G 17/12 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101440 ; zayavl. 07.10.10 ; opubl. 30.04.13.

438. Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, posvyashchennoj vedushchim uchenym BGATU, sozdatelyam nauchnoj shkoly po avtotraktorostroeniyu D.A. Chudakovu, V.A. Skotnikovu (Minsk, 28-30 noyabrya 2013 g.) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”, Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij ; red.: I.N. Shilo [i dr.]. - Minsk : BGATU, 2013. - 404 s.

439. Original'naya konstruktsiya semyaprovoda pnevmaticheskoj seyalki / I.N. Shilo [i dr.] // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 28-30 noyabrya 2013 g.) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”, Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij. - Minsk, 2013. - S. 337- 340.

440. Povyshenie kachestva uborki kartofelya sovershenstvovaniem separiruyushchego ehlevatora kombajna / I.N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. - 2013. - ¹ 2. - S. 8-11.

441. Povyshenie kachestva vnutripochvennogo vneseniya mineral'nykh udobrenij pri obrabotke pochvy plugom-udobritelem / I.N. Shilo [i dr.] // Perspektivnye tekhnologii i tekhnicheskie sredstva v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 11-12 aprelya 2013 goda) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - Ch. 1. - S. 139-144.

442. Peredvizhnoe oborudovanie dlya razdachi kormov / I.N. Shilo [i dr.] // Perspektivnye tekhnologii i tekhnicheskie sredstva v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 11-12 aprelya 2013 goda) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - Ch. 2. - S. 200-203.

443. Plug : patent 17410 Respublika Belarus', MPK A 01B 13/08 (2006.01), A 01B 15/02 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101575 ; zayavl. 03.11.10 ; opubl. 30.08.13.

444. Plug-udobritel' : patent 17408 Respublika Belarus', MPK A 01B 17/00 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20110195 ; zayavl. 16.02.11 ; opubl. 30.08.13.

445. Podkapyvayushchee ustrojstvo klubneuborochnoj mashiny : patent 17064 Respublika Belarus', MPK / A 01D 15/04 (2006.01), A 01D 33/08 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101157 ; zayavl. 23.08.10 ; opubl. 30.04.13.

446. Rezhushchij apparat kosilki travy : patent 17063 Respublika Belarus', MPK A 01D 34/42 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101175 ; zayavl. 02.08.10 ; opubl. 30.04.13.

447. Rezhushchij apparat uborochnoj mashiny : patent 17553 Respublika Belarus', MPK A 01V 34/13 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20110388 ; zayavl. 30.03.11 ; opubl. 30.10.13.

448. Rezinometallicheskij sharnir dlya gusenichnoj tsepi transportnogo sredstva : patent 17869 Respublika Belarus', MPK B 62D 55/21 (2006.01) / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, V.A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20111235 ; zayavl. 23.09.11 ; opubl. 30.12.13.

449. Rezinometallicheskij sharnir dlya gusenichnoj tsepi transportnogo sredstva : patent 17870 Respublika Belarus', MPK B 62D 55/21 (2006.01) / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, V.A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20111296 ; zayavl. 05.10.11 ; opubl. 30.12.13.

450. Rekomendatsii po primeneniyu nanotekhnologij v agropromyshlennom komplekse / N.V. Kazarovets [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk : BGATU, 2013. - 116 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

451. Semyaprovod pnevmaticheskoj seyalki : patent 17406 Respublika Belarus', MPK A 01C 7/20 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20110387 ; zayavl. 30.03.11 ; opubl. 30.08.13.

452. Sistema perspektivnykh mashin i oborudovaniya dlya realizatsii innovatsionnykh tekhnologij proizvodstva osnovnykh vidov produktsii rastenievodstva na 2011-2015 gody : (rekomendatsii po primeneniyu) / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Ministerstvo promyshlennosti Respubliki Belarus', Gosudarstvennyj komitet po nauke i tekhnologiyam Respubliki Belarus', RUP “NPTs HAH Belarusi po mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva” ; sost.: V.G. Samosyuk [i dr.]. - Minsk, 2013. - 145 s. - Sost. takzhe: Shilo I.N.

453. Smesitel' sypuchikh materialov / I.N. Shilo [i dr.] // Pererabotka i upravlenie kachestvom sel'skokhozyajstvennoj produktsii : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 21-22 marta 2013 goda / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - S. 41-43.

454. Sovershenstvovanie konstruktsii diskovogo pochvoobrabatyvayushchego orudiya / I.N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy formirovaniya kadrovogo potentsiala dlya innovatsionnogo razvitiya APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 5-7 iyunya 2013 goda) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - S. 190-193.

455. Stabilizatsiya glubiny khoda lemekhov mashin dlya uborki kartofelya / I.N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy formirovaniya kadrovogo potentsiala dlya innovatsionnogo razvitiya APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 5-7 iyunya 2013 goda) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - S. 180-183.

456. Terochnoe ustrojstvo dlya otdeleniya semyan l'na / I.N. Shilo [i dr.] // Nauchno-prakticheskie aspekty tekhnologij vozdelyvaniya i pererabotki maslichnykh kul'tur: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, (g. Ryazan', 15-16 fevralya 2013 g.) / Ryazanskij gosudarstvennyj agrotekhnologicheskij universitet ; red.: D.V. Vinogradov [i dr.]. - Ryazan', 2013. - S. 388-391.

457. Tekhnicheskoe obespechenie proizvodstva produktsii rastenievodstva. Kursovoe proektirovanie : uchebnoe posobie dlya studentov uchrezhdenij vysshego obrazovaniya po spetsial'nosti "Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva" / T.A. Neparko [i dr.] ; red. T.A. Neparko ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk : BGATU, 2013. - 307 s. - Avt. takzhe: Shilo I.N.

458. Tormoznaya kolodka diskovogo tormoznogo mekhanizma : patent 17054 Respublika Belarus', MPK F 16D 55/224 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101439 ; zayavl. 07.10.10 ; opubl. 30.04.13.

459. Tukovysevayushchij apparat / I. Shilo [i dr.] // Izobretatel'. - 2013. - ¹ 1. - S. 4-5.

460. Ustrojstvo dlya mojki i rezki korneklubneplodov : patent 17058 Respublika Belarus', MPK A 23N 12/002 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101438 ; zayavl. 07.10.10 ; opubl. 30.04.13.

461. Ustrojstvo dlya mojki korneklubneplodov : patent 16840 Respublika Belarus', MPK A 23N 12/02 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101230 ; zayavl. 16.08.10 ; opubl. 28.02.13.

462. Ustrojstvo dlya peremeshivaniya pishchevykh produktov : patent 17095 Respublika Belarus', MPK B 01F 7/30 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, M.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101449 ; zayavl. 07.10.10 ; opubl. 30.04.13.

463. Ustrojstvo dlya prigotovleniya vitaminizirovannoj kormovoj smesi / I.N. Shilo [i dr.] // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 28-30 noyabrya 2013 g.) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - S. 327-330.

464. Ustrojstvo dlya pererabotki kormov / I.N. Shilo [i dr.] // Pererabotka i upravlenie kachestvom sel'skokhozyajstvennoj produktsii : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 21-22 marta 2013 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - S. 95-96.

465. Ustrojstvo dlya peremeshivaniya pishchevykh produktov / I.N. Shilo [i dr.] // Pererabotka i upravlenie kachestvom sel'skokhozyajstvennoj produktsii : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 21-22 marta 2013 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - S. 46-48.

466. Forsunka dlya raspyleniya zhidkostej : patent 17097 Respublika Belarus', MPK B 05B 1/30 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, Yu.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20101665 ; zayavl. 23.11.10 ; opubl. 30.04.13.

467. Shilo, I. Trebovaniya k obrazovaniyu diktuet rynok / I. Shilo // Belorusskoe sel'skoe khozyajstvo. - 2013. - ¹ 5. - S. 22- 25.

468. Shilo, I.N. Bunker dlya sypuchikh materialov / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, V.A. Agejchik // Aktual'nye problemy agroinzhenerii i ikh innovatsionnye resheniya : sbornik nauchnykh trudov : po materialam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, posvyashchennoj yubileyu spetsial'nykh kafedr inzhenernogo fakul'teta / Ryazanskij gosudarstvennyj agrotekhnologicheskij universitet. - Ryazan', 2013. - S. 21-25.

469. Shilo, I.N. Innovatsionnye podkhody k modelirovaniyu sistemy mashin / I.N. Shilo, Yu.V. Chigarev, N.N. Romanyuk // Sovremennye ehnergo- i resursosberegayushchie, ehkologicheski ustojchivye tekhnologii i sistemy sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva : sbornik nauchnykh trudov / Ryazanskij gosudarstvennyj agrotekhnologicheskij universitet [i dr.]. - Ryazan', 2013. - Vyp. 10. - S. 267-273.

470. Shilo, I.N. Integratsiya nauki i obrazovaniya v innovatsionnom razvitii APK / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk // Bajtursynovskie chteniya - 2013. Sovremennaya nauka : problemy i klyuchevye orientiry v usloviyakh Strategii "Kazakhstan - 2050" : materialy Mezhdunarodnaya nauchno- prakticheskoj konferentsii, Kostanaj, 12 aprelya 2013 g. / Kostanajskij gosudarstvennyj universitet. - Kostanaj, 2013. - Ch. 1. - S. 9-16.

471. Shilo, I.N. Kachestvennaya podgotovka spetsialistov - osnova tekhnicheskogo perevooruzheniya predpriyatij APK / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, posvyashchennoj vedushchim uchenym BGATU, sozdatelyam nauchnoj shkoly po avtotraktorostroeniyu D.A. Chudakovu, V.A. Skotnikovu, Minsk, 28-30 noyabrya 2013 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. - Minsk, 2013. - S. 16-21.

472. Shilo, I.N. Lentochnye konvejery s uvelichennym uglom naklona / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, K.V. Sashko // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskaya konferentsii na 22-j Mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke "Belagro-2012", Minsk, 8 iyunya 2012 g. / Belagroservis, Beloruskij gosudartsvennyj agrrany juniversitet ; redkol.: N.A. Labushshchev [i dr.]. - Minsk, 2013. - S. 58-63.

473. Shilo, I.N. Nikakie roboty ne zamenyat na sele inzhenera... : [beseda / podgotovili P. Kavunov, T. Lyashkevich] // Belorusskaya niva. - 2013. - ¹ 65. - S. 6.

474. Shilo, I.N. O podgotovke agroinzhenernykh kadrov po avtotraktornoj i sel'skokhozyajstvennoj tekhnike s informatsionno- upravlyayushchimi ehlektronnymi sistemami / I.N. Shilo, A.I. Bobrovnik, V.B. Lovkis // Tekhnika budushchego: perspektivy razvitiya sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : sbornik statej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 15-16 maya 2013 g. / Kubanskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet. - Krasnodar, 2013. - S. 166-167.

475. Shilo, I.N. K voprosu razrabotki konstruktsii podveski transportnogo sredstva / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, V.A. Agejchik // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 28-30 noyabrya 2013 g.) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - S. 77-81.

476. Shilo, I.N. K voprosu sozdaniya pluga dlya vneseniya mineral'nykh udobrenij odnovremenno so vspashkoj / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, V.A. Agejchik // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 28-30 noyabrya 2013 g.) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - S. 392-395.

477. Shilo, I.N. Plug-udobritel' dlya vnutripochvennogo vneseniya mineral'nykh udobrenij pri obrabotke pochvy / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, V.A. Agejchik // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 22-j Mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke «Belagro-2012», g. Minsk, 8 iyunya 2012 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Respublikanskoe ob''edinenie “Belagroservis”, Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - S. 52-57.

478. Shilo, I.N. Sovershenstvovanie separiruyushchej sposobnosti ehlevatora kartofeleuborochnoj mashiny / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk, P.V. Klavsut' // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : doklady Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 22-j Mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke «Belagro-2012», g. Minsk, 8 iyunya 2012 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Respublikanskoe ob''edinenie “Belagroservis”, Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - S. 45-52.

479. Shilo, I.N. Sistemnyj podkhod k professional'noj podgotovke spetsialistov v BGATU / I.N. Shilo, N.N. Romanyuk // Perspektivnye tekhnologii i tekhnicheskie sredstva v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 11-12 aprelya 2013 goda) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - Ch. 1. - S. 12-20.

480. Shina beskamernogo kolesa : patent 17207 Respublika Belarus', MPK B 60C 7/10 (2006.01), B 60B 9/10 (2006.01) / I.N. Shilo, V.A. Agejchik, N.N. Romanyuk, A.V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - ¹ a 20110053 ; zayavl. 14.01.11 ; opubl. 30.06.13.

481. Ehkstruder dlya pererabotki kormosmesi / I.N. Shilo [i dr.] // Perspektivnye tekhnologii i tekhnicheskie sredstva v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 11-12 aprelya 2013 goda) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. - Minsk, 2013. - Ch. 2. - S. 204-207.

482. Ehlektronnye sistemy mobil'nykh mashin : posobie dlya studentov uchrezhdenij vysshego obrazovaniya gruppy spetsial'nostej 74 06 Agroinzheneriya / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet” ; sost. I.N. Shilo, A.I. Bobrovnik, V.G. Levkov. - Minsk : BGATU, 2013. - 319 s.

2014

483. Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. BIMSKh-BGATU 1954-2014 : 60 let / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; sost.: I. N. Shilo [i dr.] ; red. I. N. Shilo. – Minsk : BGATU, 2014. – 199 s.

484. Borona diskovaya : patent 18037 Respublika Belarus', MPK A 01B 21/08 (2006.01), F 16C 31/04 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20111088 ; zayavl. 08.08.11 ; opubl. 28.02.14.

485. Zakonomernosti nakopleniya povtornykh osadok pochvy pri vozdejstvii khodovykh sistem mobil'noj sel'skokhozyajstvennoj tekhniki / I. N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. – 2014. – ¹ 6. – S. 2–7.

486. Zakhvat : patent 17915 Respublika Belarus', MPK B 66S 1/44 (2006.01) / I. N. Shilo, K. V. Sashko, N. N. Romanyuk, A. V. Shchet'ko ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20111043 ; zayavl. 28.07.11 ; opubl. 28.02.14.

487. Zakhvat-podveska : patent 17916 Respublika Belarus', MPK B 66S 1/44 (2006.01) / I. N. Shilo, K. V. Sashko, N. N. Romanyuk, A. V. Shchet'ko ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20111047 ; zayavl. 28.07.11 ; opubl. 28.02.14.

488. Issledovanie avtokolebanij v relejnoj sisteme stabilizatsii glubiny khoda lemekhov kartofeleuborochnoj mashiny / I. N. Shilo [i dr.] // Sel'skokhozyajstvennye mashiny i tekhnologii. – 2014. – ¹ 4. – S. 29–33.

489. K voprosu razrabotki universal'nogo ustrojstva dlya doochistki golovok korneplodov / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe i kadrovoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 23-24 oktyabrya 2014 goda) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet", Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij. – Minsk, 2014. – Ch. 1. – S. 44–47.

490. Kontseptsiya sistemy mashin i oborudovaniya dlya realizatsii innovatsionnykh tekhnologij proizvodstva, pervichnoj pererabotki i khraneniya osnovnykh vidov sel'skokhozyajstvennoj produktsii do 2015 i na period do 2020 goda : rekomendatsii po primeneniyu / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Ministerstvo promyshlennosti Respubliki Belarus', Gosudarstvennyj komitet po nauke i tekhnologiyam Respubliki Belarus' ; sost.: V. G. Gusakov [i dr.]. – Minsk : [b. i.], 2014. – 137 s. – Sost. takzhe: Shilo I. N.

491. Korpus pluga : patent 18858 Respublika Belarus', MPK A 01B 15/02 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, M. M. Goj ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120084 ; zayavl. 20.01.12 ; opubl. 30.12.14.

492. Korpus pluga : patent 18859 Respublika Belarus', MPK A 01B 15/00 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, M. M. Goj ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120086 ; zayavl. 20.01.12 ; opubl. 30.12.14.

493. Kushnir, V. G. Sovershenstvovanie sistemy podressorivaniya mobil'nykh ehnergosredstv / V. G. Kushnir [i dr.] // Traktory i sel'khozmashiny. – 2014. – ¹ 5. – S. 37–39. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

494. Lebedka gruzovaya : patent 18084 Respublika Belarus', MPK B 66D 1/00 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20111186 ; zayavl. 12.09.11 ; opubl. 30.04.14.

495. Metodologiya razrabotki teorii sistemy sel'skokhozyajstvennykh mashin / Yu. V. Chigarev [i dr.]. – Kirov : [b. i.], 2014. – 176 s. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

496. Obosnovanie parametrov ochistitelya golovok korneplodov / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe i kadrovoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 23-24 oktyabrya 2014 goda) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet", Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij. – Minsk, 2014. – Ch. 1. – S. 38–41.

497. Original'noe ustrojstvo dlya naneseniya inkrustiruyushchego rastvora na semennoj material kukuruzy / V. G. Kushnir [i dr.] // Traktory i sel'khozmashiny. – 2014. – ¹ 9. – S. 15–17. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

498. Peredvizhnoe montazhnoe ustrojstvo : patent 18044 Respublika Belarus', MPK B 66C 23/26 (2006.01), B 60S 9/14 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, K. V. Sashko, A. V. Shchet'ko ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20110795 ; zayavl. 09.06.11 ; opubl. 28.02.14.

499. Plug navesnoj s aktivnym otvalom : patent 18155 Respublika Belarus', MPK A 01B 11/00 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20111089 ; zayavl. 08.08.11 ; opubl. 30.04.14.

500. Polosovoj otval pluga : patent 18090 Respublika Belarus', MPK A 01B 15/08 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20111236 ; zayavl. 23.09.11 ; opubl. 30.04.14.

501. Prepodavatel' i student: iz opyta raboty BGATU : posobie / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet" ; sost.: I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, T. N. Vashchaeva. – Minsk : BGATU, 2014. – 161 s.

502. Pritsep : patent 18369 Respublika Belarus', MPK B 62D 53/08 (2006.01), B 62D 63/08 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 2011295 ; zayavl. 05.10.11 ; opubl. 30.06.14.

503. Razdatchik korma, sformirovannogo v rulony : patent 18046 Respublika Belarus', MPK A 01F 29/08 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20111087 ; zayavl. 08.08.11 ; opubl. 28.02.14.

504. Razrabotka i obosnovanie parametrov universal'nogo tekhnicheskogo sredstva dlya uborki botvy korneplodov / I. N. Shilo [i dr.] // ²zden³ster, n?tizheler = Issledovaniya, rezul'taty. – 2014. – ¹ 4. – S. 296–307.

505. Remennaya peredacha : patent 18536 Respublika Belarus', MPK F 16H 7/00 (2006.01) / I. N. Shilo, K. V. Sashko, N. N. Romanyuk, M. O. Shestilovskij ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20111002 ; zayavl. 18.07.11 ; opubl. 30.08.14.

506. Samsonovich, V. Rukovoditel' i uchenyj vysochajshego professionalizma i otvetstvennosti : [k 65-letiyu Nikolaya Kazarovtsa] / V. Samsonovich, I. Shilo, V. Pestis // Vedy. – 2014. – ¹ 13. – S. 7.

507. Samsonovich, V. A. Nikolaj Vladimirovich Kazarovets. (K 65-letiyu so dnya rozhdeniya) / V. A. Samsonovich, I. N. Shilo, V. K. Pestis // Vestsi Natsyyanal'naj akadehmii navuk Belarusi. Ser. agrarnykh navuk. – 2014. – ¹ 3. – S. 121–124.

508. Sistema upravleniya BGATU : posobie / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet" ; sost.: I. N. Shilo [i dr.]. – Minsk : [b. i.], 2014. – 196 s.

509. Sovershenstvovanie sistemy podressorivaniya mobil'nykh ehnergosredstv / V. G. Kushnir [i dr.] // Traktory i sel'skokhozyajstvennye mashiny. – 2014. – ¹ 5. – S. 37–39. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

510. Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, posvyashchennoj 60-letiyu Belorusskogo gosudarstvennogo agrarnogo tekhnicheskogo universiteta i pamyati pervogo rektora BIMSKh (BGATU), doktora tekhnicheskikh nauk, professora V. P. Suslova (Minsk, 4-6 iyunya 2014 g.) : v 2 ch. Ch. 1 / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”, Respublikanskoe ob''edinenie “Belagroservis” ; red.: I. N. Shilo [i dr.]. – Minsk : BGATU, 2014. – 487 s.

511. Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, posvyashchennoj 60-letiyu Belorusskogo gosudarstvennogo agrarnogo tekhnicheskogo universiteta i pamyati pervogo rektora BIMSKh (BGATU), doktora tekhnicheskikh nauk, professora V. P. Suslova (Minsk, 4–6 iyunya 2014 g.) : v 2 ch. Ch. 2 / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet", Respublikanskoe ob''edinenie "Belagroservis" ; red.: I. N. Shilo [i dr.]. – Minsk : BGATU, 2014. – 399 s.

512. Sposob zakladki vlazhnogo furazhnogo zerna na khranenie : patent 18343 Respublika Belarus', A 23K 3/03 (2006.01) / A. V. Kitun, N. V. Kazarovets, I. N. Shilo, V. N. Dashkov, V. I. Perednya ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20111484 ; zayavl. 08.08.11 ; opubl. 30.06.14.

513. Tekhnicheskoe i kadrovoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konferentsii (Minsk, 23-24 oktyabrya 2014 goda) : v 2 ch. Ch. 1 / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet", Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij ; red.: I. N. Shilo [i dr.]. – Minsk : BGATU, 2014. – 371 s.

514. Tekhnicheskoe i kadrovoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konferentsii (Minsk, 23-24 oktyabrya 2014 goda) : v 2 ch. Ch. 2 / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet", Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij ; red.: I. N. Shilo [i dr.]. – Minsk : BGATU, 2014. – 345 s.

515. Ustrojstvo dlya ehkstrudirovaniya kormovogo produkta : patent 18178 Respublika Belarus', MPK A 23N 17/00 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20111086 ; zayavl. 08.08.11 ; opubl. 30.04.14.

516. Tsepnoj kovshovyj ehlevator : patent 17909 Respublika Belarus', MPK B 65G 17/30 (2006.01), B 65G 17/38 (2006.01), B 65G 17/42 (2006.01) / I. N. Shilo, V. A. Agejchik, N. N. Romanyuk, Yu. V. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20110323 ; zayavl. 15.03.11 ; opubl. 28.02.14.

517. Shilo, I. Belorusskomu gosudarstvennomu agrarnomu tekhnicheskomu universitetu – 60 let / I. Shilo // Vedy. – 2014. – ¹ 46. – S. 6.

518. Shilo, I. Vsem plugam plug! / I. Shilo, N. Romanyuk, V. Agejchik // Izobretatel'. – 2014. – ¹ 11. – S. 4.

519. Shilo, I. U nas realizuetsya programma innovatsionnogo obrazovaniya : [beseda s rektorom Belorusskogo agrarnogo tekhnicheskogo universiteta / I. Shilo ; zapisal P. Kavunov] // Sel'skaya gazeta. – 2014. – spets. vyp. – C. 16.

520. Shilo, I. N. BGATU – innovatsii, kachestvo, perspektiva / I. N. Shilo // Agropanorama. – 2014. – ¹ 5. – S. 2–5.

521. Shilo, I. N. Belorusskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet : k 60-letiyu obrazovaniya / I. N. Shilo // Agropanorama. – 2014. – ¹ 5. – vkl. l.

522. Shilo, I. N. Doktoru tekhnicheskikh nauk, professoru, akademiku HAH Belarusi Leonidu Stepanovichu Gerasimovichu – 75 let / I. N. Shilo // Agropanorama. – 2014. – ¹ 1. – S. 2–3.

523. Shilo, I. N. Dostizheniya i perspektivy nauchno-issledovatel'skoj raboty v BGATU / I. N. Shilo, M. A. Prishchepov, V. M. Pozdnyakov // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konferentsii (Minsk, 4–6 iyunya 2014g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet", Respublikanskoe ob''edinenie "Belagroservis". – Minsk, 2014. – Ch. 1. – S. 19–24.

524. Shilo, I. N. Kontseptsiya modernizatsii inzhenerno-tekhnicheskoj sistemy APK Respubliki Belarus' / I. N. Shilo, V. P. Miklush, N. A. Labushev // Trudy GOSNITI / Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij tekhnologicheskij institut remonta i ehkspluatatsii mashinno-traktornogo parka. – Moskva, 2014. – T. 7. – S. 18–23.

525. Shilo, I. N. Leonid Stepanovich Gerasimovich : [k 75-letiyu uchenogo v oblasti agrarnoj ehnergetiki] / I. N. Shilo // Vestsi Natsyyanal'naj akadehmii navuk Belarusi. Ser. agrarnykh navuk. – 2014. – ¹ 2. – S. 124–125.

526. Shilo, I. N. Mekhanicheskij predokhranitel' rabochego organa mashiny dlya obrabotki pochvy / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik // Sel'skokhozyajstvennye mashiny i tekhnologii. – 2014. – ¹ 1. – S. 30–33.

527. Shilo, I. N. Original'naya konstruktsiya navesnogo mnogokorpusnogo pluga / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik // Innovatsionnye tekhnologii proizvodstva, khraneniya i pererabotki produktsii rastenievodstva : materialy Mezhdunarodnoj yubilejnoj nauchno- prakticheskoj konferentsii, Ryazan', 30–31 yanvarya 2014 g. / Ryazanskij gosudarstvennyj agrotekhnologicheskij universitet ; pod obshch. red. D. V. Vinogradova. – Ryazan', 2014. – S. 365–367.

528. Shilo, I. N. Original'noe sel'skokhozyajstvennoe orudie dlya rykhleniya pochvy / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 4–6 iyunya 2014 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet", Respublikanskoe ob''edinenie "Belagroservis" ; red.: I. N. Shilo [i dr.]. – Minsk, 2014. – Ch. 2. – S. 29–33.

529. Shilo, I. N. Osnovnye napravleniya modernizatsii inzhenerno-tekhnicheskoj sistemy APK Respubliki Belarus' / I. N. Shilo, V. P. Miklush, N. A. Labushev // Tekhnicheskoe i kadrovoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konferentsii (Minsk, 23–24 oktyabrya 2014 goda) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet", Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij. – Minsk, 2014. – Ch. 2. – S. 86–88.

530. Shilo, I. N. Realizatsiya obrazovatel'nykh standartov tret'ego pokoleniya s uchetom trebovanij rabotodatelej / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. B. Lovkis // Psikhologiya obrazovaniya v polikul'turnom prostranstve. – 2014. – ¹ 26 (2). – S. 125–130.

531. Shilo, I. N. Realizatsiya obrazovatel'nykh standartov tret'ego pokoleniya s uchetom trebovanij rabotodatelej / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. B. Lovkis // Sovremennye trebovaniya rabotodatelej k spetsialistu-agroinzheneru : materialy seminara s mezhdunarodnym uchastiem, Elets, 4 aprelya 2014 g. / Eletskij gosudarstvennyj universitet. – Elets, 2014. – S. 18–25.

532. Shilo, I. N. Sistemnyj podkhod k podgotovke agroinzhenernykh kadrov / I. N. Shilo // Nauchno-tekhnicheskij progress v sel'skokhozyajstvennom proizvodstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii (Minsk, 16–17 oktyabrya 2013 g.) : v 3 t. / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Respublikanskoe unitarnoe predpriyatie “Nauchno-prakticheskij tsentr Natsional'noj akademii nauk Belarusi po mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva”. – Minsk, 2014. – T. 1. – S. 38-42.

533. Ehkspluatatsiya sel'skokhozyajstvennoj tekhniki : praktikum : uchebnoe posobie dlya studentov uchrezhdenij vysshego obrazovaniya po agronomicheskim spetsial'nostyam / [A. V. Novikov i dr.] ; pod red. A. V. Novikova. – Moskva : INFRA-M ; Minsk : Novoe znanie, 2014. – 174, [1] s. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

2015

534. Barabannaya lebedka : patent 19060 Respublika Belarus', MPK B 66D 1/00 (2006.01), B 66D 1/26 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20111172 ; zayavl. 05.09.11 ; opubl. 30.04.15.

535. Barabannaya lebedka : patent 19061 Respublika Belarus', MPK B 66D 1/00 (2006.01), B 66D 1/26 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20111185 ; zayavl. 12.09.11 ; opubl. 30.04.15.

536. Gidravlicheskij dempfer : patent 19062 Respublika Belarus', MPK F 16F 9/14 (2006.01), F 16F 5/00 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20111290 ; zayavl. 05.10.11 ; opubl. 30.04.15.

537. Zolotoj kolos : literaturnyj al'manakh tvorchestva studentov, uchashchikhsya, vypusknikov, rabotnikov vuzov i kolledzhej APK. Vyp. 5 / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet, Otdel vospitatel'noj raboty s molodezh'yu, [Tvorcheskoe literaturno- khudozhestvennoe ob''edinenie "Pershapachatko¢tsy"] / [sost. T. N. Vashchaeva ; pod obshch. red. I. N. Shilo]. – Minsk : BGATU, 2015. – 51 s.

538. K voprosu povysheniya ehffektivnosti prigotovleniya kombikormov / I. N. Shilo [i dr.] // Pererabotka i upravlenie kachestvom sel'skokhozyajstvennoj produktsii: sbornik statej II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 26–27 marta 2015 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; pod obshch. red. V. Ya. Grudanova. – Minsk, 2015. – S. 122–123.

539. Kolesnyj dvizhitel' transportnogo sredstva : patent 19588 Respublika Belarus', MPK B 60B 15/02 (2006.01), B 60B 15/26 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. Yu. Romanyuk, I. G. Smirnov ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “ Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20121271 ; zayavl. 03.09.12 ; opubl. 30.10.15.

540. Kombinirovannaya seyalka dlya sovmeshcheniya operatsij poverkhnostnoj obrabotki pochvy i vnutripochvennogo differentsirovannogo vneseniya mineral'nykh udobrenij / I. N. Shilo [i dr.] // Innovatsionnye tekhnologii v proizvodstve sel'skokhozyajstvennoj produktsii : sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 2-3 iyunya 2015 goda) / Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet", Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij. – Minsk, 2015. – S. 142– 146.

541. Kormorazdatchik mobil'nyj, agregatiruemyj s traktorom : patent 19021 Respublika Belarus', MPK A 01K 5/02 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, M. M. Goj, V. Yu. Romanyuk ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120188 ; zayavl. 10.02.12 ; opubl. 28.02.15.

542. Lentochnyj vodopod''emnik : patent 19333 Respublika Belarus', MPK F 04B 19/14 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. Yu. Romanyuk, N. P. Kim, V. G. Kushnir, O. A. Benyukh ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120191 ; zayavl. 10.02.12 ; opubl. 30.08.15.

543. Lentochnyj konvejer : patent 19598 Respublika Belarus', MPK B 65G 15/00 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, I. V. Kirilenkov, N. P. Kim ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20121310 ; zayavl. 18.09.12 ; opubl. 30.10.15.

544. Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skogo khozyajstva : mezhvedomstvennyj tematicheskij sbornik. Vyp. 49 / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Nauchno-prakticheskij tsentr Natsional'noj akademii nauk Belarusi po mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva ; red.: P. P. Kazakevich [i dr.]. – Minsk : NPTs NAN Belarusi po mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva, 2015. – 313 s. – Red. takzhe: Shilo I. N.

545. Molodezh' v nauke – 2014: [mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya molodykh uchenykh, Minsk, 18-21 noyabrya 2014 g.] : prilozhenie k zhurnalu "Vests³ Natsyyanal'naj akadehm³³ navuk Belarus³". Seriya agrarnykh nauk : v 5 ch. Ch. 5 / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Sovet molodykh uchenykh NAN Belarusi ; red.: V. G. Gusakov [i dr.]. – Minsk : Belaruskaya navuka, 2015. – 202 s. – Red. takzhe: Shilo I. N.

546. Neparko, T. A. Tekhnologii i tekhnicheskoe obespechenie proizvodstva produktsii rastenievodstva : uchebnoe posobie dlya studentov uchrezhdenij vysshego obrazovaniya gruppy spetsial'nostej "Agroinzheneriya" / T. A. Neparko, A. V. Novikov, I. N. Shilo ; red. T. A. Neparko ; rets.: A. I. Filippov, V. P. Bojkov. – Minsk : IVTs Minfina, 2015. – 198 s.

547. Original'noe tekhnicheskoe sredstvo dlya uborki botvy korneplodov / I. N. Shilo [i dr.] // Nauchnoe obozrenie. – 2015. – ¹ 4. – S. 7–16.

548. Original'noe ustrojstvo mashiny dlya osnovnoj obrabotki pochvy / I. N. Shilo [i dr.] // Innovatsionnye tekhnologii v proizvodstve sel'skokhozyajstvennoj produktsii : sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 2–3 iyunya 2015 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet, Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij. – Minsk, 2015. – S. 342–347.

549. Perspektivnye napravleniya razvitiya intellektual'nykh tekhnologij v agropromyshlennom komplekse / I. N. Shilo [i dr.] // Intellektual'nye mashinnye tekhnologii i tekhnika dlya realizatsii Gosudarstvennoj programmy razvitiya sel'skogo khozyajstva : sbornik nauchnykh dokladov Mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii (15–16 sentyabrya 2015 g., Moskva) / [redkol.: A. Yu. Izmajlov (otv. red.) i dr.] / Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij institut mekhanizatsii sel'skogo khozyajstva. – Moskva, 2015. – S. 54–58.

550. Rabochij organ dlya bezotval'noj obrabotki pochvy : patent 19455 Respublika Belarus', MPK A 01B 35/26 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, M. M. Goj, A. S. Khomuk ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120840 ; zayavl. 29.05.12 ; opubl. 30.08.15.

551. Rabochij organ dlya poverkhnostnoj obrabotki pochvy s sornyakami : patent 19516 Respublika Belarus', MPK A 01B 35/28 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, A. S. Khomuk, S. O. Nukeshev ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120838 ; zayavl. 29.05.12 ; opubl. 30.10.15.

552. Rabochij organ dlya predposevnoj i poverkhnostnoj obrabotki pochvy : patent 19136 Respublika Belarus', MPK A 01B 49/02 (2006.01), A 01B 35/18 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, M. P. Yablonskij ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120192 ; zayavl. 10.02.12 ; opubl. 30.04.15.

553. Rabochij organ kul'tivatora : patent 19037 Respublika Belarus', MPK A 01B 35/20 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. Yu. Romanyuk, M. P. Yablonskij ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120284 ; zayavl. 28.02.12 ; opubl. 28.02.15.

554. Rabochij organ kul'tivatora : patent 19456 Respublika Belarus', MPK A 01B 35/26 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, A. S. Khomuk, I. G. Smirnov ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “ Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120889 ; zayavl. 06.06.12 ; opubl. 30.08.15.

555. Rezul'taty proizvodstvennykh ispytanij val'tsovogo izmel'chitelya na zerne ozimoj rzhi / I. N. Shilo [i dr.] // Pererabotka i upravlenie kachestvom sel'skokhozyajstvennoj produktsii: sbornik statej II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 26–27 marta 2015 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; pod obshch. red. V. Ya. Grudanova. – Minsk, 2015. – S. 143–146.

556. Sel'skokhozyajstvennoe orudie dlya obrabotki pochv, zasorennykh kamnyami / I. N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy formirovaniya kadrovogo potentsiala dlya innovatsionnogo razvitiya APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 4–5 iyunya 2015 g.) / Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet", Institut povysheniya kvalifikatsii i perepodgotovki kadrov APK, Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij. – Minsk, 2015. – S. 202–206.

557. Soshnik : patent 19125 Respublika Belarus', MPK A 01C 7/20 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. Yu. Romanyuk, S. Yu. Terekhov ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120434 ; zayavl. 23.03.12 ; opubl. 30.04.15.

558. Soshnik : patent 19511 Respublika Belarus', MPK A 01C 7/20 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, A. S. Khomuk, I.G. Smirnov ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120888 ; zayavl. 06.06.12 ; opubl. 30.10.15.

559. Soshnik, zakreplennyj na rame sel'skokhozyajstvennoj posevnoj mashiny : patent 19025 Respublika Belarus', MPK A 01C 7/20 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. Yu. Romanyuk, M. P. Yablonskij ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120288 ; zayavl. 28.02.12 ; opubl. 28.02.15.

560. Soshnik kartofelesazhalki : patent 18934 Respublika Belarus', MPK A 01B 49/04 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. Yu. Romanyuk, N. P. Kim, V. G. Kushnir, N. V. Shcherbakov ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120086 ; zayavl. 28.02.12 ; opubl. 28.02.15.

561. Tukovysevayushchee ustrojstvo / I. N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologii, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii na 25-j Mezhdunarodnoj spetsializirovannoj vystavke "Belagro-2015" (Minsk, 4 iyunya 2015 g.) / Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet" ; red. S. G. Yakovchik. – Minsk, 2015. – S. 59–62.

562. Friktsionnaya mufta : patent 19436 Respublika Belarus', MPK F 16D 29/00 (2006.01), F 16D 37/02 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. Yu. Romanyuk, N. P. Kim ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20121270 ; zayavl. 03.09.12 ; opubl. 30.08.15.

563. Shilo, I. N. Vstupitel'noe slovo rektora BGATU / I. N. Shilo // Formirovanie organizatsionno-ehkonomicheskikh uslovij ehffektivnogo funktsionirovaniya APK : sbornik nauchnykh statej 7-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 28–29 maya 2015 g.) / Uchrezhdenie obrazovaniya "Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet" [i dr.]. – Minsk, 2015. – S. 3.

564. Shilo, I. N. Umet' izobretat' – odna iz glavnykh sostavlyayushchikh professional'noj deyatel'nosti agroinzhenera / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V.A. Agejchik // Strategicheskie zadachi agrarnogo obrazovaniya i nauki sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (26–27 fevralya 2015 g.) / Ural'skij gosudarstvennyj agrarnyj universitet ; [nauch. red.: I. M. Donnik, B. A. Voronin]. – Ekaterinburg, 2015. – S. 491–493.

565. Ehkstruder dlya prigotovleniya kormosmesi : patent 19132 Respublika Belarus', MPK A 23N 17/00 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. Yu. Romanyuk, N. V. Gavrilov, V. G. Kushnir, M. N. Gavrilova ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20120430 ; zayavl. 23.03.12 ; opubl. 30.04.15.

2016

566. Bunker dlya sypuchikh materialov / I. N. Shilo [i dr.] // Izobretatel'. – 2016. – ¹ 11. – S. 3–4.

567. Bunker dlya sypuchikh materialov : patent 20259 Respublika Belarus', MPK B 65D 88/28 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, Yu. V. Agejchik, M. M. Goj ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20130038 ; zayavl. 14.01.13 ; opubl. 30.08.16.

568. Vertikal'nyj shnekovyj izmel'chitel'-smesitel' kormov : 19872 Respublika Belarus', MPK B 02C 18/08 (2006.01), A 01F 29/06 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, N. P. Kim, M. M. Goj ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20121637 ; zayavl. 28.11.12 ; opubl. 28.02.16.

569. Vliyanie kolichestva osej khodovoj sistemy mobil'noj sel'skokhozyajstvennoj tekhniki na glubinu sleda / I. N. Shilo [i dr.] // Traktory i sel'khozmashiny. – 2016. – ¹ 4. – S. 37–41.

570. Zakonomernosti sledoobrazovaniya pri vzaimodejstvii s pochvoj mnogoosnoj khodovoj sistemy mashinno-traktornykh agregatov / I. N. Shilo [i dr.] // Vestsi Natsyyanal'naj akadehmii navuk Belarusi. Ser. agrarnykh navuk. – 2016. – ¹ 4. – S. 108–117.

571. Zakonomernosti uplotneniya pochvy pod vozdejstviem koles sel'skokhozyajstvennykh mashin / I. N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. – 2016. – ¹ 2 (114). – S. 2–7.

572. Intellektual'nye tekhnologii v agropromyshlennom komplekse / I. N. Shilo [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. – Minsk : BGATU, 2016. – 335 s.

573. Kachayushchijsya konvejer dlya transportirovaniya sypuchikh materialov i detalej : patent 20479 Respublika Belarus', MPK B 65G 27/04 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. N. Romanyuk, E. S. Kur'yan ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20131109 ; zayavl. 26.09.13 ; opubl. 30.10.16.

574. Krutonaklonnyj lentochnyj konvejer : patent 20484 Respublika Belarus', MPK B 65G 15/16 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. N. Romanyuk, E. S. Kur'yan ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20131115 ; zayavl. 26.09.13 ; opubl. 30.10.16.

575. Kushnir, V. G. Obosnovanie tekhnologicheskoj skhemy podborshchika-izmel'chitelya solomy / V. G. Kushnir, I.N. Shilo, A. A. Dokin // 3i: intellect, idea, innovation - intellekt, ideya, innovatsiya. – 2016. – ¹ 2, ch. 1. – S. 261–266.

576. Lentochnyj vodopod''emnik : patent 20081 Respublika Belarus', MPK F 04B 19/14 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. Yu. Romanyuk, N. P. Kim, V. G. Kushnir, O. A. Benyukh ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20121635 ; zayavl. 28.11.12 ; opubl. 30.04.16.

Mashina dlya podbora plodov s zemli / I. N. Shilo [i dr.] // V³snik Khark³vs'kogo nats³onal'nogo tekhn³chnogo un³versitetu s³l's'kogo gospodarstva ³men³ Petra Vasilenka. – 2017. – Vip. 181. – S. 232–235.

577. Mnogoprivodnoj lentochnyj konvejer : patent 20530 Respublika Belarus', MPK B 65G 15/08 (2006.01), B 65G 17/02 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. N. Romanyuk, E. S. Kur'yan ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20131114 ; zayavl. 26.09.13 ; opubl. 30.10.16.

578. Model' vzaimodejstviya nozha izmel'chitelya s solomistoj massoj / V. G. Kushnir [i dr.] // Metodologicheskie problemy prognozirovaniya v obrazovanii i upravlenii im v kontekste sovremennogo sistemnogo stilya myshleniya (Aldamzharovskie chteniya-2016) : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, posvyashchennoj 25-letiyu Nezavisimosti Respubliki Kazakhstan, Kostanaj, 5 dekabrya 2016 g. / Kostanajskij sotsial'no-tekhnicheskij universitet. – Kostanaj, 2016. – S. 192–198. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

579. Molodezh' v nauke – 2015 : prilozhenie k zhurnalu «Vests³ Natsyyanal'naj akadehm³³ navuk Belarus³» : v 5 ch. Ch. 3. Seriya agrarnykh nauk / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Sovet molodykh uchenykh NAN Belarusi ; red.: V. G. Gusakov [i dr.]. – Minsk : Belaruskaya navuka, 2016. – 174 s. – Red. takzhe: Shilo I. N.

580. Naklonnyj lentochnyj konvejer : patent 20537 Respublika Belarus', MPK B 65G 15/08 (2006.01), B 63G 43/06 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. N. Romanyuk, E. S. Kur'yan ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20131112 ; zayavl. 26.09.13 ; opubl. 30.10.16.

581. Obosnovanie parametrov rabochego organa dlya shchelevaniya trav / V. G. Kushnir [i dr.] // Bajtursynovskie chteniya – 2016 : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 15 aprelya 2016 g. / Kostanajskij gosudarstvennyj universitet. – Kostanaj, 2016. – S. 267–271. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

582. Original'naya konstruktsiya zhatki zernouborochnogo kombajna / I. N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy formirovaniya kadrovogo potentsiala dlya innovatsionnogo razvitiya APK : materialy 3-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 9–10 iyunya 2016 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: N. N. Romanyuk [i dr.]. – Minsk, 2016. – S. 182–186.

583. Original'nyj rabochij organ sel'skokhozyajstvennoj mashiny dlya vneseniya mineral'nykh udobrenij / I. N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye voprosy innovatsionnogo razvitiya agropromyshlennogo kompleksa : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Kursk, 28– 29 yanvarya 2016 g. / Kurskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyajstvennaya akademiya ; redkol.: V. A. Semykin [i dr.]. – Kursk, 2016. – Ch. 2. – S. 287– 291.

584. Pochvoobrabatyvayushchij rabochij organ : patent 20404 Respublika Belarus', MPK A 01B 35/18 (2006.01), A 01B 49/02 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, S. O. Nukeshev, D. Z. Eskhozhin, S. K. Tojgambaev ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20130401 ; zayavl. 01.04.13 ; opubl. 30.08.16.

585. Pochvoobrabatyvayushchij "rabochij organ" / I. N. Shilo [i dr.] // Izobretatel'. – 2016. – ¹ 10. – S. 4–5.

586. Privodnoj baraban lentochnogo konvejera : patent 20341 Respublika Belarus', MPK B 65G 23/04 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, Yu. V. Agejchik, V. Yu. Romanyuk ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20130242 ; zayavl. 25.02.13 ; opubl. 30.08.16.

587. Rabochij organ kul'tivatora : patent 20218 Respublika Belarus', MPK A 01B 35/16 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, N. P. Kim, M. M. Goj ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20121741 ; zayavl. 13.12.12 ; opubl. 30.08.16.

588. Rabochij organ propashnogo kul'tivatora : patent 20219 Respublika Belarus', MPK A 01B 35/16 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, N. P. Kim, M. M. Goj ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20121742 ; zayavl. 13.12.12 ; opubl. 30.08.16.

589. Smesitel' : patent 20390 Respublika Belarus', MPK B 01F 7/32 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, Yu. V. Agejchik, V. Yu. Romanyuk ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20130239 ; zayavl. 25.02.13 ; opubl. 30.08.16.

590. Sovershenstvovanie konstruktsii mashin s ispol'zovaniem teorii resheniya izobretatel'skikh zadach / [I. N. Shilo i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. – Minsk : IVTs Minfina, 2016. – 541 s.

591. Tekhnicheskoe sredstvo dlya stryakhivaniya yagod / I. N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy formirovaniya kadrovogo potentsiala dlya innovatsionnogo razvitiya APK : materialy 3-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 9–10 iyunya 2016 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: N. N. Romanyuk [i dr.]. – Minsk, 2016. – S. 208–212.

592. Ustrojstvo dlya prigotovleniya vitaminizirovannoj kormovoj smesi : patent 19929 Respublika Belarus', MPK A 23N 17/00 (2006.01), B 01F 7/08 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. G. Kushnir, M. M. Goj ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20121632 ; zayavl. 28.11.12 ; opubl. 28.02.16.

593. Shilo, I. N. BGATU: innovatsii, kachestvo, perspektiva : [beseda s rektorom universiteta Ivanom Nikolaevichem Shilo] / I. N. Shilo ; besedovala L. Danusevich // Znamya yunosti. – 2016. – ¹ 4. – S. 32–33.

594. Shilo, I. N. K 85-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Natsional'noj akademii nauk Belarusi i Rossijskoj akademii sel'skokhozyajstvennykh nauk Igorya Stanislavovicha Nagorskogo / I. N. Shilo // Agropanorama. – 2016. – ¹ 1. – S. 2–3.

595. Shilo, I. N. Original'naya konstruktsiya pochvobrabatyvayushchej borony / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik // Innovatsionnye resheniya v tekhnologiyakh i mekhanizatsii sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva : sbornik nauchnykh trudov / Belorusskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyajstvennaya akademiya ; red.: V. R. Petrovets [i dr.]. – Gorki, 2016. – Vyp. 2. – S. 129–132.

596. Shilo, I. N. Original'naya konstruktsiya tsentrobezhnoj vikhrevoj forsunki dlya vneseniya zhidkikh udobrenij i pestitsidov / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konferentsii, Minsk, 8–9 iyulya 2016 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet [i dr.]. – Minsk, 2016. – S. 79–82.

597. Shilo, I. N. Original'noe tekhnicheskoe sredstvo dlya skashivaniya sornykh rastenij v mezhduryad'yakh plodovykh i yagodnykh kul'tur / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konferentsii, Minsk, 8–9 iyulya 2016 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet [i dr.]. – Minsk, 2016. – S. 74–78.

598. Shilo, I. N. Pamyati uchitelya – izvestnogo uchenogo, pedagoga i prekrasnogo cheloveka: k 85-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Natsional'noj akademii nauk Belarusi i Rossijskoj akademii sel'skokhozyajstvennykh nauk Igorya Stanislavovicha Nagorskogo / I. N. Shilo // Agropanorama. – 2016. – ¹ 1 (113). – S. 2–3.

599. Shilo, I. N. Proizvoditel'nost' val'tsovogo izmel'chitelya s razlichnoj geometriej riflenykh rabochikh organov / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 8–9 iyulya 2016 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet [i dr.]. – Minsk, 2016. – S. 63–66.

600. Shilo, I. N. Sovershenstvovanie rabochikh organov mashiny dlya ochistki korneklubneplodov / I. N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 9 iyunya 2016 g. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva Rossijskoj Federatsii, Respublikanskoe ob''edinenie «Belagroservis», Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; red.: S. G. Yakovchik, V. A. Kitikov. – Minsk, 2016. – S. 95–101.

2017

601. Valkovaya drobilka : patent 21145 Respublika Belarus', MPK B 02C 4/12 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. N. Romanyuk, A. S. Khomuk ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20131254 ; zayavl. 28.10.13 ; opubl. 30.06.17.

602. Gruzopod''emnoe ustrojstvo : patent 20715 Respublika Belarus', MPK B 66D 1/58 (2006.01), D 66C 15/00 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. N. Romanyuk, E. S. Kur'yan ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20131106 ; zayavl. 26.09.13 ; opubl. 28.02.17.

603. Gruzy stanut legche / I. N. Shilo [i dr.] // Izobretatel'. – 2017. – ¹ 5–6. – S. 7.

604. Mashina dlya konturnoj obrezki derev'ev / I. N. Shilo [i dr.] // Perspektivi ³ tendents³³ rozvitku konstrukts³j ta tekhn³chnogo serv³su s³l's'kogospodars'kikh mashin ³ znaryad' : zb³rnik tez III Vseukra¿ns'ko¿ naukovo-praktichno¿ konferents³¿, Zhitomir, 29–30 bereznya 2017 r. / Zhitomirs'kij agrotekhn³chnij koledzh. – Zhitomir, 2017. – S. 108–110.

605. Modul' dlya gasheniya ehnergii pri soudarenii transportnykh sredstv, peremeshchayushchikhsya po rel'sam : patent 21245 Respublika Belarus', MPK B 61G 11/00 (2006.01), F 16F 7/00 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, Yu. V. Agejchik, A. S. Khomuk ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20131261 ; zayavl. 28.10.13 ; opubl. 30.08.17.

606. Original'naya mashina dlya podbora opavshego lista myaty s zemli / I. N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy formirovaniya kadrovogo potentsiala dlya innovatsionnogo razvitiya APK : materialy 4-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 5–6 oktyabrya 2017 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet, Institut povysheniya kvalifikatsii i perepodgotovki kadrov APK ; red.: N. N. Romanyuk [i dr.]. – Minsk, 2017. – S. 248–250.

607. Original'noe tekhnicheskoe sredstvo dlya podbora korneklubneplodov / I. N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 7–8 iyunya 2017 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: N. N. Romanyuk [i dr.]. – Minsk, 2017. – S. 224–227.

608. Original'noe ustrojstvo dlya vneseniya mineral'nykh udobrenij / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 22–24 noyabrya 2017 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet [i dr.] ; red.: V. P. Chebotarev [i dr.]. – Minsk, 2017. – S. 65–68.

609. Original'noe ustrojstvo dlya sbora poter' korneplodov pri ikh uborke / I. N. Shilo [i dr.] // Inzhenernoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 25–27 oktyabrya 2017 g. / Michurinskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet ; pod obshch. red. V.A. Solopova. – Michurinsk, 2017. – S. 100–104.

610. Original'nyj pnevmaticheskij podborshchik plodov s zemli / I. N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 7–8 iyunya 2017 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: N. N. Romanyuk [i dr.]. – Minsk, 2017. – S. 271–274.

611. Po sledam tekhniki / V. G. Kushnir [i dr.] // Agrobiznes (Krasnodar). – 2017. – ¹ 4 (44). – S. 130–135. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

612. Podborshchik-pogruzchik plodov bakhchevykh kul'tur / I. N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 7–8 iyunya 2017 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: N. N. Romanyuk [i dr.]. – Minsk, 2017. – S. 262–266.

613. Podveska siden'ya transportnogo sredstva / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 22–24 noyabrya 2017 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet [i dr.] ; red.: V. P. Chebotarev [i dr.]. – Minsk, 2017. – S. 270–273.

614. Podveska transportnogo sredstva : patent 21199 Respublika Belarus', MPK B 60N 2/50 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, Yu. V. Agejchik, V. N. Romanyuk ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20131260 ; zayavl. 28.10.13 ; opubl. 30.08.17.

615. Posobie dlya resheniya inzhenernykh zadach i proizvodstvennykh situatsij po tekhnicheskomu obespecheniyu i servisu zhivotnovodstva : uchebnoe posobie / I. N. Shilo [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva Respubliki Kazakhstan, Kazakhskij agrotekhnicheskij universitet im. S. Sejfullina. – Astana : KATU im. S. Sejfullina, 2017. – 223 s.

616. Praktika tselevogo izobretatel'stva v agroinzhenerii / I. N. Shilo [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. – Minsk : BGATU, 2017. – 519 s.

617. Razrabotka konstruktsii podborshchika-pogruzchika plodov bakhchevykh kul'tur / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 22–24 noyabrya 2017 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet [i dr.] ; red.: V. P. Chebotarev [i dr.]. – Minsk, 2017 – S. 95–101.

618. Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konferentsii (Minsk, 22–24 noyabrya 2017 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet [i dr.] ; red.: V. P. Chebotarev [i dr.]. – Minsk : BGATU, 2017. – 659 s.

619. Tekhnicheskoe obespechenie proizvodstva produktsii rastenievodstva : uchebnoe posobie. Ch. I / N. V. Kostyuchenkov [i dr.] ; red.: N. V. Kostyuchenkov, A. V. Novikov. – Astana : KATU im. S. Sejfullina, 2017. – 176 s. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

620. Tekhnicheskoe obespechenie proizvodstva produktsii rastenievodstva : uchebnoe posobie. Ch. II / N. V. Kostyuchenkov [i dr.] ; red.: N. V. Kostyuchenkov, A. V. Novikov. – Astana : KATU im. S. Sejfullina, 2017. – 312 s. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

621. Tupikovyj upor : patent 2127645 Respublika Belarus', MPK B 66C 7/16 (2006.01), B 61K 7/00 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, Yu. V. Agejchik, A. S. Khomuk ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20131252 ; zayavl. 28.10.13 ; opubl. 30.08.17.

622. Ustrojstvo dlya vneseniya mineral'nykh udobrenij : patent 21099 Respublika Belarus', MPK A 01C 15/16 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, V. N. Romanyuk, S. A. Nukeshev, S. M. Umbetaliev ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20131257 ; zayavl. 28.10.13 ; opubl. 30.06.17.

623. Ustrojstvo dlya zagruzki lentochnogo konvejera : patent 20827 Respublika Belarus', MPK B 65G 47/02 (2006.01), B 45G 47/18 (2006.01) / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. A. Agejchik, S. A. Nukeshev, D. Z. Eskhozhin, S. K. Tojgambaev ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20130475 ; zayavl. 15.04.13 ; opubl. 28.02.17.

624. Ustrojstvo dlya sortirovaniya plodov / I. N. Shilo [i dr.] // Pererabotka i upravlenie kachestvom sel'skokhozyajstvennoj produktsii: sbornik statej III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 23–24 marta 2017 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; pod obshch. red. V. Ya. Grudanova. – Minsk, 2017. – S. 64–66.

625. Shilo, I. N. Zakonomernosti izmeneniya sily soprotivleniya kacheniyu koles mashinno-traktornykh agregatov / I. N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. – 2017. – ¹ 3. – S. 2–6.

626. Shilo, I. N. Sovershenstvovanie podgotovki inzhenernykh kadrov dlya agropromyshlennogo kompleksa / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, V. B. Lovkis // Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 22–24 noyabrya 2017 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet [i dr.] ; red.: V. P. Chebotarev [i dr.]. – Minsk, 2017. – S. 58–64.

627. Shilo, I. N. Sovershenstvuetsya kachestvo podgotovki agrarnykh kadrov / I. N. Shilo // AGROinzhener. – 2017. – 24 noyabrya. – S. 1.

628. Shilo, I. N. Uvazhaemye prepodavateli i studenty, magistranty, aspiranty i doktoranty, rabotniki universiteta! / I. N. Shilo // AGROinzhener. – 2017. – 28 dekabrya. – S. 1.

629. Shilo, I. N. Uvazhaemye uchastniki konferentsii! / I. N. Shilo // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 7–8 iyunya 2017 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: N. N. Romanyuk [i dr.]. – Minsk, 2017. – S. 3–4.

2018

630. Vliyanie mnogoosnoj khodovoj sistemy mashinno-traktornykh agregatov na plotnost' pochvy / I. N Shilo [i dr.] // Sel'skokhozyajstvennye mashiny i tekhnologii. – 2018. – T. 12, ¹ 1. – S. 31–36.

631. Vliyanie raspredeleniya nagruzki po osyam mashinno-traktornykh agregatov na grubinu sleda / I. N Shilo [i dr.] // Sel'skokhozyajstvennye mashiny i tekhnologii. – 2018. – T. 12, ¹ 2. – S. 38–43.

632. Vliyanie chisla osej khodovoj sistemy mashinno-traktornykh agregatov na izmenenie plotnosti pochvy / I. N. Shilo [i dr.] // Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. – 2018. – T. 24, ¹ 1. – S. 149–160.

633. Innovatsionnoe ustrojstvo dlya razrusheniya pochvennykh komkov v kartofeleuborochnykh mashinakh / I. N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii «Belagro-2018» (Minsk, 7–8 iyunya 2018 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. – Minsk, 2018. – S. 254–256.

634. K voprosu razrabotki konstruktsii prutkovogo ehlevatora korneklubneuborochnoj mashiny [Ehlektronnyj resurs] / I. N. Shilo [i dr.] // Sovremennye tendentsii sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva v mirovoj ehkonomike : materialy KhVII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (g. Kemerovo, 13–14 noyabrya 2018 g.) / Kemerovskij gosudarstvennyj sel'skokhozyajstvennyj institut. – Kemerovo, 2018. – S. 287–292. – Rezhim dostupa: http://ksai.ru/upload/files/sborniki/tendencii/2018/files/assets/basic-html/page4.html.

635. K voprosu sovershenstvovaniya konstruktsii friktsionnoj mufty / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve: sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 21–23 noyabrya 2018 goda) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet [i dr.] ; redkol.: V. P. Chebotarev [i dr.]. – Minsk, 2018. – S. 291–296.

636. Konstruktsionnaya skhema grebenki kamneuborochnoj mashiny / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve: sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 21–23 noyabrya 2018 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet [i dr.] ; redkol.: V. P. Chebotarev [i dr.]. – Minsk, 2018. – S. 54–57.

637. Obosnovanie zakonomernostej deformirovaniya pochv razlichnykh agrofonov pod vozdejstviem koles / I. N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. – 2018. – ¹ 2. – S. 2–6.

638. Original'naya konstruktsiya kartofelekopatelya / I. N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy formirovaniya kadrovogo potentsiala dlya innovatsionnogo razvitiya APK : materialy V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 6–8 iyunya 2018 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: N. N. Romanyuk [i dr.]. – Minsk, 2018. – S. 235–238.

639. Original'noe ustrojstvo dlya razrusheniya pochvennykh komkov pri uborke kartofelya / I. N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy formirovaniya kadrovogo potentsiala dlya innovatsionnogo razvitiya APK : materialy V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 6–8 iyunya 2018 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: N. N. Romanyuk [i dr.]. – Minsk, 2018. – S. 220–223.

640. Original'nyj vykapyvayushchij rabochij organ korneklubneuborochnoj mashiny / I. N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii «Belagro-2018» (Minsk, 7–8 iyunya 2018 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. – Minsk, 2018. – S. 257–260.

641. Osnovnye aspekty ustraneniya shuma u traktorov / V. G. Kushnir [i dr.] // Bajtursynovskie chteniya – 2018 : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Kostanaj, 19–20 aprelya 2018 g. / Kostanajskij gosudarstvennyj universitet. – Kostanaj, 2018. – S. 194–198.

642. Primenenie vibropnevmaticheskogo oborudovaniya dlya predposevnoj podgotovki semyan rapsa / I. N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. – 2018. – ¹ 1 (125). – S. 5–8.

643. Prisposoblenie dlya zaderzhaniya talykh i pavodkovykh vod na sklonovykh zemlyakh / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve: sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 21–23 noyabrya 2018 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet [i dr.] ; redkol.: V. P. Chebotarev [i dr.]. – Minsk, 2018. – S. 171–175.

644. Tekhnologii i tekhnicheskoe obespechenie proizvodstva produktsii rastenievodstva. Praktikum : uchebnoe posobie dlya studentov uchrezhdenij vysshego obrazovaniya gruppy spetsial'nostej «Agroinzheneriya» i spetsial'nosti «Proektirovanie i proizvodstvo sel'skokhozyajstvennoj tekhniki» / T. A. Neparko [i dr.] ; red. T. A. Neparko. – Minsk : IVTs Minfina, 2018. – 217 s. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

645. Umnaya sel'skokhozyajstvennaya tekhnika : uchebnoe posobie / I. N. Shilo [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva Respubliki Kazakhstan, Kazakhskij agrotekhnicheskij universitet im. S. Sejfullina. – Astana : KATU im. S. Sejfullina, 2018. – 182 s.

646. Shilo, I. N. Vstupitel'noe slovo rektora BGATU / I. N. Shilo // Formirovanie organizatsionno-ehkonomicheskikh uslovij ehffektivnogo funktsionirovaniya APK : sbornik nauchnykh statej X Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 24–25 maya 2018 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet, Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij ; red.: G. I. Ganush [i dr.]. – Minsk, 2018. – S. 3–4.

647. Shilo, I. N. Dorogie druz'ya! : [o BGATU] / I. N. Shilo // Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet / [foto E. A. Kruzhalovoj]. – Minsk, 2018. – S. 2–3.

648. Shilo, I. N. Izvestnyj uchenyj, talantlivyj chelovek i pedagog / I. N. Shilo // Gennadij Iosifovich Ganush / Natsional'naya akademiya nauk Belarusi, Otdelenie agrarnykh nauk, Belorusskaya sel'skokhozyajstvennaya biblioteka im. I. S. Lupinovicha ; sost.: P. P. Kazakevich [i dr.]. – Minsk, 2018. – S. 24–25.

649. Shilo, I. N. Innovatsionnye tekhnologii tekhnicheskogo servisa v sel'skom khozyajstve / I. N. Shilo, N. N. Romanyuk, N. K. Tolochko // Trudy GOSNITI. – 2018. – T. 132. – S. 19–25.

650. Shilo, I. N. Proizvoditel'nost' pryamotochnogo vibropnevmaticheskogo separatora zernovoj smesi / I. N. Shilo, V. M. Pozdnyakov, S. A. Zelenko // Vestsi Natsyyanal'naj akadehmii navuk Belarusi. Ser. agrarnykh navuk. – 2018. – T. 56, ¹ 1. – S. 99–108.

651. Shilo, I. N. Uvazhaemye studenty! / I. N. Shilo // AGROinzhener. – 2018. – 29 yanvarya. – S. 1.

2019

652. Borona aktivnaya i usloviya ee ehffektivnogo ispol'zovaniya / I. N. Shilo [i dr.] // Mnogogrannost' Velikoj Stepi: dukhovnoe vozrozhdenie, znanie i innovatsii : Bajtursynovskie chteniya – 2019 : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Kostanaj, 26 aprelya 2019 g. / Kostanajskij gosudarstvennyj universitet. – Kostanaj, 2019. – S. 489–491.

653. Vliyanie chisla osej kolesnykh transportno-tyagovykh mashin na soprotivlenie kacheniyu / I. N. Shilo [i dr.] // Traktory i sel'khozmashiny. – 2019. – ¹ 1. – S. 41–46.

654. K voprosu povysheniya uprugikh i dempfiruyushchikh svojstv krestovoj mufty / I. N. Shilo [i dr.] // Sovremennye problemy osvoeniya novoj tekhniki, tekhnologij, organizatsii tekhnicheskogo servisa v APK : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii "Belagro-2019" (Minsk, 6–7 iyunya 2019 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; red.: N. N. Romanyuk [i dr.]. – Minsk, 2019. – S. 231–235.

655. K voprosu razrabotki konstruktsii uprugoj mufty / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhn³chnij serv³s agropromislovogo l³sovogo ta transportnogo kompleks³v. – 2019. – ¹ 15. – S. 163–167.

656. Lentochnyj konvejer dlya transportirovaniya nasypnykh gruzov / I. N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy innovatsionnogo razvitiya i kadrovogo obespecheniya APK : materialy VI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 6–7 iyunya 2019 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. – Minsk, 2019. – S. 112–117.

657. Lentochnyj konvejer s ustrojstvom dlya predotvrashcheniya buksovaniya transportnoj lenty / I. N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy innovatsionnogo razvitiya i kadrovogo obespecheniya APK : materialy VI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 6–7 iyunya 2019 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. – Minsk, 2019. – S. 125–130.

658. Leonid Stepanovich Gerasimovich (K 80-letiyu so dnya rozhdeniya) / P. P. Kazakevich [i dr.] // Vestsi Natsyyanal'naj akadehmii navuk Belarusi. Ser. agrarnykh navuk. – 2019. – T. 57, ¹ 1. – S. 126-128. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

659. Nikolaj Vladimirovich Kazarovets (K 70-letiyu so dnya rozhdeniya) / P. P. Kazakevich [i dr.] // Vestsi Natsyyanal'naj akadehmii navuk Belarusi. Ser. agrarnykh navuk. – 2019. – T. 57, ¹ 2. – S. 255–256.

660. Obosnovanie trebovanij k khodovym sistemam avtomobilej pri ispol'zovanii v sel'skom khozyajstve / I. N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. – 2019. – ¹ 1 (131). – S. 2–8.

661. Original'naya konstruktsiya mashiny dlya vykapyvaniya sakharnoj svekly / I. N. Shilo [i dr.] // Kompleksnyj podkhod k nauchno- tekhnicheskomu obespecheniyu sel'skogo khozyajstva : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Mezhdunarodnye Bochkarevskie chteniya), posvyashchennoj pamyati chlena-korrespondenta RASKhN i NANKR, akademika MAEhP i RAVN Bochkareva Ya.V., Ryazan', 6-9 dekabrya 2018 g. / Ryazanskij gosudarstvennyj agrotekhnologicheskij universitet. – Ryazan', 2019. – S. 225–229.

662. Pochvoobrabatyvayushchij rabochij organ dlya bezotval'noj obrabotki pochv, podverdennykh ehrozii / I. N. Shilo [i dr.] // Innovatsii prirodoobustrojstva i zashchity okruzhayushchej sredy : materialy I Natsional'noj nauchno-prakticheskoj konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem / Saratovskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet. – Saratov, 2019. – S. 608–610.

663. Snizhenie ehnergozatrat na transportirovanie gruza naklonnym lentochnym konvejerom / I. N. Shilo [i dr.] // Aktual'nye problemy innovatsionnogo razvitiya i kadrovogo obespecheniya APK : materialy VI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 6–7 iyunya 2019 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. – Minsk, 2019. – S. 73–78.

664. Sovershenstvovanie konstruktsii soshnika dlya kartofelesazhalki / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe i kadrovoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 24–25 oktyabrya 2019 g.) : v 2 ch. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; red.: I. N. Shilo [i dr.]. – Minsk, 2019. – Ch. 1. – S. 73–74.

665. Tekhnicheskoe i kadrovoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konferentsii (Minsk, 24–25 oktyabrya 2019 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet, Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij ; red.: I. N. Shilo [i dr.]. – Minsk : BGATU, 2019. – Ch. 1. – 405 s.

666. Tekhnicheskoe i kadrovoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konferentsii (Minsk, 24–25 oktyabrya 2019 g.) : v 2 ch. / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet, Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij ; red.: I. N. Shilo [i dr.]. – Minsk : BGATU, 2019. – Ch. 2. – 445 s.

667. Ustrojstvo dlya razdeleniya tverdoj i zhidkoj fazy vlagosoderzhashchego syr'ya / I. N. Shilo [i dr.] // Pererabotka i upravlenie kachestvom sel'skokhozyajstvennoj produktsii : sbornik statej IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 21?22 marta 2019 goda) : k 65-letiyu BGATU / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: V. Ya. Grudanov, A. M. Mazur, A. A. Brench. – Minsk, 2019. – S. 41–43.

668. Ustrojstvo dlya smeshivaniya sypuchikh materialov i zhidkikh sred / I. N. Shilo [i dr.] // Pererabotka i upravlenie kachestvom sel'skokhozyajstvennoj produktsii: sbornik statej IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 21–22 marta 2019 g.) / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; redkol.: V. Ya. Grudanov, A. M. Mazur, A. A. Brench. – Minsk, 2019. – S. 43–46.

669. Shilo, I. N. BGATU 65 let: dostizheniya i perspektivy nauchno-issledovatel'skoj raboty / I. N. Shilo, I. S. Kruk, E. V. Senchurov // Tekhnicheskoe i kadrovoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 24–25 oktyabrya 2019 g.) : v 2 ch. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet ; red.: I. N. Shilo [i dr.]. – Minsk, 2019. – Ch. 1. – S. 18–22.

670. Shilo, I. N. Belorusskomu gosudarstvennomu agrarnomu tekhnicheskomu universitetu – 65 let / I. N. Shilo // Agropanorama. – 2019. – ¹ 5 (135). – S. 2–7.

671. Shilo, I. N. Belorusskomu gosudarstvennomu agrarnomu tekhnicheskomu universitetu – 65 let / I. N. Shilo // Vests³ Natsyyanal'naj akadehm³³ navuk Belarus³. Ser. agrarnykh navuk. – 2019. – T. 57, ¹ 4. – S. 509–512.

2020

672. Vliyanie pochvennykh uslovij ehkspluatatsii na prokhodimost' kolesnykh mashin / I. N. Shilo [i dr.] // Agropanorama. – 2020. – ¹ 1 (137). – S. 2–5.

673. Mashiny i oborudovanie v rastenievodstve. Kursovoe proektirovanie : uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov uchrezhdenij vysshego obrazovaniya po spetsial'nosti 1-74 06 01 «Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva» / V. P. Chebotarev [i dr.] ; Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. – Minsk : BGATU, 2020. – 202, [1] s. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

674. Original'noe orudie dlya osnovnoj i poverkhnostnoj obrabotki pochvy [Ehlektronnyj resurs] / I. N. Shilo [i dr.] // Inzhenernye tekhnologii dlya ustojchivogo razvitiya i integratsii nauki, proizvodstva i obrazovaniya : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, posvyashchennoj 15-letiyu Assotsiatsii "Ob''edinennyj universitet imeni V.I. Vernadskogo", 29-31 maya 2019 g. : v 4 t. / Tambovskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet [i dr.]. – Tambov, 2020. – T. 2 : «Zelenye» promyshlenno-industrial'nye tekhnologii dlya ustojchivogo razvitiya. – S. 125 -129. – 1 ehlektron. opt. disk (CD-ROM).

675. Povyshenie kachestva prakticheskoj podgotovki agroinzhenernykh kadrov / I. N. Shilo [i dr.] // Mekhanizatsiya i ehlektrifikatsiya sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva. Innovatsionnye tekhnologii proizvodstva i pererabotki sel'skokhozyajstvennoj produktsii. Aktual'nye problemy zhivotnovodstva : materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii : posvyashchaetsya 5-letiyu Tsentra Rossijsko-Belorusskogo sotrudnichestva, dopolnitel'nogo obrazovaniya, sodejstviya trudoustrojstvu obuchayushchikhsya / Nizhegorodskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyajstvennaya akademiya ; pod obshch. red. N. N. Besschetnovoj. – Nizhnij Novgorod, 2020. – S. 93–97.

676. Sovershenstvovanie konstruktsii mashiny dlya ochistki korneplodov / I. N. Shilo [i dr.] // Innovatsii v prirodoobustrojstve i zashchite v chrezvychajnykh situatsiyakh : materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii / Saratovskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet. – Saratov, 2020. – S. 400–404.

677. Sovershenstvovanie orudiya dlya osnovnoj obrabotki pochvy i vnutripochvennogo vneseniya mineral'nykh udobrenij / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 26-27 noyabrya 2020 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. – Minsk, 2020. – S. 108–111.

678. Spiral'no-shnekovyj vysevayushchij apparat / I. N. Shilo [i dr.] // Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 26–27 noyabrya 2020 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. – Minsk, 2020. – S. 59–62.

679. Tekhnologiya i organizatsiya mekhanizirovannykh rabot : uchebnoe posobie dlya uchashchikhsya uchrezhdenij obrazovaniya, realizuyushchikh obrazovatel'nye programmy professional'no-tekhnicheskogo obrazovaniya po spetsial'nosti «Tekhnicheskoe obespechenie sel'skokhozyajstvennykh rabot» i srednego spetsial'nogo obrazovaniya po spetsial'nosti «Zootekhniya», gruppe spetsial'nostej «Proizvodstvo, khranenie i pererabotka produktsii rastenievodstva» / D. A. Zhdanko [i dr.] ; red. D. A. Zhdanko. – Minsk : Respublikanskij institut professional'nogo obrazovaniya, 2020. – 271 s. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

680. Tekhnologii i tekhnicheskoe obespechenie proizvodstva produktsii rastenievodstva : laboratornyj praktikum : uchebnoe posobie dlya studentov uchrezhdenij vysshego obrazovaniya po spetsial'nostyam «Tekhnicheskoe obespechenie protsessov sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva», «Remontno-obsluzhivayushchee proizvodstvo v sel'skom khozyajstve» / D. A. Zhdanko [i dr.] ; red. D. A. Zhdanko. - Minsk : RIVSh, 2020. - 337 s. – Avt. takzhe: Shilo I. N.

681. Shilo, I. N. Vliyanie urozhajnosti sel'skokhozyajstvennykh kul'tur na snizhenie zatrat proizvodstvennykh resursov / I. N. Shilo, T. A. Neparko, D. A. Zhdanko // Tekhnicheskoe obespechenie innovatsionnykh tekhnologij v sel'skom khozyajstve : sbornik nauchnykh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Minsk, 26-27 noyabrya 2020 g. / Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet. – Minsk, 2020. – S. 396–399.

682. Shilo, I. N. Povyshenie urozhajnosti sel'skokhozyajstvennykh kul'tur – reshayushchij faktor v snizhenii zatrat proizvodstvennykh resursov / I. N. Shilo, T. A. Neparko, D. A. Zhdanko // Agropanorama. – 2020. – ¹ 5 (141). – S. 35–38.

683. Shilo, I. N. Uvazhaemye kollegi! : [privetstvie uchastnikam konferentsii] / I. N. Shilo // Formirovanie organizatsionno-ehkonomicheskikh uslovij ehffektivnogo funktsionirovaniya APK : sbornik nauchnykh statej XII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (Minsk, 28–29 maya 2020 g.) / Ministerstvo sel'skogo khozyajstva i prodovol'stviya Respubliki Belarus', Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet, Belorusskij respublikanskij fond fundamental'nykh issledovanij ; redkol.: G. I. Ganush (nauch. red.) [i dr.]. – Minsk, 2020. – S. 3.

2021

684. Neparko, T. A. Proizvodstvennaya ehkspluatatsiya mashinno-traktornogo parka. Praktikum : uchebnoe posobie dlya studentov UVO po spetsial'nosti "Remontno-obsluzhivayushchee proizvodstvo v sel'skom khozyajstve" / T. A. Neparko, D. A. Zhdanko, I. N. Shilo ; BGATU, Kafedra EhMTP ; pod red. T. A. Neparko. – Minsk : BGATU, 2021. – 192 s.

685. Ustrojstvo dlya odnovremennogo izmel'cheniya neskol'kikh vidov zerna i sposob odnovremennogo izmel'cheniya neskol'kikh vidov zerna : patent 23315 Respublika Belarus', MPK B 02C 4/06 (2006.01) / I. N. Shilo, N. A. Vorob'ev, S. A. Drozd ; zayavitel' i patentoobladatel' Uchrezhdenie obrazovaniya “Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet”. – ¹ a 20190073 ; zayavl. 15.03.19 ; opubl. 28.02.21.

686. Shilo, I. "V perspektive lektsij ne budet, vazhno nauchit' studenta uchit'sya" : [beseda s rektorom Belorusskogo gosudarstvennogo agrarnogo tekhnicheskogo universiteta I. Shilo / I. Shilo ; zapisal V. Subbot] // Sel'skaya gazeta. – 2021. – ¹ 16. – S. 10.

687. Shilo, I. N. Igor' Stanislavovich Nagorskij – vydayushchijsya deyatel' belorusskoj agroinzhenernoj nauki (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya) / I. N. Shilo, D. I. Komlach, V. N. Dashkov // Agropanorama. – 2021. – ¹ 1 (143). – S. 2–5.

 íà÷àëî ñòðàíèöû | Íàçàä